สิงคโปร์แอร์ไลน์

สถานที่ตรวจ Covid-19 PCR ก่อนออกเดินทาง

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2021 เวลา 17:00 น. (GMT +8)

หลายๆ ประเทศและภูมิภาคกำหนดให้คุณต้องทำการตรวจ Covid-19 ก่อนออกเดินทาง (PDT) และแสดงผลการตรวจเป็นลบที่มีผลบังคับใช้ได้ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเครื่องหรือเดินทางเข้า กำหนดเวลาการตรวจที่ต้องทำจะแตกต่างกันไปและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศของแต่ละประเทศ ประเทศที่ต้องทำการตรวจก่อนออกเดินทาง (PDT) มักจะยอมรับการตรวจแบบ Polymerase Chain Reaction (PCR) เท่านั้น กับบางประเทศมีระบุการตรวจ PCR ที่จำเป็นแบบเฉพาะ เช่น การตรวจ Nucleic Acid (NAT) หรือการตรวจ Reverse Transcription (RT) การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) และการตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody) อาจไม่ได้รับการยอมรับเว้นแต่ระบุไว้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อกำหนดการตรวจอย่างรอบคอบ

การตรวจต้องตรวจที่คลินิก ห้องปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการรับรอง เพื่อการดำเนินการเช็คอินที่ราบรื่นยิ่งขึ้น คุณควรตรวจสอบว่าคลินิกสามารถให้ใบรับรองการตรวจพร้อมรหัส QR ที่สอดคล้องกันได้หรือไม่ รหัส QR นี้ควรเชื่อมโยงกับใบรับรองการตรวจก่อนออกเดินทางแบบดิจิทัลของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดสรรเวลาเพียงพอสำหรับกาตรวจและการรับผลตรวจของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสนามบินที่เปลี่ยนเครื่องหรือจุดหมายปลายทางของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พกเอกสารผลการตรวจที่พิมพ์ออกมาเนื่องจากคุณอาจถูกขอให้แสดงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบ รวมถึงใช้ปฏิบัติกับลูกค้าที่มีหนังสือรับรองข้อมูลสุขภาพดิจิทัลด้วย โปรดทราบว่าลูกค้าจากบางประเทศที่เดินทางไปฮ่องกงจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงว่าคลินิกหรือห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากข้อกำหนดในการเดินทางเข้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น โปรดตรวจสอบคำแนะนำการเดินทางล่าสุดสำหรับจุดหมายปลายทางของคุณเสมอ และขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบคำแนะนำการเดินทางล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานรัฐท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก่อนการเดินทาง


คลินิกในสิงคโปร์

หากคุณต้องการตรวจ Covid-19 ก่อนออกเดินทางเพื่อบินออกจากสิงคโปร์ คุณต้องทำการนัดหมายที่คลินิกที่ได้รับอนุมัติหรือศูนย์ตรวจในสิงคโปร์ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ทำการนัดหมายและตรวจสอบผลการตรวจของคุณทางออนไลน์ (มีให้บริการสำหรับบางคลินิกเท่านั้น) 

สำหรับผู้เดินทางที่บินไปฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี คุณสามารถตรวจสอบการตรวจ Covid-19 ก่อนออกเดินทางของคุณหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนออนไลน์หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น SingaporeAir ได้ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ หรือที่ตู้เช็คอินด้วยตนเองที่สนามบินชางงี บริการนี้อาจไม่มีให้บริการสำหรับผู้โดยสารบางท่าน เช่น ผู้ที่เปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ 

> จองตรวจ Covid-19 ก่อนออกเดินทาง
> คำแนะนำการเดินทางสำหรับพลเมืองสิงคโปร์

 

คลินิก โรงพยาบาลและศูนย์ตรวจทั่วโลก

ค้นหาคลินิก โรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจที่ได้รับการยอมรับใกล้คุณ หากประเทศหรือภูมิภาคที่คุณออกเดินทางไม่อยู่ในรายชื่อด้านล่างนี้ โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ของคุณ โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายของการทำ PDT อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจและผู้ให้บริการทางการแพทย์

โปรดทราบว่าใบรับรองการตรวจก่อนออกเดินทางที่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ตรวจสอบข้อกำหนดของใบรับรองสำหรับการเปลี่ยนเครื่องและจุดหมายปลายทางทั้งหมดในกำหนดการเดินทางของคุณเสมอก่อนที่คุณเดินทาง และยืนยันกับคลินิกที่คุณเลือกว่าใบรับรองที่ออกนั้นตรงตามข้อกำหนดและสามารถออกให้คุณได้ทันเวลาก่อนเที่ยวบินของคุณ

