Singapore Airlines

Voorwaarden van het Singapore Airlines Covid-19 Vrijstellingsbeleid

Geldig vanaf 9 april 2020. Laatst bijgewerkt op 2 september 2021

1. Geldigheid

i. Behalve voor tickets in paragraaf 1 (iii) is dit Covid-19 Vrijstellingsbeleid ("Beleid") van toepassing op alle Singapore Airlines Limited (“SIA”) tickets (13-cijferig ticketnummer beginnend met 618) die:

a.aan de volgende criteria voldoen:

1.Uitgegeven op of voor 15 maart 2020;
2.Met oorspronkelijke ongebruikte vluchtsectoren die beginnen op of tussen 24 januari 2020 en 31 maart 2021; en
3.Geboekt voor reizen op SIA of onze codeshare partner airlines vluchten; of

b.ten minste één vlucht omvat die voor 1 april 2021 zou vertrekken en die is geannuleerd vanwege de impact van Covid-19 ("geannuleerde vlucht"); of
c.zijn uitgegeven met vlucht credits onder de voorwaarden van dit beleid waarbij één of meerdere vluchten geannuleerd zijn; of
d.aan alle andere criteria voldoen die SIA, naar eigen goeddunken van tijd tot tijd kan bepalen.

(gerefereerd als “In aanmerking komend Ticket”). 

ii. Dit beleid is ook van toepassing op:

a.tickets van welke de geldigheidsperiode (zijnde 1 jaar vanaf de datum van het begin van de reis of wanneer er geen deel van het ticket is gebruikt, vanaf de datum van uitgifte van het ticket) is verlopen; en
b.tickets waarbij een passagier op een of meer vluchten heeft gereisd maar nog niet het gehele vluchtschema in het ticket heeft gebruikt ("Deels Ongebruikte Tickets"), zolang het ticket voldoet aan de voorwaarden van bovenstaande paragraaf 1(i).

iii. Dit beleid is niet van toepassing op de volgende categorieën tickets:

a.tickets uitgegeven tegen een gereduceerd tarief die niet direct of indirect beschikbaar zijn gemaakt voor het publiek voor:

(1) reisagenten die door SIA en/of SilkAir zijn aangesteld voor gebruik door hun eigen medewerkers (ook bekend als agency discount tickets);
(2) branchepartners van SIA en/of SilkAir (ook bekend als industry discount tickets);
(3) werknemers van de SIA Group (ook bekend als staff tickets); en
 

b.gratis tickets uitgegeven aan een passagier.

iv. Om twijfel tevoorkomen: de in aanmerking komende tickets volgens de paragrafen 1(i)(a), 1(i)(b) en 1(i)(d) hierboven zullen tickets omvatten die gedeeltelijk of volledig zijn betaald met KrisFlyer-miles of HighFlyer-punten.

 

2. Optie om te kiezen tussen Vlucht Credits of Resituties  

i. Behalve voor de tickets in paragraaf 2(v), kan de passagier op een In Aanmerking Komend Ticket kiezen uit een van de volgende opties, onder voorbehoud van de voorwaarden van dit beleid:

a.Het oorspronkelijke vluchtschema op het ticket annuleren en de Ongebruikte Waarde van het ticket behouden als Vlucht Credits. 
b.Een restitutie ontvangen voor de Ongebruikte Waarde van het ticket.

ii. De Ongebruike Waarde van een In Aanmerking Komend Tickect wordt als volgt dedefinieerd:

a.In het geval van volledig ongebruikte tickets, het totale tarief en taxen die voor het ticket betaald zijn.
b.In het geval van Deels Ongebruikte Tickets, het totale tarief en taxen die voor het ticket betaald zijn minus het tarief van de vlucht sector(en) die gebruikt zijn. Om twijfel te voorkomen, SIA behoudt zicht het recht voor om naar eigen goeddunken de Ongebruikte Waarde van een Deels Ongebruikte Ticket te berekenen.


iii. De kosten die zijn betaald voor stoel selectie en/of extra bagagevrijdom in een In Aanmerking Komend Ticket zullen niet behouden worden als Vlucht Credits en zullen gerestitueerd worden aan de passagier. 
 
iv. Wanneer er meer dan een passagier in een Boekingsreferentie (ook wel bekend als Passenger Name Record of PNR) is, heeft elke individuele passagier in de Boekingsreferentie/PNR het recht om te kiezen uit een van de twee opties uiteengezet in paragraaf 2(i). Om twijfel te voorkomen, de passagiers in dezelfde Boekingsreferentie/PNR hoeven niet dezelfde opties te kiezen uit paragraaf 2(i). 
 
v. Tenzij anders toegestaan door SIA, mogen de passagiers met de volgende tickets niet de Ongebruikte Waarde van het ticket behouden als Vlucht Credits: 

a.De passagier op een award ticket dat is ingewisseld in het kader van het KrisFlyer-programma: Deze passagier heeft het recht op restitutie van de KrisFlyer mijlen die voor het award ticket zijn gebruikt plus alle betaalde taxen. 
b.De passagier op een ticket die gekocht is met Mix Miles with Cash in het kader van het KrisFlyer-programma: Deze passagier heeft het recht op restitutie van de KrisFlyer mijlen die voor het ticken zijn gebruikt, plus het resterende bedrag wat betaald is (inclusief taxen). 
c.De passagier op een ticket die gekocht is met Mix Points with Cash in het kader van het HighFlyer-programma: Deze passagier heeft het recht op restitutie van de HighFlyer punten die gebruikt zijn voor het ticket, plus het resterende bedrag wat betaald is (inclusief taxen).

vi. De passagier op een In Aanmerking Komend Ticket mag niet een deel van de Ongebruikte Waarde behouden als Vlucht Credits en een restitutie ontvangen van het restant van de Ongebruike Waarde van het ticket. 

