สิงคโปร์แอร์ไลน์นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้


หากคุณมีตั๋วโดยสารของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส หรือซิลค์แอร์ ที่มีกำหนดการการเดินทางออกระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2020 และ 31 มีนาคม 2021 (นับรวมทั้งสองวัน) และตั๋วโดยสารออกวันที่หรือก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2020

ตั๋วโดยสารของคุณอยู่ภายใต้นโยบายผ่อนผันการเดินทาง

เพื่อค้นหาว่าคุณได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง บอกเราว่าคุณชำระค่าตั๋วโดยสารนี้อย่างไร
flight-credits
รับโบนัสวงเงินตั๋วโดยสารตั้งแต่ SGD 75 (THB 1,700) ถึง SGD 500 (THB 11,200) เพื่อใช้ในเที่ยวบินถัดไปของคุณกับสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส หรือซิลค์แอร์

สำหรับลูกค้าที่มีตั๋วโดยสารราคาผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ใช้และอยู่ภายใต้ นโยบายผ่อนผันการเดินทางของเรา นี่เป็นคำขอบคุณเล็กน้อยจากเราที่เลือกเก็บมูลค่าของตั๋วโดยสารให้เป็นวงเงินตั๋วโดยสาร

เรียนรู้เพิ่มเติม
โบนัสวงเงินตั๋วโดยสาร (BONUS FLIGHT CREDITS) เก็บมูลค่าตั๋วโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ให้เป็นวงเงินตั๋วโดยสาร

ลูกค้าแต่ละท่านในการจองจะได้รับวงเงินตั๋วโดยสารเทียบเท่ากับมูลค่าที่ยังไม่ได้ใช้ของตั๋วโดยสารของท่าน นอกจากนี้ ตั๋วโดยสารราคาผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดจะได้รับโบนัสวงเงินตั๋วโดยสารเพิ่มมูลค่าตั้งแต่ SGD 75 (THB 1,700) ถึง SGD 500 (THB 11,200)

วงเงินตั๋วโดยสารช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นสำหรับแผนการเดินทางในอนาคตมากขึ้น คุณสามารถใช้วงเงินตั๋วโดยสารในการจองตั๋วใหม่สำหรับเดินทางในเส้นทางอื่นได้ตลอดเวลาก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2022 เมื่อคุณจองตั๋วใหม่คุณสามารถเลือกประเภทราคาตั๋วโดยสารที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นหรือชั้นโดยสารที่สูงขึ้น วงเงินตั๋วโดยสารสามารถใช้ได้มากสุดสองการจอง ดังนั้นคุณสามารถใช้วงเงินที่เหลืออยู่สำหรับการจองอันที่สองได้ 

โปรดทราบว่าวงเงินตั๋วโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่ง ค่าสัมภาระส่วนเกิน หรือแพกเกจ Singapore Stopover Holiday หากคุณมีการชำระเงินสำหรับรายการเหล่านี้ในการจองเดิม เราจะทำการคืนเงินให้ผ่านทางช่องทางการชำระเงินเดิมของคุณ

หากการจองเดิมของคุณมีการใช้ไมล์แลกอัพเกรดมา โปรดติดต่อ แผนกบริการสมาชิก KrisFlyer สำหรับการขอไมล์คืน หากคุณมีการซื้อประกันการเดินทางผ่านสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส กรุณา ติดต่อ AIG เพื่อยกเลิกและขอคืนเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินตั๋วโดยสาร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายผ่อนผันการเดินทาง

คุณจะขอวงเงินตั๋วโดยสารและโบนัสวงเงินตั๋วโดยสารได้อย่างไร

 

คำร้องขอสำหรับวงเงินตั๋วโดยสาร
การขอคืนเงิน

หากคุณไม่ต้องการเก็บมูลค่าของตั๋วโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ให้เป็นวงเงินตั๋วโดยสาร คุณอาจเลือกที่จะขอคืนเงินได้ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกยกเว้น อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมการให้บริการบัตรเครดิต (สำหรับบางประเทศ) และค่าธรรมเนียมการจองตั๋ว (สำหรับการซื้อตั๋วผ่านทางออฟไลน์) จะไม่ได้รับการคืนเงิน

โปรดทราบว่าเมื่อมีการขอคืนเงินแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์สำหรับวงเงินตั๋วโดยสารหรือโบนัสวงเงินตั๋วโดยสาร หากตั๋วโดยสารของคุณถูกใช้ไปแล้วบางส่วน (เช่น คุณมีการเดินทางไปแล้วในบางเที่ยวบินของกำหนดการเดินทางนั้น) คุณจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้น

