Singapore Airlines

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

LEES DEZE VOORWAARDEN A.U.B. AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.


Deze website wordt beheerd door Singapore Airlines Limited (SIA). Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een deel van deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

ALLES BEKIJKEN
1. Beperkingen op het gebruik van de materialen

1.1  U mag op geen enkele manier materiaal van deze website reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIA. U mag echter één kopie van het materiaal op één computer downloaden, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, huishoudelijk en/of niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle bijbehorende auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen intact houdt. De grafieken en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele manier gereproduceerd of toegeëigend worden zonder de schriftelijke toestemming van hun relevante eigenaars. Wijzigingen aan de materialen of gebruik van de materialen voor andere doeleinden zal een overtreding zijn van het auteursrecht van SIA en andere intellectuele eigendomsrechten en het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten van de respectievelijke eigenaars.

1.2  Indien u software downloadt van de website, wordt die software, met inbegrip van bestanden en afbeeldingen die erin opgenomen zijn of die gegenereerd worden door de software en gegevens die de software vervoegen (gezamenlijk de "software") u in licentie gegeven door SIA. SIA draagt de eigendom van de software niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de software opgenomen wordt, maar SIA blijft volledig eigenaar van de software en van alle intellectuele eigendomsrechten ervan. U mag de software niet opnieuw verdelen, verkopen, decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, ontmantelen of op een andere manier behandelen.

2. Gebruik van de website
3. Geen verklaring
4. Disclaimer
5. Beperking van aansprakelijkheid
6. Wijzigingen
7. Suggesties, commentaar en feedback
8. Links naar andere sites
9. Toepasselijke wetgeving en rechterlijke bevoegdheid
10. Algemene vervoersvoorwaarden
11. Gegevensbescherming
12. Vluchtmeldingen
13. Internetcheck-in en andere aan vluchten gerelateerde internettransacties
Loading...

Just a moment... we'll take you there soon.