สิงคโปร์แอร์ไลน์

Back

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้


หากคุณมีตั๋วโดยสารของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ที่มีกำหนดการการเดินทางออกหลังวันที่ 31 มีนาคม 2021 และออกตั๋วระหว่างวันที่ 5 มีนาคม และ 31 ธันวาคม 2021 (นับรวมทั้งสองวัน)

ตั๋วโดยสารของคุณไม่อยู่ภายใต้นโยบายผ่อนผันการเดินทาง อย่างไรก็ตามคุณมีสิทธิ์เปลี่ยนวันเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

คุณสามารถเลื่อนการเดินทางของคุณโดยเปลี่ยนวันเดินทางผ่านทาง การจัดการการจอง

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางของคุณโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2021 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2021 คุณสามารถเปลี่ยนวันเดินทางของคุณได้หนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงวันใดๆ จะต้องดำเนินการภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ออกตั๋วและการยกเลิกใดๆ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วโดยสาร

คอยอัพเดทข้อมูลของคุณผ่านทาง การจัดการการจอง เพื่อให้เราสามารถแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถดาวน์โหลด mobile app ของเราและติดตามทาง Facebook หรือ Twitter เพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางในช่วง Covid-19