3. Toekenning van Bonus Vlucht Credits voor omboekingen met Vlucht Credits
 

i. De passagier zal Bonus Vlucht Credits ontvangen voor de eerste omboeking van het vluchtschema met gebruikmaking van de Vlucht Credits, tenzij: 

a.het tarief in de In Aanmerking Komend Ticket een kinder of baby tarief was; of
b.het in Aanmerking Komend Ticket een Deels Ongebruikte Ticket is. 

Om twijfel te voorkomen, er zullen geen Bonus Vlucht Credits worden gegeven voor een tweede omboeking van het vluchtschema. 

ii. Er worden geen Bonus Vlucht Credits gegeven als de passagier gekozen heeft voor restitutie van de Ongebruikte Waarde van het In Aanmerking Komend Ticket.
 
iii. De Bonus Vlucht Credits voor in aanmerking komende tickets onder de paragrafen 1(i)(a), 1(i)(b) en 1(i)(d) worden toegekend:
a. op basis van de reisklasse van het In Aanmerking Komend Ticket;onder de paragrafen 1(i)(a), 1(i)(b) en 1(i)(d) en 
b. op het moment van omboeking van het nieuwe vluchtschema.
 
iv. Als het tarief van het nieuwe vluchtschema uitgedrukt wordt op basis van Singapore Dollars, zullen de Bonus Vlucht Credits voor in aanmerking komende tickets onder de paragrafen 1(i)(a), 1(i)(b) en 1(i)(d) het volgende zijn, ongeacht het oorspronkelijke tarief van het In Aanmerking Komend Ticket: 

a.Economy Class: SGD 75
b.Premium Economy Class: SGD 100
c.Business Class: SGD 200
d.First / Suites: SGD 500

v. Indien het tarief van het nieuwe vluchtschema in een ander valuta dan Singapore Dollars ("Vreemde Valuta") wordt uitgedrukt, dan zullen de Bonus Vlucht Credits voor in aanmerking komende tickets onder de paragrafen 1(i)(a), 1(i)(b) en 1(i)(d) worden toegekend in die Vreemde Valuta op basis van de gepubliceerde lijst via https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/BonusCreditsinLocalCurrency.pdf of tegen een tarief wat door SIA is vastgesteld voor de Vreemde Valuta die niet vernoemd wordt in de lijst. Om twijfel te voorkomen:
 
a. SIA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in de tabel, inclusief maar niet beperkt tot veranderingen in de wisselkoersen. 
b. Er worden geen additionele Bonus Vlucht Credits in vreemde valuta toegekend in het geval van wijzigingen aan de tabel nadat de Bonus Vlucht Credits zijn toegekend op het moment van het omboeken naar een nieuw vluchtschema.  

vi. Indien het In Aanmerking Komend Ticket onder de paragrafen 1(i)(a), 1(i)(b) en 1(i)(d) een combinatie bevat van verschillende reisklasses, zullen de Bonus Vlucht Credits worden toegekend op basis van de hogere reisklasse in het In Aanmerking Komend Ticket.

vii. Het in Aanmerking Komend Ticket onder de paragrafen 1(i)(c) wordt toegekend:

a.hetzelfde aantal bonus vlucht credits dat wordt toegekend op het moment van omboeken van het oorspronkelijke vluchschema met gebruik van vlucht credits, ook al kunnen de cabineklassen tussen de tickets verschillen; of
b.bonus vlucht credits op basis van de reisklasse van het in aanmerking komend ticket als er geen bonus vlucht credits waren toegekend op het moment van omboeken van het vluchtschema met gebruik van vlucht credits.

viii. Behalve de bonus vlucht credits zoals is uiteengezet in paragraaf 3(vii), heeft het in aanmerking komend ticket onder paragraaf 1(i)(c) geen recht op additionele bonus vlucht credits op het moment van omboeken van een nieuw vluchtschema.
 