ดูตามประเทศหรือภูมิภาค A–E | F–J | K-O | P-T | U-Z

คุณจะต้องแสดงผลการตรวจ PCR ที่เป็นลบเพื่อเดินทางเข้าหรือเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
ผู้เดินทางที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป รวมถึงพลเมืองสิงคโปร์และผู้พำนักถาวรจะต้องทำการตรวจ Covid-19 PCR* ก่อนออกเดินทางภายใน 2 วันก่อนเที่ยวบินที่กำหนดของพวกเขาออกเดินทาง

สำหรับเที่ยวบินที่มีกำหนดการเดินทางมาถึงสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2021 ผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคประเภท 2 หรือ 3 ที่เดินทางเข้าหรือเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ จะสามารถแสดงผลตรวจที่เป็นลบจากการตรวจแบบ Antigen Rapid Test (ART) ซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ (เช่น โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล) ภายใน 2 วันก่อนออกเดินทาง แทนการตรวจแบบ PCR ได้ โปรดทราบว่าการตรวจ ART ด้วยตนเองจะไม่ได้รับการยอมรับ

โปรดทราบว่าการตรวจ PCR หรือ ART ด้วยตนเองจะไม่ได้รับการยอมรับสำหรับการเดินทางเข้าหรือเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์​ คุณสามารถดูรายชื่อผู้ให้บริการตรวจ PCR ที่ได้รับการยอมรับและรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขได้ที่นี่

ผู้เดินทางที่เคยพำนักอยู่ในสถานที่ต่อไปนี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาก่อนออกเดินทางไปสิงคโปร์ จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้เช่นกัน ได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนแผ่นดินใหญ่ และ ไต้หวัน

A-E

ประเทศ/ภูมิภาค สถานที่ตรวจและข้อมูลอื่นๆ
Australia มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง
ดูรายชื่อที่
 Queensland
 New South Wales
 Northern Territory
 South Australia
 Western Australia
 Victoria
Brunei นัดหมายการทำ PDT ณ สถานที่ใดก็ได้ตามด้านล่างนี้
  •     Sports Complex Swab Centre RIPAS Hospital
  •     SARI Centre, Suri Seri Begawan Hospital
  •     Berakas Health Centre 
  •     PAPHMWHB Gadong Health Centre
  •     Pengkalan Batu Health Centre
  •     Seria Health Centre
Cambodia InterCare Medical Center
National Institute of Public Health Laboratory
Pasture Institute
โรงพยาบาล Province Referral
China มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ (in Chinese)
Denmark มีในบางสถานที่โดยต้องทำการนัดหมายเท่านั้น ดูรายละเอียด

F-J

ประเทศ/ภูมิภาค สถานที่ตรวจและข้อมูลอื่นๆ
France มีสถานที่ตรวจหลายแห่งดูรายชื่อ (in French)
Germany มีที่คลินิกและโรงพยาบาลทุกแห่ง ไม่ต้องทำการนัดหมายก่อน ดูรายละเอียด
Hong Kong SAR,China มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ
เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น จองตรวจ Covid-19 ก่อนออกเดินทางออนไลน์ (มีให้บริการบางคลินิกเท่านั้น)  
India มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ
Indonesia มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ

เพื่อให้การดำเนินการเช็คอินราบรื่นขึ้น โปรดจองการตรวจของคุณที่คลินิกซึ่งสามารถให้ใบรับรองการตรวจพร้อมรหัส QR ที่เกี่ยวข้อง ดูคลินิกเหล่านั้นได้ที่นี่ รหัส QR ควรเชื่อมโยงกับใบรับรองการตรวจก่อนออกเดินทาง (PDT) แบบดิจิทัล

สำหรับผู้ที่ต้องการจองตรวจ Covid-19 ก่อนออกเดินทางทางออนไลน์ คลิกที่นี่ (สำหรับคลินิกบางแห่งเท่านั้น) รหัส QR สามารถใช้ได้กับใบรับรองการตรวจ PDT แบบดิจิทัลทั้งหมด
Italy มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง
ดูรายชื่อ (in Italian) ที่
 Rome, Lazio Region
 Milan

บางคลินิกมีทั้งการตรวจ PCR และการตรวจเซรุ่ม ผู้โดยสารควรติดต่อคลินิกเพื่อตรวจสอบว่ามีการตรวจที่ต้องการหรือไม่

การตรวจ PCR มีให้บริการที่สนามบินโรม ฟีอูมิชิโน่ (อาคาร 3 ฝั่งผู้โดยสารขาเข้า) และสนามบินมิลานมัลเปนซา (โรงแรมเชอราตันแอร์พอร์ต) ผู้โดยสารต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการตรวจ PCR ที่สนามบินโรม ฟีอูมิชิโน่ ผ่านลิงก์นี้ ในขณะที่การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการตรวจ PCR ที่สนามบินมิลานมัลเปนซา จะเป็นอีกทางเลือกนึงผ่านทางลิงก์นี้
Japan มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ (in Japanese)

