Corporate Governance Policies

Corporate beleid

Optreden als klokkenluider

Integriteit is een van de kernwaarden van de Singapore Airlines Group. We doen er alles aan om altijd het juiste te doen. We verwachten integriteit, niet alleen van onze werknemers, maar ook van onze partners, leveranciers, aannemers en agenten waarmee we samenwerken. U kunt een rol spelen om ervoor te zorgen dat de SIA Group een veilig en ethisch bedrijf blijft door alle kennis van ongepastheden, wanpraktijken, wangedrag of fraude te melden via de volgende onafhankelijke klokkenluiderskanalen die worden beheerd door Deloitte, onze externe dienstverlener.


Gedragscode voor leveranciers

Deze richtlijnen beschrijven de gedragsstandaarden die wij verwachten van leveranciers wat betreft bedrijfsactiviteiten, sociale waarden en het milieu. Ze zijn gebaseerd op onze bedrijfswaarden, die in lijn zijn met het United Nations Global Compact, gerelateerd aan de rechten voor de mens, arbeid, het milieu en anti-corruptie.

Lees nu

Raamwerk voor risicomanagement

Deze richtlijnen beschrijven de principes en beleidslijnen, alsook de structuur van verslaglegging en risicobeheersingsprocessen.

Lees nu

Statement inzake bestrijding van moderne vormen van slavernij en mensenhandel

e Singapore Airlines groep heeft een statement voorbereid inzake de bestrijding van moderne vormen van slavernij en mensenhandel, hierin geven wij weren hoe wij enige vorm van slavernij of mensenhandel willen voorkomen binnen onze organisatie en leveringsketen. Het is een blijvende commitment in het gevecht om slavernij en mensenhandel te beëindigen.

> Klik hier om ons statement te lezen.