สิงคโปร์แอร์ไลน์

Back

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้


หากคุณมีตั๋วโดยสารของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ที่มีกำหนดการการเดินทางออกในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2021 และออกตั๋วหลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2020 

ตั๋วโดยสารของคุณไม่อยู่ภายใต้นโยบายผ่อนผันการเดินทาง อย่างไรก็ตามคุณมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันเดินทางโดยไม่มีค่าธรรมเนียม


คุณสามารถเลื่อนการเดินทางของคุณโดยเปลี่ยนวันเดินทางผ่านทาง การจัดการการจอง


คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางของคุณโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2021 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2021 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางของคุณโดยไม่มีค่าธรรมเนียมได้หนึ่งครั้ง


โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงวันใดๆ จะต้องดำเนินการภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ออกตั๋วและการยกเลิกใดๆจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วโดยสาร


> ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจองใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียมของเรา


คอยอัพเดทข้อมูลของคุณผ่านทาง การจัดการการจอง เพื่อให้เราสามารถแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถดาวน์โหลด mobile app ของเราและติดตามเราทาง Facebook หรือ Twitter เพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางในช่วง Covid-19