Algemene voorwaarden voor stoelselectie vooraf

1. Stoelselectie vooraf is beschikbaar tot 48 uur voor het vertrek van de vlucht uitgevoerd door Singapore Airlines.

2. Alle stoelen die worden aangeboden voor selectie vooraf zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van aanvraag. Stoelen die aangeboden worden en geselecteerd zijn, zijn geldig per passagier en per vluchtsegment.
 
3. Passagiers die geen stoel vooraf selecteren mogen tijdens de check-in kosteloos een keuze maken uit de overgebleven stoelen. Wanneer er geen stoelen zijn geselecteerd voor vertrek van de vlucht, wordt de passagiers een stoel toegewezen zonder enige garantie wat betreft stoeltype en wij kunnen niet garanderen dat passagiers die samen reizen in dezelfde boeking bij elkaar komen te zitten.


Toeslagen stoelselectie vooraf

4. Het kan zijn dat stoelselectie vooraf kosten met zich meebrengt in de vorm van een toeslag, deze wordt gerekend per passagiers en per vluchtsegment:

(i) Voor Suites, First en Business Class worden geen kosten in rekening gebracht.
(ii) Voor Premium Economy Class wordt een toeslag gerekend wanneer vooraf extra beenruimte wordt geselecteerd.
(iii) Voor Economy Class wordt een toeslag gerekend wanneer vooraf extra beenruimte, Forward Zone-stoelen en standaard stoelen worden geselecteerd.

5. Toeslagen voor stoelselectie vooraf kunnen worden kwijtgescholden, dit is afhankelijk van onder andere de geselecteerde stoel(en), het tarieftype/de tarieftypes, het KrisFlyer-lidmaatschapsniveau van de passagier op het moment van de selectie en het soort passagiers in de boeking. Singapore Airlines  behoudt zich het recht voor om te bepalen of iemand voldoet aan de gestelde criteria voor een gratis stoelselectie.

6. De hoogte van de toeslag van stoelselectie vooraf kan elk moment variëren. Waar dit verplicht is, is het genoemde bedrag op het moment van stoelselectie het daadwerkelijk te betalen bedrag. KrisFlyer of andere frequent flyer miles worden niet toegekend voor het bedrag dat is betaald voor de toeslag van de stoelselectie vooraf.
 
7. Geselecteerde stoelen worden bevestigd op het moment van betaling van het tickettarief en de toeslag voor stoelselectie vooraf (indien van toepassing). De optie om KrisFlyer miles te gebruiken voor betaling is alleen beschikbaar wanneer u boekt via singaporeair.com. Een elektronisch betalingsbewijs voor de stoelselectie vooraf wordt uitgegeven wanneer de betaling voor de toeslag voor stoelselectie vooraf is ontvangen.

8. Voor vluchten uitgevoerd door Singapore Airlines die vertrekken van of vliegen naar Indiase bestemmingen, is de India GST (K3) belasting van toepassing bovenop de toeslagen van uw vooraf gekozen stoel. Het overzicht van deze belasting vindt u terug op de elektronische betalingskwitantie.

 

Geschiktheidscriteria voor stoelen bij de nooduitgang

9. Passagiers die plaatsnemen in de stoelen bij de nooduitgang (‘EMEX-stoelen’) moeten voldoen aan de criteria zoals gesteld in de veiligheidsvoorschriften van de vlucht volgens de Civil Aviation Authority van Singpaore (CAAS). Passagiers moeten:

(i) Minstens 15 jaar oud zijn op het moment van de eerste vlucht.
(ii) Geen lichamelijke beperkingen kennen, voldoende fysieke kracht hebben, mobiel genoeg zijn om de deur te openen en zonder assistentie door deze nooduitgangsdeur kunnen zonder anderen in de weg te zitten;
(iii) De veiligheidsinstructies volgen die worden gegeven in het Engels;
(iv) In goede gezondheid verkeren op het moment van inchecken, boarden en tijdens de vlucht;
(v) Niet zwanger zijn;
(vi) Geen minderjarige zonder begeleiding zijn.
(vii) Geen bejaarde of zwakke persoon zijn die oogt alsof deze de nooduitgang niet kan bedienen zonder assistentie;
(viii) Geen passagier zijn met een beperkte mobiliteit, waaronder personen met een psychische of mentale handicap, personen in een rolstoel of andere apparaten die het lichaam ondersteunen. Geen personen die verzwakt zijn door welke reden dan ook, omdat zij zichzelf en anderen in gevaar brengen in een noodgeval;
(ix) Niet verantwoordelijk zijn voor kinderen, baby’s, ouderen of passagiers met een beperkte mobiliteit;
(x) Geen gedeporteerde of gevangene zijn;
(xi) Niet onder invloed zijn van bedwelmende middelen op het moment van inchecken, boarden en tijdens de vlucht;
(xii) Niet zijn vrijgesteld van het dragen van een veiligheidsgordel wegens een groot lichaamsformaat; en
(xiii) Niet het Inflight Entertainment Systeem willen gebruiken tijdens taxiën, opstijgen of landen.
 
