Algemene voorwaarden van KrisFlyer

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen Singapore Airlines Limited ("Singapore Airlines") en elk individueel lid. Alle personen die het lidmaatschap aanvragen, worden geacht de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd. Leden zijn zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de huidige Algemene Voorwaarden van het KrisFlyer-programma die op de website van Singapore Airlines worden geplaatst. Voortdurende deelname aan het programma door een lid zal worden beschouwd als acceptatie van de huidige Algemene voorwaarden.
ALLES BEKIJKEN
A. Algemene voorwaarden

1. Een KrisFlyer-lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen voor het gebruik door het lid. Het kan niet worden overgedragen, verkocht of geruild. Het lid is ervoor verantwoordelijk dat zijn / haar KrisFlyer-account niet op ongepaste wijze wordt gebruikt. Misbruik van lidmaatschapskaarten, KrisFlyer-programma, PPS-club en de bijbehorende voordelen kunnen leiden tot beëindiging of schorsing van lidmaatschap of intrekking van voordelen. Singapore Airlines behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor schade die is ontstaan in verband met het misbruik.

2. Singapore Airlines behoudt zich verder het recht voor om het KrisFlyer-programma en de PPS-clubstructuren, voordelen (inclusief maar niet beperkt tot awardtickets, upgrade, PPS-waarde, PPS-beloningen en Elite Gold Rewards) en andere functies, waaronder deze algemene voorwaarden, op elk gewenst moment te wijzigen. Dit omvat wijzigingen zonder beperking tot het volgende:

a. KrisFlyer-programmapartners of deelnemende organisaties.

b. De regels voor het verdienen of gebruiken van miles.

c. Kwalificatie en hernieuwingscriteria voor alle lagen van het KrisFlyer-programma en PPs Clubstrcturen.

d. De awardstructuur en beschikbaarheid van awards.

e. De regels voor het gebruik van awards en de steden die worden aangedaan.

f. De kenmerken van speciale aanbiedingen en promoties. Awards van programmapartners zijn afhankelijk van de voortdurende deelname van de partner aan het KrisFlyer-programma.

3. Hoewel Singapore Airlines alle redelijke inspanningen zal leveren om leden op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in het KrisFlyer-programma, de PPS Club en / of deze Algemene Voorwaarden, is het de verantwoordelijkheid van de leden om op de hoogte te blijven. Elk gebruik van het KrisFlyer-programma en de PPS Club door een lid zal worden beschouwd als acceptatie van elke wijziging.

4. Bepaalde programma- en tiervoordelen evenals beloningen kunnen onderworpen zijn aan hun eigen voorwaarden en bepalingen, zoals afzonderlijk vermeld zal worden.

5. Singapore Airlines behoudt zich het recht voor de account van het lid te allen tijde te controleren op naleving van de algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving.

B. Lidmaatschap en verplichtingen
C. Beëindiging van lidmaatschap
D. KrisFlyer miles verdienen
E. KrisFlyer miles claimen
F. Miles gebruiken
G. KrisFlyer Elite Silver-, KrisFlyer Elite Gold- en PPS Club-lidmaatschap
H. Nominaties voor verzilveringsgroep
I. Verzilvering en upgradeawards bij Singapore Airlines
J. Star Alliance-awards en Star Alliance-upgradeawards
K. Verlopen van miles
L. Persoonlijk identificatienummer (PIN) / Wachtwoord
M. Persoonlijke dataprotectie
N. Beperking van aansprakelijkheid
O. KrisFlyer for Families
P. Overige voorwaarden
Loading...

Just a moment... we'll take you there soon.