หากคุณมีการชำระค่าที่นั่ง สัมภาระส่วนเกิน หรือแพกเกจ  Singapore Stopover Holiday จำนวนที่ชำระจะคืนพร้อมกับตั๋วโดยสารของคุณ หากการจองเดิมของคุณมีการใช้ไมล์แลกอัพเกรดมา ไมล์ของคุณจะถูกคืนไปยังบัญชีเดิมของคุณเมื่อดำเนินการสำเร็จ

หากคุณมีการซื้อประกันการเดินทางผ่านสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส กรุณา ติดต่อ AIG เพื่อยกเลิกและขอคืนเงิน


คุณจะขอคืนเงินได้อย่างไร

 

เนื่องจากสำนักงานของเราทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการประกาศของรัฐบาลในการปิดพื้นที่ จึงใช้เวลาในการดำเนินการคืนเงินนานกว่าปกติ เราขอความเข้าใจจากคุณและขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ

คำร้องขอสำหรับการขอคืน
หากคุณใช้ไมล์ KrisFlyer เพื่อแลกตั๋วรางวัล

คุณอาจขอไมล์ KrisFlyer และค่าภาษีสนามบินคืนเต็มจำนวน จะไม่มีการเรียกเก็บค่าโอนไมล์สะสมคืนเข้าบัญชีของคุณ อายุของไมล์สะสมที่คืนจะถูกขยายวันหมดอายุไปจนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2021 หากไมล์สะสมนั้นหมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุในเดือนหรือก่อนเดือนพฤษภาคม 2021

เนื่องจากการจองของคุณมีการใช้ไมล์ KrisFlyer แลกมา คุณจะไม่มีสิทธิ์สำหรับวงเงินตั๋วโดยสารหรือโบนัสวงเงินตั๋วโดยสาร หากตั๋วโดยสารของคุณมีการใช้ไปแล้วบางส่วน (เช่น คุณมีการเดินทางไปแล้วในบางเที่ยวบินของกำหนดการเดินทางนั้น) คุณจะได้รับคืนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้น

หากคุณมีการชำระค่าที่นั่ง สัมภาระส่วนเกิน หรือแพกเกจ  Singapore Stopover Holiday จำนวนที่ชำระจะได้รับคืนทางช่องทางการชำระเดิมของคุณ หากคุณมีการซื้อประกันการเดินทางผ่านสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส กรุณา ติดต่อ AIG เพื่อยกเลิกและขอคืนเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายผ่อนผันการเดินทาง

คุณจะขอคืนได้อย่างไร

 

เนื่องจากสำนักงานของเราทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการประกาศของรัฐบาลในการปิดพื้นที่ จึงใช้เวลาในการดำเนินการคืนเงินนานกว่าปกติ เราขอความเข้าใจจากคุณและขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ

คำร้องขอสำหรับการขอคืน
หากคุณใช้ไมล์ KrisFlyer ร่วมกับเงินสดเพื่อชำระค่าตั๋วของคุณ

คุณจะได้รับการคืนทั้งหมด ไมล์สะสมจะถูกคืนเข้าบัญชีสมาชิก KrisFlyer ของคุณ ขณะที่ส่วนของเงินสดจะคืนผ่านช่องทางการชำระเงินเดิมของคุณ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนไมล์สะสมคืนเข้าบัญชีของคุณ หรือสำหรับการคืนเงินสด/บัตร อายุของไมล์สะสมที่คืนจะถูกขยายวันหมดอายุไปจนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2021 หากไมล์สะสมนั้นหมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุในเดือนหรือก่อนเดือนพฤษภาคม 2021

เนื่องจากการจองของคุณมีการชำระโดยใช้ไมล์ KrisFlyer  แลก ร่วมกับการใช้เงินสด คุณจะไม่มีสิทธิ์สำหรับวงเงินตั๋วโดยสารหรือโบนัสวงเงินตั๋วโดยสาร หากตั๋วโดยสารของคุณมีการใช้ไปแล้วบางส่วน (เช่น คุณมีการเดินทางไปแล้วในบางเที่ยวบินของกำหนดการเดินทางนั้น) คุณจะได้รับคืนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้น

หากคุณมีการชำระค่าที่นั่ง สัมภาระส่วนเกิน หรือแพกเกจ  Singapore Stopover Holiday จำนวนที่ชำระจะได้รับคืนทางช่องทางการชำระเดิมของคุณ หากคุณมีการซื้อประกันการเดินทางผ่านสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส กรุณา ติดต่อ AIG เพื่อยกเลิกและขอคืนเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายผ่อนผันการเดินทาง

คุณจะขอคืนได้อย่างไร

 

เนื่องจากสำนักงานของเราทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการประกาศของรัฐบาลในการปิดพื้นที่ จึงใช้เวลาในการดำเนินการคืนเงินนานกว่าปกติ เราขอความเข้าใจจากคุณและขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ

คำร้องขอสำหรับการขอคืน