นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 1 สิงหาคม ค.ศ. 2023

ผู้ที่พำนักอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย โปรดดูประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนียฉบับใหม่ของเราที่นี่

ผู้ทีพำนักอยู่ที่แอฟริกาใต้ โปรดดูคู่มือ Promotion of Access to Information Act (“PAIA”) ของเราที่นี่

นโนบายความเป็นส่วนตัวนี้จะบังคับใช้สำหรับ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ลิมิเต็ด (“SIA”)

SIA เป็นบริษัทจดทะเบียนที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ เลขทะเบียนบริษัท 197200078อาร์ และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 แอร์ไลน์โร้ด, แอร์ไลน์เฮ้าส์, สิงคโปร์ 819829

เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (“GDPR”) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่นที่มีผลบังคับใช้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ dpo@singaporeair.com.sg 

หากท่านได้จองเที่ยวบินกับเราแต่เป็นการจองเที่ยวบินเที่ยวหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่น  สายการบินอื่นนั้นจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ GDPR ในกรณีที่ท่านจองบริการที่ไม่ใช่เที่ยวบินผ่านเรา รวมถึงการจองโรงแรมหรือการเช่ารถยนต์ ผู้ให้บริการดังกล่าวจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลด้วยเช่นเดียวกัน ท่านอาจเข้าไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละสายการบินอื่นและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เที่ยวบินนั้นผ่านทางแต่ละเว็บไซต์ของสายการบินหรือผู้ให้บริการดังกล่าวหรืออาจจะร้องขอสำเนาของนโยบายความเป็นส่วนตัวจากสายการบินหรือผู้ให้บริการอื่นนั้นได้โดยตรง

เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลลูกค้า (ตามคำนิยามที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปในเอกสารนี้) เพื่อการให้บริการแก่ท่านที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพ ราบรื่น และปลอดภัย ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าจะทำให้เราสามารถให้บริการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบสนองความประสงค์และความต้องการของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะให้แนวทางเกี่ยวกับนโยบายและความรับผิดชอบของเราในการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า 

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าโดยการใช้บริการของเราต่อไปจะถือว่าท่านได้ลงนามว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากคุณพำนักอยู่ในสิงคโปร์ คุณมีการยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

View AllPrint Condition
สรุป

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านซื้อเที่ยวบินหรือผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์หรือแอพพิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเราหรือเมื่อท่านได้เดินทางกับเรา เช่น รายละเอียดการติดต่อของท่าน ข้อมูลการเดินทางและรายละเอียดบัตรเครดิต หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้ อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการของเราได้ตามปกติ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่าน (ตามที่ท่านได้เลือก) จากการปฎิสัมพันธ์กับพนักงานภาคพื้นดินและพนักงานในเที่ยวบินของเราและจากการร้องขอในเรื่องเฉพาะใดๆของท่าน นอกจากนี้ เราเก็บข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์จากท่านและข้อมูลอื่นที่ท่านอาจจะส่งมาให้เราเมื่อท่านได้ใช้เว็บไซต์หรือแอพพิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเรา การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการพิเศษที่เกี่ยวข้องได้ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้บริการพื้นฐานของเรา ข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการปฎิบัติตามสัญญาขนส่งของเรากับท่านหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่ท่านได้ร้องขอหรือลงนามเข้าใช้งาน บริหารจัดการสมาชิกของท่านด้วยรายการสะสมไมล์ของผู้โดยสาร KrisFlyer รายการเดินทางของบริษัทสำหรับองค์การขนาดกลางและขนาดเล็ก HighFlyer และ/หรือ รายการลูกค้าที่ลงทะเบียนกับเรา เราจะใช้หมายเลขหนังสือเดินทางของท่านและข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือเท่าที่เราจำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนบุคคลตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับสูงเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมหรือการเรียกร้องที่เป็นการฉ้อฉล ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวในกรณีที่เราได้ประเมินแล้วว่าไม่มีทางเลือกที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและการที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับสูงสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญหรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบหรืออันตรายที่สำคัญต่อบุคคลใดๆหรือต่อเรา เรายังใช้ข้อมูลของท่านในการดูแลรักษาเว็บไซต์และแอพพิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเราและออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ดีที่สุดของเราด้วย นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลของท่านในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และให้บริการท่านและสำหรับกลุ่มบริษัทของเรา หุ้นส่วน และตัวแทน (ด้วยความยินยอมของท่านตามที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลเพิ่มเติม

เราแบ่งปันข้อมูลของท่านให้ใครบ้าง

เราแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น ผู้ประมวลผลการชำระเงิน พนักงานผู้ให้บริการภาคพื้นดิน และระบบความบันเทิงภายในห้องโดยสารเครื่องบิน เราใช้บริการของบุคคลที่สามนี้เพียงเพื่อประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เรายังแบ่งปันข้อมูลของท่านกับสายการบินร่วม สายการบินที่ใช้รหัสร่วมกันและ สายการบินกลุ่มพันธมิตร ผู้ขนส่งอื่นที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการ กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง  สถานีของเราในต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดและตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่าน ข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะประมวลผลข้อมูลของท่านที่ไหน

เซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ป่น และประเทศสหรัฐอเมริกา เราถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังสนามบินและพนักงานภาคพื้นดินสถานีของเราปลายทางซึ่งท่านกำลังเดินทางไป ทั้งนี้ พนักงานของเราประจำการอยู่ ณ สำนักงานของเราทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติม

เราเก็บข้อมูลของท่านไว้นานเท่าไร

เราเก็บข้อมูลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อการดำเนินธุรกิจและด้านกฎหมายของ SIA หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ โดยทั่วไป เราจะเก็บข้อมูลลูกค้าของท่านเป็นระยะเวลา 7 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อพิพาททางสัญญาจะสามารถดำเนินการได้ภายในเวลาดังกล่าว สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เราจะพยายามลบข้อมูลลูกค้าของท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้นับจากวันที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลดังกล่าวหรือขอให้ท่านได้โปรดติดต่อเราในกรณีที่มีการดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านได้อย่างไร

ท่านอาจมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านหลายประการ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การระงับข้อพิพาท

หากท่านมีความกังวลหรือต้องการร้องเรียน กรุณาติดต่อเรา ที่นี่

เราจะแจ้งท่านว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไร

เราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวและนโยบายที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วจะประกาศลงในเว็บไซต์ของเราโดยจะมีการระบุวันที่มีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความส่วนตัวนี้ครั้งล่าสุด เราขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบย้อนหลังเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโนบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งล่วงหน้ารวมถึงการส่งอีเมลแจ้งเตือนในกรณีที่เราได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในข้อที่เป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม


1. ประเภทของข้อมูลลูกค้าที่เราเก็บรวบรวม
2. การให้ข้อมูลลูกค้ามีความจำเป็นหรือไม่
3. เราใช้ข้อมูลลูกค้าของท่านอย่างไร
4. การเปิดเผยข้อมูลลูกค้า
5. การถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่อยู่นอกสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และประเทศสวิตเซอร์แลนด์
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลในสาธารณรัฐประชาชนจีน
9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
10. การเก็บรักษาข้อมูล
11. ความถูกต้อง
12. การรักษาความปลอดภัย
13. เว็บไซต์และบริการอื่น
14. ผู้เยาว์
15. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
16. การติดต่อเรา
Loading...

Just a moment... we'll take you there soon.