ข้อกำหนดในการให้บริการของ KrisFlyer

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่าง Singapore Airlines Limited (“สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส”) กับสมาชิกแต่ละราย บุคคลที่สมัครสมาชิกทุกคนจะถือว่าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันของโปรแกรม KrisFlyer ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส การที่สมาชิกเข้าร่วมโปรแกรมอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในปัจจุบัน
View All
ก. เงื่อนไขทั่วไป

1. The KrisFlyer programme and PPS Club structures, benefits (including without limitation award tickets, upgrade, PPS Value, PPS Rewards and KrisFlyer Milestone Rewards) and other features (including but not limited to KrisFlyer miles) are part of a loyalty programme which has as its objective, the promotion of the purchase of goods or use of services provided by Singapore Airlines or any partner specified by Singapore Airlines. Singapore Airlines does not purport (whether through the KrisFlyer programme, the PPS Club structures, benefits (including without limitation award tickets, upgrade, PPS Value, PPS Rewards and KrisFlyer Milestone Rewards) and other features (including but not limited to KrisFlyer miles) or otherwise) to operate a payment service regulated under the Payment Services Act and Singapore Airlines is not licensed, approved, registered or regulated under the Payment Services Act. Consequently, holders and users of the KrisFlyer programme, the PPS Club structures, benefits (including without limitation award tickets, upgrade, PPS Value, PPS Rewards and KrisFlyer Milestone Rewards) and other features (including but not limited to KrisFlyer miles) will not be afforded the relevant protections set out in the Payment Services Act and related subsidiary legislation, regulations, circulars, notices, directions and guidelines. Should KrisFlyer miles be able to be purchased, such purchased KrisFlyer miles may only be redeemed in Singapore for the payment or part payment of goods or services (or both) provided by Singapore Airlines and/or the related corporations of Singapore Airlines.

2. A KrisFlyer membership is strictly personal and only for use by the member. It cannot be transferred, sold or bartered. The member is responsible for ensuring that his/her KrisFlyer account is not used improperly. Misuse of membership cards, KrisFlyer programme, PPS Club and their related benefits may result in termination or suspension of membership, or withdrawal of benefits. Singapore Airlines reserves the right to claim compensation for damage sustained in connection with the misuse.

3. Singapore Airlines further reserves the right to modify the KrisFlyer programme and PPS Club structures, benefits (including without limitation award tickets, upgrade, PPS Value, PPS Rewards and KrisFlyer Milestone Rewards) and other features, including these Terms and Conditions at any time. This includes changes without limitation to the following:

  a. KrisFlyer programme partners or participating organisations;
  b. Rules for earning or using KrisFlyer miles;
  c. Qualification and renewal criteria for all tiers in the KrisFlyer programme and PPS Club structures;
  d. Award structure and availability of awards;
  e. Rules for use of awards and the cities served; and
  f. Features of special offers and promotions. Awards from programme partners are dependent on the partner's continued participation in the KrisFlyer programme.
     No damage claims against Singapore Airlines by members may be lodged as a result of legally required country-specific alterations.

4. Although Singapore Airlines will use reasonable efforts to notify members of material changes to the KrisFlyer programme, PPS Club and/or to these Terms and Conditions, it is the responsibility of members to keep themselves up to date. Any use of the KrisFlyer programme and PPS Club by a member will be deemed as acceptance of any amendment.

5. Certain programme and tier benefits as well as rewards may be subject to their own set of terms and conditions, as specified separately.

6. Singapore Airlines reserves the right to audit the member’s account at any time for compliance with the Terms and Conditions without prior notice.

 

ข. การลงทะเบียนสมาชิกและข้อผูกพัน
ค. การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
ง. การสะสมไมล์
จ. การขอสะสมไมล์ย้อนหลัง
ฉ. การใช้ไมล์
ซ. การเป็นสมาชิก KrisFlyer Elite Silver, KrisFlyer Elite Gold และ PPS Club
ฉ. การเสนอชื่อกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
ฌ. รางวัลบัตรโดยสารของสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์สและซิลค์แอร์ และรางวัลอัปเกรดที่นั่ง
ญ. รางวัล Star Alliance และ Star Alliance Upgrade
ฎ. กรณีที่ไมล์หมดอายุ
ฎ. หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล (PIN) / รหัสผ่าน
ฐ. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ฑ. ข้อจำกัดความรับผิด
ฒ. ข้อกำหนดอื่นๆ
พ. KrisFlyer for Families
Loading...

Just a moment... we'll take you there soon.