Singapore Airlines

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด  : 1 เมษายน 2562

นโนบายความเป็นส่วนตัวนี้จะบังคับใช้สำหรับ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ลิมิเต็ด (“SIA”) และ ซิลแอร์ (สิงคโปร์) ไพรเวท ลิมิเต็ด (“SilkAir”) และ ต่อไปในนโยบายนี้ SilkAir และ SIA จะเรียกรวมกันว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”

SIA เป็นบริษัทจดทะเบียนที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ เลขทะเบียนบริษัท 197200078R และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนแอร์ไลน์, แอร์ไลน์เฮ้าส์, สิงคโปร์ 819829

SilkAir เป็นบริษัทจดทะเบียนที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ เลขทะเบียนบริษัท 197500236D และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนแอร์ไลน์, แอร์ไลน์เฮ้าส์, สิงคโปร์ 819829 และเป็นบริษัทในเครือของ SIA

เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (“GDPR”) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่นที่มีผลบังคับใช้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ dpo@singaporeair.com.sgตัวแทนของเราในสหภาพยุโรป คือ สถานประกอบการในสหราชอาณาจักรของ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ลิมิเต็ด สำนักงานสาขาจดทะเบียน ณ อาคาร 11, ชิสวิก พาร์ค 566 ชิสวิก ไฮโร้ด, ลอนดอน W4 5YS สหราชอาณาจักร

หากท่านได้จองเที่ยวบินกับเราแต่การจองนั้นมีหนึ่งเที่ยวบินหรือมากกว่านั้นที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่น  สายการบินอื่นนั้นจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ GDPR ผู้ให้บริการอื่น เช่น โรงแรม หรือบริษัทให้เช่ารถยนต์จะถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลด้วยเช่นเดียวกัน ท่านอาจเข้าไปยังนโยบายคุ้มครองส่วนตัวของแต่ละสายการบินอื่นและผู้ให้บริการนั้นผ่านทางแต่ละเว็บไซต์ของสายการบินหรือผู้ให้บริการดังกล่าวหรืออาจจะร้องขอสำเนาของนโยบายคุ้มครองส่วนตัวจากสายการบินหรือผู้ให้บริการอื่นนั้นได้โดยตรง

เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลลูกค้า (ตามคำนิยามที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปในเอกสารนี้) เพื่อการให้บริการแก่ท่านที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพ ราบรื่น และปลอดภัย ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าจะทำให้เราสามารถให้บริการและเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบสนองความประสงค์และความต้องการของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะให้แนวทางเกี่ยวกับนโยบายและความรับผิดชอบของเราในการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าโดยการใช้บริการของเราต่อไปจะถือว่าท่านได้ลงนามว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว


View AllPrint Condition
สรุป

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านซื้อตั๋วเครื่องบินหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆบนเว็บไซต์หรือแอพพิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเราหรือเมื่อท่านได้เดินทางกับเรา เช่น รายละเอียดการติดต่อของท่าน ข้อมูลการเดินทางและรายละเอียดบัตรเครดิต เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านจากการปฎิสัมพันธ์กับพนักงานภาคพื้นดินและพนักงานในเที่ยวบินของเราและจากการร้องขอในเรื่องเฉพาะใดๆของท่าน นอกจากนี้ เราเก็บข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์เมื่อท่านได้ใช้เว็บไซต์หรือ แอพพิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเรา. ข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการปฎิบัติตามสัญญาขนส่งของเรากับท่าน บริหารจัดการสมาชิกของท่านด้วยรายการสะสมไมล์ KrisFlyer และ/หรือ รายการเดินทางของบริษัทสำหรับองค์การขนาดกลางและขนาดเล็ก HighFlyer และรายการลูกค้าที่ลงทะเบียนกับเรา  เราจะใช้หมายเลขหนังสือเดินทางของท่านและข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือเท่าที่เราจำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนบุคคลตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับสูงเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมหรือการเรียกร้องที่เป็นการฉ้อฉล ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวในกรณีที่เราได้ประเมินแล้วว่าไม่มีทางเลือกที่เหมะสมในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและการที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับสูงสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญหรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบหรืออันตรายที่สำคัญต่อบุคคลใดๆหรือต่อเรา เรายังใช้ข้อมูลของท่านในการดูแลรักษาเว็บไซต์และแอพพิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเราและออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ดีที่สุดของเราด้วย นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลของท่านในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และให้บริการท่านและสำหรับกลุ่มบริษัทของเรา หุ้นส่วน และตัวแทน (ด้วยความยินยอมของท่านตามที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลเพิ่มเติม

เราแบ่งปันข้อมูลของท่านให้ใครบ้าง

เราแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น ผู้ประมวลผลการชำระเงิน พนักงานผู้ให้บริการภาคพื้นดิน และระบบความบันเทิงบนเที่ยวบิน เราใช้บริการของบุคคลที่สามนี้เพียงเพื่อประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เรายังแบ่งปันข้อมูลของท่านกับสายการบินร่วม สายการบินที่ใช้รหัสร่วมกันและ สายการบินกลุ่มพันธมิตร ผู้ขนส่งอื่นที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการ กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง  สถานีของเราในต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดและตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่าน ข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะประมวลผลข้อมูลของท่านที่ไหน

เซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ป่น และประเทศสหรัฐอเมริกา เราถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังสนามบินและพนักงานภาคพื้นดินสถานีของเราปลายทางซึ่งท่านกำลังเดินทางไป ทั้งนี้ พนักงานของเราประจำการอยู่ ณ สำนักงานของเราทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติม

เราเก็บข้อมูลของท่านไว้นานเท่าไร

เราเก็บข้อมูลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อการดำเนินธุรกิจและด้านกฎหมายของ SIA หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ โดยทั่วไป เราจะเก็บข้อมูลลูกค้าของท่านเป็นระยะเวลา 7 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อพิพาททางสัญญาจะสามารถดำเนินการได้ภายในเวลาดังกล่าว สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เราจะพยายามลบข้อมูลลูกค้าของท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลดังกล่าวหรือขอให้ท่านได้โปรดติดต่อเราในกรณีที่มีการดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านได้อย่างไร

ท่านอาจมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านหลายประการ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกสหภาพยุโรป

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การระงับข้อพิพาท

หากท่านมีความกังวลหรือต้องการร้องเรียน กรุณาติดต่อเรา ที่นี่.

เราจะแจ้งท่านว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไร

เราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวและนโยบายที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วจะประกาศลงในเว็บไซต์ของเราโดยจะมีการระบุวันที่มีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครั้งล่าสุด เราขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบย้อนหลังเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโนบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งล่วงหน้ารวมถึงการทำแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของเราในกรณีที่เราได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในข้อที่เป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

1. ประเภทของข้อมูลลูกค้าที่เราเก็บรวบรวม
2. การให้ข้อมูลลูกค้ามีความจำเป็นหรือไม่
3. เราใช้ข้อมูลลูกค้าของท่านอย่างไร
4.การเปิดเผยข้อมูลลูกค้า
5. การถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่อยู่นอกสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลในสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์
8. การเก็บรักษาข้อมูล
9. ความถูกต้อง
10. การรักษาความปลอดภัย
11. การเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
12. ผู้เยาว์
13. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
14. การติดต่อเรา