The Singapore Girl

The Singapore Girl พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

อายุผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่ควรถาม ยกเว้นกับ Singapore Girl

Singapore Girl ถือกำเนิดขึ้นในยุค 1970 นับเป็นช่วงเวลาแห่งแฟชั่น นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง แต่เธอยังคงเป็นนิรันดร์จากรุ่นสู่รุ่น เป็นความงดงามที่ไม่เสื่อมคลาย เป็นความสง่างามเหนือกาลเวลา เมื่อแต่งกายด้วยชุดโสร่งเคบาย่าอันเป็นเอกลักษณ์ เธอเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งไมตรีจิตแบบเอเชียที่ทั่วโลกจดจำได้เป็นอย่างดี


และเธองดงามมากขึ้นตามกาลเวลา


ความงามนิรันดร์

A timeless beauty

โสร่งเคบาย่าทำจากผ้าบาติกพื้นเมือง ได้รับการออกแบบโดยปิแอร์ บัลแมง ดีไซน์เนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสในปี 1968 และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ Singapore Girl พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

singapore girl

แม้ว่าโสร่งเคบาย่าสีน้ำเงินจะเป็นเครื่องหมายการค้าของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส แต่ก็ยังมีสีอื่นๆ อีกสี่สีด้วยกัน โดยแต่ละสีจะบ่งบอกถึงตำแหน่งของ Singapore Girl ที่สวมชุดนั้นๆ