จัดการการจอง

ตอนนี้คุณสามารถใช้การจัดการการจองเพื่อตรวจสอบยอดวงเงินตั๋วโดยสารของคุณ สำหรับการจองตั๋วโดยสาร ค้นหาราคาได้ตามปกติ—คุณจะสามารถเรียกข้อมูลวงเงินตั๋วโดยสารของคุณได้หลังจากที่คุณมีการเลือกเที่ยวบินแล้ว

ป้อนตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 6 ตัวเพื่อเรียกดูข้อมูลการจองของคุณ