10. Een passagier die niet mag plaatsnemen in een EMEX-stoel krijgt een andere stoel toegewezen voor of tijdens de reis zonder restitutie van enige toeslagen die betaald zijn voor stoelselectie vooraf.

 

Wijzigingen, annuleringen en restituties

11. Een geselecteerde stoel kan gewijzigd worden door de passagier voordat de vlucht gesloten wordt, afhankelijk van de stoelen die beschikbaar zijn voor het opnieuw selecteren, en of hiervoor een toeslag wordt berekend.
(i) Geen wijziging van bestemming: Als de passagier heeft betaald voor stoelselectie, maar vervolgens de vertrekdatum/-tijd van zijn vlucht wijzigt zonder wijziging van de bestemming, komt hij/zij in aanmerking om zijn oorspronkelijk gekochte stoeltype op zijn/haar nieuwe vlucht te ontvangen op verzoek bij het Singapore Airlines Contact Centre zonder extra betalingen. Indien het oorspronkelijk geboekte stoeltype niet beschikbaar is op de nieuwe vertrekdatum/-tijd, krijgen zij hun oorspronkelijke betaling zonder boete terugbetaald en kan de passagier ervoor kiezen om te betalen om een ander stoeltype op de nieuwe vlucht te selecteren. Indien de passagier echter beslist om het oorspronkelijk geboekte stoeltype niet te behouden ondanks het feit dat er beschikbaarheid is aan boord van de nieuwe vlucht, zal hij/zij zijn/haar betaling niet terugbetaald krijgen. Bijvoorbeeld, indien een passagier een Extra Legroom Stoel boekt op SQ123 met vertrek om 10.00 uur op 1 januari 2021, maar dit wijzigt naar 10.00 uur op 2 januari 2021, kan hij/zij het contactcentrum bellen om zijn/haar Extra Legroom Stoel over te boeken van de vlucht van 1 januari naar 2 januari. Indien het type stoel op 2 januari niet meer beschikbaar is, krijgt hij/zij zijn/haar oorspronkelijke betaling teruggestort en kan hij/zij kiezen om een ander type stoel te kopen, zoals Standaard of Forward zone.
(ii) Wijziging van bestemming: Indien de passagier zowel de vertrekdatum/-tijd als de bestemming van de vlucht wijzigt, kunnen de eerder betaalde kosten voor de voorafgaande stoelselectie worden terugbetaald. De passagier kan dan de voorafgaande stoelselectie voor zijn/haar nieuwe vlucht(en) uitvoeren. Voor deze wijzigingen kan contact opnemen worden met het Singapore Airlines Contact Centre. Indien de passagier echter besluit het oorspronkelijk geboekte type stoel niet te behouden, ondanks het feit dat er aan boord van de nieuwe vlucht nog plaatsen beschikbaar zijn, zal de oorspronkelijke betaling niet worden terugbetaald.

12. Eventuele kosten die zijn betaald voor de oorspronkelijke stoelselectie worden niet terugbetaald als er geen overeenkomstige wijziging is in de vluchten waarop deze stoelen zijn geselecteerd (d.w.z. als een passagier een andere stoel op dezelfde vlucht wenst te selecteren), en kunnen niet worden gebruikt om eventuele kosten voor nieuwe stoelselectie (indien van toepassing) te compenseren. (Alleen India GST (K3)-belasting, indien van toepassing, wordt terugbetaald. Zie punt 8 hierboven. Neem contact op met uw plaatselijke contactcentrum voor terugbetalingen van Indiase GST (K3)-belasting).

13. Een geselecteerde stoel kan door Singapore Airlines gewijzigd worden voor operationele of veiligheidsredenen. Hieronder vallen de volgende scenario's:
(i) de vlucht geannuleerd is;
(ii) het vliegtuig van de vlucht is gewijzigd, of;
(iii) de overstap van Singpore Airlines wordt gemist door een retiming.

Bij bovenstaande situaties zorgen Singapore Airlines voor een geschikt alternatief.

14. Enige restituties worden uitgegeven in het bedrag dat betaald is door de passagier in USD of een gelijk bedrag in lokale valuta. Wanneer een passagier het bedrag deels of geheel met KrisFlyer miles heeft betaald, wordt het bedrag gerestitueerd in KrisFlyer miles in het KrisFlyer-account en het bedrag dat is betaald met een creditcard/pinpas wordt op die kaart/rekening teruggeboekt. Alle restituties worden binnen ongeveer zes weken behandeld.
 
15. Singapore Airlines behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen naar eigen goeddunken op elk moment en zonder bericht vooraf. Singapore Airlines is niet verantwoordelijk voor het verlies van waarde of voordelen die voortkomen als resultaat van deze aanpassingen.