K-O

ประเทศ/ภูมิภาค สถานที่ตรวจและข้อมูลอื่นๆ
Malaysia มีที่คลินิก โรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการทุกแห่งที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้การดำเนินการเช็คอินราบรื่นขึ้น โปรดจองการตรวจของคุณที่คลินิกซึ่งสามารถให้ใบรับรองการตรวจพร้อมรหัส QR ที่เกี่ยวข้อง ดูคลินิกเหล่านั้นได้ที่นี่ รหัส QR ควรเชื่อมโยงกับใบรับรองการตรวจก่อนออกเดินทาง (PDT) แบบดิจิทัล 
Maldives มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ
Nepal มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ
Netherlands มีศูนย์ตรวจหลายแห่งดังนี้

SpoedTest
Coronalab
Snelle PCR test
Reis PCR
Medische Testen 24/7
Test 2 Fly
Spoed Test Straat

โปรดทราบว่ารายชื่อศูนย์ตรวจเป็นข้อมูลโดยย่อและผู้โดยสารจะต้องติดต่อกับศูนย์ตรวจโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่าง PCR ของพวกเขาได้รับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล

New Zealand มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ

P-T

ประเทศ/ภูมิภาค สถานที่ตรวจและข้อมูลอื่นๆ
Phillipines มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ

เพื่อให้การดำเนินการเช็คอินราบรื่นขึ้น โปรดจองการตรวจของคุณที่คลินิกซึ่งสามารถให้ใบรับรองการตรวจพร้อมรหัส QR ที่เกี่ยวข้อง ดูคลินิกเหล่านั้นได้ที่นี่ รหัส QR ควรเชื่อมโยงกับใบรับรองการตรวจก่อนออกเดินทาง (PDT) แบบดิจิทัล
South Africa นัดหมาย PDT ณ สถานที่ใดก็ได้ตามด้านล่างนี้
Ampath Laboratories
Lancet Laboratories
Lab 24
PathCare
Epicentre Health Research
Testaro
Neuberg Global Laboratories
Hamadi Clinical Laboratories
South Korea สถานที่ตรวจหลายแห่ง รวมถึงที่โซลและปูซาน ดูรายชื่อ (in Korean)
Spain มีให้บริการที่ห้องปฏิบัติการทุกแห่งที่ได้รับการรับรองโดย The International Organization for Standardization (ISO) หรือ The Spanish Association for Standardization and Certification (AENOR) เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่นเมื่อคุณจองตรวจ Covid-19 ก่อนออกเดินทางบนเว็บไซต์ของ Quironsalud เมื่อเช็คเอาท์ให้ใช้รหัสโปรโมชั่น 'SIAPROMOPCR' สำหรับการตรวจ Polymerase Chain Reaction (PCR) และ 'SIAPROMOANT' สำหรับการตรวจแบบ Antigen Rapid Tests (ART)
Switzerland มีที่ GP ทุกแห่ง โรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ ดูรายละเอียด
Taiwan,China มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ
Thailand มีที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครและภูเก็ต

โปรดทราบว่าการตรวจก่อนออกเดินทางไม่มีที่สนามบิน
Turkey มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ (in Turkish)

U-Z

ประเทศ/ภูมิภาค สถานที่ตรวจและข้อมูลอื่นๆ
United Arab Emirates มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ
United Kingdom มีที่โรงพยาบาลเอกชนและ GP

โปรดทราบว่าใบรับรองการตรวจก่อนออกเดินทางจากศูนย์บริการด้านสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (UK National Health Service) ไม่ได้รับการยอมรับสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับใบรับรองสำหรับทุกจุดหมายปลายทางในกำหนดการเดินทางของคุณเสมอก่อนเดินทาง

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น จองตรวจ Covid-19 ก่อนออกเดินทางกับ Collinson พันธมิตรของเรา
United States of America มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง
ดูรายชื่อที่
 Los Angeles
 Seattle and King County
 New York City
 San Francisco - Mateo County

โปรดทราบว่ารายการเหล่านี้เป็นข้อมูลโดยย่อ และผู้โดยสารควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการด้านการแพทย์ในพื้นที่โดยตรงเกี่ยวกับความพร้อมของการตรวจ Covid-19 PCR ก่อนออกเดินทางที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ซึ่งจำเป็นสำหรับกำหนดการเดินทาง
Vietnam มีสถานที่ตรวจหลายแห่ง ดูรายชื่อ (ในเวียดนาม) >

โปรดทราบว่าคลินิกบางแห่งที่ระบุไว้ในลิงก์ไม่ได้ออกใบรับรองการตรวจ PCR เป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากใบรับรองการตรวจก่อนออกเดินทางที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ผู้โดยสารควรติดต่อคลินิกหรือโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบว่าสามารถออกใบรับรองการตรวจเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ก่อนจองตรวจ PCR