สิงคโปร์แอร์ไลน์

star alliance onecting

ค่าธรรมเนียมการบริการ

มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกและบัตรโดยสารบางรายการ ซึ่งสามารถชำระเป็น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า) หรือชำระด้วยไมล์สะสม KrisFlyer สำหรับการทำงานที่ได้เลือกไว้ .

 

หากมีการเปลี่ยงแปลงและใช้บริการหลายรายการผ่านระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ จะมีค่าธรรมเนียมสะสม.

 

มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 25 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไมล์ KrisFlyer 2,500 ไมล์สำหรับบริการออฟไลน์บางรายการของสำนักงานใดๆ ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ หรือสายด่วนการสำรองที่นั่ง:

  • การแลกไมล์สะสมเพื่อสำรองที่นั่งสำหรับบัตรโดยสาร
  • การแลกไมล์สะสมเพื่อใช้เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
  • การแลกไมล์สะสมเพื่อการอัปเกรด
  • บริการสมาชิก KrisFlyer รวมถึงการอัปเดตข้อมูลหนังสือเดินทาง การเพิ่ม หรือการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้รับสิทธิประโยชน์

 

จะยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการออฟไลน์ในกรณีที่ไม่สามารถทำรายการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้ และในกรณีที่เป็นสมาชิก PPS Club และผู้ถือบัตรเสริม.


ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการใช้แลกไมล์สะสมแลกบัตรโดยสาร

The following fees will apply to tickets issued on/after 1 May 2018. For tickets issued before 1 May 2018, the following fees will apply for any subsequent changes made to your booking after your first change.

Updated fees for redemption award ticketsSAVER(US$)ADVANTAGE(US$)
Change of date/time on Singapore Airlines and SilkAir flights 25 0
Change of route, cabin class or award type on Singapore Airlines / SilkAir 25 25
Change of date, route, flight or carrier onpartner airlines 50 Not Applicable
Redeposit of miles for award / upgrades* 75 50

 

Updated fees for redemption award ticketsEconomy ClassPremium Economy ClassBusiness ClassFirst Class
No show fees** 100 200 300 300

 

*Subject to the validity of miles and award tickets / upgrades. Award tickets / upgrades must also be completely unused.
**The no-show fee applies in addition to any other applicable fee(s). For example, if you fail to show up for your Economy Saver award flight and request a refund, you will be charged a total of: US$100 + US$75 = US$175.
No changes are allowed for partially-used tickets issued on Singapore Airlines / SilkAir or partner airlines.
Payments made in local currency will be converted at the applicable exchange rate provided by Singapore Airlines.


The following fees will apply to tickets issued before 1 May 2018, for the first change you make to your booking.

บริการKrisFlyerElite SilverElite Gold, PPS Club, Solitaire PPS Club
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ไม่มาแสดงตัว/ทำรายการเปลี่ยนแปลงช้า* 75 ดอลลาร์สหรัฐ 75 ดอลลาร์สหรัฐ 75 ดอลลาร์สหรัฐ
การเปลี่ยนวันเดินทางของสิงคโปร์ แอร์ไลน์และซิลค์แอร์ ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
การเปลี่ยนเส้นทาง ชั้นที่นั่ง หรือ ประเภทของรางวัลบัตรโดยสารที่ออกสำหรับ เที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์และซิลค์แอร์ 20 ดอลลาร์สหรัฐ 20 ดอลลาร์สหรัฐ 20 ดอลลาร์สหรัฐ
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน วันเดินทาง เส้นทาง หรือ สายการบินสำหรับบัตรโดยสารที่ออกสำหรับ เที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร# 20 ดอลลาร์สหรัฐ 20 ดอลลาร์สหรัฐ 20 ดอลลาร์สหรัฐ
รับไมล์สะสมคืนทั้งหมด สำหรับบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้งาน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน ของบัตรโดยสารและ/หรือไมล์สะสม) 30 ดอลลาร์สหรัฐ 15 ดอลลาร์สหรัฐ 15 ดอลลาร์สหรัฐ


* จะคิดค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินที่ได้จากการแลกไมล์เป็นเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง หรือในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้การสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว (ตามรายละเอียดที่พิมพ์บนบัตรโดยสาร) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารแต่ละใบ
# ยกเว้นเส้นทาง Singapore-Kuala Lumpur ของสิงคโปร์แอร์ไลน์และซิลค์แอร์ - จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีที่มีการเปลี่ยนสายการบิน.
ไม่สามารถเปลี่ยนวันหรือเที่ยวบินสำหรับบัตรโดยสารที่ได้ใช้ไปแล้วบางส่วนสำหรับเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร.
ไม่มีการคืนเงินและออกบัตรโดยสารใหม่สำหรับบัตรโดยสารที่ได้ใช้ไปแล้วบางส่วน
การชำระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นจะต้องแปลงสกุลเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสิงคโปร์แอร์ไลน์


ต่ออายุไมล์สะสมที่กำลังจะหมดอายุ (โดยคิดค่าธรรมเนียมต่อ 10,000 ไมล์หรือบางส่วน)

 

บริการKrisFlyerElite Silver

Elite Gold

ต่ออายุอีก 6 เดือน 1,200 ไมล์ หรือ
12 ดอลลาร์สหรัฐ
ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้
ต่ออายุอีก 12 เดือน ไม่สามารถใช้ได้ 1,200 ไมล์ หรือ
12 ดอลลาร์สหรัฐ
1,200 ไมล์ หรือ
12 ดอลลาร์สหรัฐ

บริการอื่นๆ

บริการKrisFlyerElite SilverElite Gold, PPS Club, Solitaire PPS Club
การเปลี่ยนแปลงผู้รับสิทธิประโยชน์ 3,000 ไมล์หรือ
30 ดอลลาร์สิงคโปร์
1,500 ไมล์หรือ
15 ดอลลาร์สหรัฐ
ได้รับการยกเว้น

 

มีค่าธรรมเนียมในการพิมพ์และส่จัดงใบแจ้งยอดบัญชี KrisFlyer ที่ผ่านมาทางไปรษณีย์ .

More in this section