4. Omboeken van een nieuw vluchtschema met Vlucht Credits 

i. De passagier mag alleen de Vlucht Credits van een In Aanmerking Komend Ticket gebruiken voor maximaal twee nieuwe vluchtschema's met SIA voor die passagier, waarbij de laatste vluchtsector van elk vluchtschema op of vóór 30 juni 2022 plaatsvindt. 

ii. Op het moment van omboeken van het nieuwe vluchtschema, zullen de Bonus Vlucht Credits (indien van toepassing) eerst toegepast op de totale kosten van het nieuwe vluchtschema.
 
iii. Als de behouden Vlucht Credits voldoende zijn om de kosten van het nieuwe vluchtschema te dekken (of het restant van het nieuwe vluchtschema indien de Bonus Vlucht Credits van toepassing zijn), Zullen de totale kosten van het nieuwe vluchtschema (of het volledige restant van het nieuwe vluchtschema, al naargelang het geval) in mindering worden gebracht aan de hand van de Vlucht Credits. Alle overgebleven Vlucht Credits ("Resterende Vlucht Credits") kunnen gebruikt worden voor de kosten van een tweede vluchtschema van die passagier.
 
iv. Indien de behouden Vlucht Credits (samen met de eventuele Bonus Vlucht Credits) voor die passagier onvoldoende is om de totale kosten van het nieuwe vluchtschema van die passagier, moet de passagier het overgebleven bedrag voor het nieuwe vluchtschema moeten betalen. 
 
v. De passagier krijgt een nieuw ticket wanneer de Vlucht Credits (en indien van toepassing de Bonus Vlucht Credits) zijn gebruikt om een nieuw vluchtschema te boeken. Alle tariefsvoorwaarden ven het nieuwe ticket, inclusief alle eventuele omboekingskosten, restitutievoorwaarden en/of annuleringskosten, zijn van toepassing op dat nieuwe ticket. 

vi. Om twijfel te voorkomen, de passagier mag in geen geval de Vlucht Credits en/of Bonus Vlucht Credits overdragen en/of combineren.  

vii. Alle ongebruikte Vlucht Credits vervallen op 30 juni 2022 en zullen daarna niet worden gerestitueerd. Overgebleven Vlucht Credits zijn niet restitueerbaar. 

5. Restitutie van de Ongebruike Waarde van het In Aanmerking Komend Ticket 

i. In het geval dat de passagier kiest om de Ongebruikte Waarde van een In Aanmerking Komend Ticket onder paragraaf 2(i)(b) te restitueren, zullen er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht (inclusief de kosten om KrisFlyer mijlen voor inwisselingen in het kader van het KrisFlyer-programma terug te storten).

ii. De restitutie vindt plaats voordat het ticket verloopt, welke een jaar na datum van ticketaankoop is. 

iii. Zodra de Ongebruikte Waarde van het In Aanmerking Komend Ticket terugbetaald is, kan de passagier niet meer kiezen om de Ongebruikte Waarde van de In Aanmerking Komend Ticket te behouden als Vlucht Credits of om in aanmerking te komen voor Bonus Vlucht Credits. 


6. Wijzigingen:
Deze voorwaarden kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd naar eigen goeddunken van SIA, behalve wanneer het verboden is door toepasselijke wet- en regelgeving. De geldende voorwaarden van het Beleid op het moment van omboeken of restitutie van de passagier zijn van toepassing. SIA behoudt zicht het recht voor om de voorwaarden van het Beleid te interpreteren, toe te passen en communiceren. Alle beslissingen door SIA zal in elk geval definitief zijn.

7. Beperking van aansprakelijkheid: Voor zover wettelijk toegestaan, is SIA niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim, schade, ook indien gebaseerd op nalatigheid, of het nu werkelijk, incidenteel, speciaal, voorbeeldig, bestraffend of consequent is (inclusief winstderving of andere speciale schade) die voortkomen of op welke manier dan ook verbonden is aan dit Beleid, inclusief het gebruik van de Vlucht Credits van de passagier. De volledige aansprakelijkheid (indien van toepassing) van SIA voor alle schade, verlies, kosten en uitgaven onder welke oorzaak dan ook, ongeacht er sprake is van een contract, onrechtmatige daad of anderszins, zal de waarde van de Vlucht Credits behouden worden op de naam van de passagier.  

8. Algemene Vervoersvoorwaarden: Andere en aparte voorwaarden zijn van toepassing op het vervoe van passagiers, bagage en vracht per lucht, of enige promotie die SIA van tijd tot tijd kan uitvoeren. Indien de passagier op een door SIA uitgevoerde vlucht reist, zijn de SIA Algemene Vervoersvoorwaarden van toepassing op het vervoeren van passagiers, bagage en luchtvracht behalve zoals anders vermeld in dit Beleid. De aansprakelijkheid van SIA en haar codeshare partners voor verlies, beschadiging of vertraging van uw bagage wordt beperkt door het Verdrag van Montreal en het Verdrag van Warschau, en/of dergelijke andere toepasselijke wet- of regelgeving. 

9. Toepasselijk recht: Voor zover enige bepaling hierin vermeld of waarnaar hierin verwezen wordt in strijd is met toepasselijke wetten, overheidsvoorschriften, bevelen of vereisten waarvan niet kan worden afgeweken met instemming van de partijen, is een dergelijke bepaling niet van toepassing. De ongeldigheid van enige bepaling heeft geen invloed op het geldigheid van enige andere bepalingen.


De bovenstaande voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. De originele voorwaarden in het Engels zijn in alle gevallen leidend.