Singapore Airlines

ADVIES OVER DE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PASSAGIERS (PNR)

Dit is een advies verstrekt door de Federal Office of Civil Aviation FOCA uit Zwitserland in relatie met de overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR).

Bekijk alles

Overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR)


1. Vanaf 25 mei 2018, moeten alle luchtvaartmaatschappijen die vliegen vanuit Zwitserland de persoonsgegevens van passagiers overdragen (PNR) naar de EU-lidstaten naar welke zij vliegen. Deze overdracht is vereist door de richtlijn (EU) 2016/681 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR) om zo terroristische activiteiten en andere serieuze misdaad te voorkomen, herkennen, onderzoeken en te vervolgen (http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj). Het is in overeenstemming met de nationale  uitvoeringswetten van de EU-lidstaten en is gemaakt in overeenstemming met de Swiss Federal Act on Data Protection.


2. Persoonsgegevens van passagiers (PNR) is informatie die verstrekt is door passagiers en wordt verzameld door luchtvaartmaatschappijen voor het maken van reserveringen en het uitvoeren van het incheck-proces. Het is een registratie van de reisvereisten van elke passagier die kan worden teruggevonden in de reserverings- en vertreksystemen van de luchtvaartmaatschappij. Het bevat allerlei informatie, variërend van reisdatums, reisroutes, ticketinformatie, contactgegevens, reisbureaus, betalingsmethodes, stoelnummer en informatie over de bagage, zoals overeengekomen in Bijlage I van de richtlijn (EU) 2016/681. Deze informatie wordt overgedragen naar zogeheten Passagier Informatie Units (PIU) van de EU-lidstaten waar de vlucht vertrekt en arriveert. De PIU’s hebben de bevoegdheid om deze informatie te analyseren en te behandelen om zo serieuze misdaden en terroristische daden te voorkomen, herkennen, onderzoeken en te vervolgen. Zij zijn ook geautoriseerd om de PNR-data over te dragen naar de bevoegde autoriteiten, de overeenstemmende PIU’s, andere lidstaten en Europol.


3. Elke passagier heeft het recht dat hun persoonlijke data is beschermd, kan worden ingezien, gerectificeerd, verwijderd en beperkt. Tevens hebben passagiers het recht op compensatie en juridische schadeloosstelling zoals gesteld in de Swiss Federal Act on Data Protection (art. 15) van de richtlijn (EU) 2016/680 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke data door bevoegde autoriteiten om zo criminele activiteiten te voorkomen, onderzoeken, herkennen of te vervolgen, of om strafrechtelijke sancties op te leggen en op de bewegingsvrijheid van dergelijke data en het intrekken van het kaderbesluit van de raad (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680) (art. 12-17).