สิงคโปร์แอร์ไลน์

The PPS Club

The PPS Club

แทนคำขอบคุณแด่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเรา

ใครๆ ก็อยากได้สิทธิพิเศษ และเป็นการตอบแทนที่ท่านเลือกใช้บริการของเรา

 

PPS Club ของเรามอบรางวัลและสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมายเพื่อตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณเช่นคุณ ในฐานะสมาชิก PPS Club คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก ได้น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเพิ่มเติม รับประกันการสำรองที่นั่งในชั้นประหยัด และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย

 

ที่สำคัญที่สุดคือคุณจะได้รับบริการด้วยความใส่ใจของเราไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดในโลก นอกจากนี้คุณจะได้สัมผัสกับบริการอันอบอุ่นที่สร้างความประทับใจให้กับแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง