Invitation To Tender

ประกาศการยื่นประมูล

ขอเชิญร่วมงานกับเราในฐานะคู่ค้า ผู้จำหน่าย ผู้รับเหมา หรือตัวแทน

เราจัดให้มีการประกวดราคาอย่างต่อเนื่อง โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของแผนกต่างๆ และบริษัทในเครือของเรา


หากคุณมีข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของเรา ขอเชิญส่งประกวดราคาเพื่อร่วมงานกับเราในฐานะคู่ค้า ผู้จำหน่าย ผู้รับเหมา หรือตัวแทนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้อง


ดูคำขอประกวดราคาสำหรับการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์
ดูคำขอประกวดราคาสำหรับสินค้าด้านไอที
ดูคำขอประกวดราคาสำหรับสินค้าด้านวิศวกรรม
ดูคำขอประกวดราคาสำหรับทรัพย์สิน
คำขอประกวดราคาของหน่วย SIA PPS