สิงคโปร์แอร์ไลน์

Arts, Education & Sports

ศิลปะ การศึกษา และกีฬา

เราเชื่อว่าการแสวงหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกุญแจสู่การสร้างโลกที่ดีกว่า ไม่ว่าผู้ที่มีความสามารถและความสนใจจะอยู่หนใดก็ตาม เราจะมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนโครงการศิลปะ การศึกษา และกีฬารอบโลก


ศิลปะ

 • วงออร์เคสตราจีนแห่งสิงคโปร์
 • โรงละคร Singapore Dance Theatre
 • โรงอุปรากร Singapore Lyric Opera
 • วงซิมโฟนีออร์เคสตราสิงคโปร์
 • สภาศิลปกรรมแห่งชาติ
 • นิทรรศการงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์ออร์แซ: Dreams and Reality พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์ (2012)
 • นิทรรศการศิลปะออสเตรเลีย (สายการบินอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 1988)
 • นิทรรศการ Portrait of Spain – Masterpieces from the Prado หอศิลป์ควีนส์แลนด์ (ผู้บริจาคหลักปี 2012/2013)
 • บริษัท Sydney Dance Company (ตั้งแต่ปี 2011)
 • นิทรรศการ Turner from the Tate: Making of a Master หอศิลป์ออสเตรเลียใต้ (ผู้สนับสนุนหลัก ปี 2012/2013)
 • การแสดง West Australian Ballet ประเทศออสเตรเลีย (ตั้งแต่ปี 1972)
 • หอศิลป์ออสเตรเลียตะวันตก
 • บริษัท Black Swan State Theatre Company
 • พิพิธภัณฑ์ออสเตรเลียตะวันตก
 • วงซิมโฟนีออร์เคสตราออสเตรเลียตะวันตก
 • เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอินเดีย (สายการบินอย่างเป็นทางการ ปี 2012/2013)
 • เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติสเปน (สายการบินอย่างเป็นทางการ ปี 2012/2013)

การศึกษา

 • หลักสูตร JY Pillay Global-Asia Programme ประเทศสิงคโปร์
 • กองทุนลีกวนยูเพื่อการเรียนรู้สองภาษา ประเทศสิงคโปร์
 • รางวัล McNally Award สำหรับความเป็นเลิศด้านศิลปะ วิทยาลัยศิลปะลาแซล ประเทศสิงคโปร์
 • โรงเรียนกีฬาสิงคโปร์
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ประเทศไทย
 • มูลนิธิ The Smith Family ประเทศออสเตรเลีย
 • มูลนิธิ Lille Fro ประเทศออสเตรเลีย
 • มูลนิธิเพื่อการศึกษาท้องถิ่น ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

กีฬา

 • โรงเรียนกีฬาสิงคโปร์
 • งานประกาศรางวัล Singapore Sports Awards
 1. รางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัล Singapore Sports Awards
 2. รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัล Singapore Sports Awards
 3. รางวัลนักกีฬารุ่นเยาว์ชายยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัล Singapore Sports Awards
 4. รางวัลนักกีฬารุ่นเยาว์หญิงยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัล Singapore Sports Awards