KrisLab


ที่ KrisLab เราเป็นแนวหน้าด้านนวัตกรรมดิจิทัลในกลุ่มของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เพื่อพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นชั้นนําของอุตสาหกรรมและความสามารถด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางและการบินของเรา
 
เรามีแพลตฟอร์มสําหรับการทํางานร่วมกันและการทดลองทําให้เราสามารถทดสอบ วัดระดับ เรียนรู้ และปฏิบัติวิธีการที่สร้างผลลัพธ์ได้ หากคุณเป็นสตาร์ทอัพหรือกำลังขยายการเติบโตโดยต้องการร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆกับเรา เป็นนักเรียนที่มีแนวคิดที่จะแบ่งปัน หรือเป็นพันธมิตรในชุมชนนวัตกรรม เราต้องการเชื่อมต่อกับคุณ