สิงคโปร์แอร์ไลน์

นโยบายการจองใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่หรือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2022

หากคุณมีบัตรโดยสารที่ออกในวันที่หรือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2022 และยังไม่ได้ใช้สิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจองใหม่หนึ่งครั้งของคุณ คุณยังสามารถทําการจองใหม่ได้และชําระเฉพาะส่วนต่างค่าโดยสารเท่านั้น (ถ้ามี)

วิธีการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารของคุณ

หากคุณได้จองผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบินพันธมิตร โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบินพันธมิตรโดยตรง

การเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง

ลูกค้าที่จองเที่ยวบินกับสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส โดยตรงสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทางของคุณได้โดยดำเนินการทางออนไลน์ ส่วนใหญ่แล้ว ก็เพียงแค่เข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง และเลือกเที่ยวบินใหม่ของคุณ หากคุณได้เริ่มการเดินทางแล้ว และ/หรือคุณอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารสำรองของเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่ง ให้ใช้ แบบฟอร์มช่วยเหลือ ของเราแทน

การเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง
หากต้องการเปลี่ยนจุดหมายปลายทางของคุณ หรือคุณได้ซื้อบัตรโดยสารโดยใช้วงเงินตั๋วโดยสาร และ/หรือได้อัปเกรดหรือเปลี่ยนแปลงโดยการแลกไมล์สะสม โปรดใช้ แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ ของเรา

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน การปิดพรมแดนระหว่างประเทศ หรือหากคุณมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกและไม่สามารถเดินทางได้ คุณสามารถขอคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้ของบัตรโดยสารของคุณได้ โดยใช้แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือของเรา

ความช่วยเหลือสําหรับบริการเสริมที่ชําระเงินแล้ว
หากคุณได้ซื้อบริการเสริม เช่น สัมภาระเพิ่มเติมหรือที่นั่ง ตัวเลือกของคุณจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ:

การเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทางเท่านั้น
 • สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้ออาจสามารถโอนไปยังเที่ยวบินใหม่ได้ 
 • ที่นั่งที่ซื้ออาจสามารถโอนไปยังเที่ยวบินใหม่ได้ (ถ้าที่นั่งนั้นยังว่างอยู่) หากไม่เป็นเช่นนั้น จะมีการคืนเงินเต็มจํานวนสําหรับการซื้อ

การเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง
 • สัมภาระเพิ่มเติม ที่นั่ง หรือบริการเสริมทั้งหมดที่ซื้อไว้อาจได้รับการคืนเงิน คุณสามารถเลือกที่จะซื้อบริการเสริมสําหรับเที่ยวบินใหม่ของคุณได้อีกครั้ง โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและราคาปกติ


โปรดระบุในแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ หากคุณต้องการความช่วยเหลือสําหรับบริการเสริม

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองใด ๆ ของคุณต้องดำเนินการก่อนวันเดินทางเดิมของคุณ หรือภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร ขึ้นอยู่กับว่าวันใดมาถึงก่อน ตัวอย่างเช่น หากบัตรโดยสารของคุณออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2022 คุณต้องทําการเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2023 คุณสามารถดูวันที่ออกบัตรโดยสารของคุณในไฟล์ pdf ของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) ที่แนบมากับอีเมลยืนยันการจองของคุณ

เมื่อส่งคําขอเปลี่ยนแปลงแล้ว บันทึกคําขอของคุณจะถูกสร้างขึ้น คุณไม่จําเป็นจะต้องส่งคําขอเพิ่มเติมทางออนไลน์ หรือผ่านศูนย์บริการติดต่อของเราอีก


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • มีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสารของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ทั้งหมดที่ออกภายในที่ 31 กรกฎาคม 2022
 • ข้อเสนอนี้มีผลบังคับใช้กับการจองใหม่และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทาง โดยดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • อาจมีส่วนต่างค่าโดยสาร โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าโดยสารของบัตรโดยสารของคุณ
 • การเดินทางต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มีผลของบัตรโดยสาร
 • หากบัตรโดยสารเดิมของคุณได้รับการออกให้ใหม่ อายุการใช้งานใหม่จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ออกบัตรโดยสารใหม่ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของค่าโดยสารใหม่
 • การยกเลิกจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าโดยสารของบัตรโดยสาร ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะได้รับการยกเว้นเนื่องจาก:
  • การยกเลิกเที่ยวบิน
  • แผนการเดินทางที่หยุดชะงักอันเนื่องมาจากการปิดพรมแดนระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
  • ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากมีผลการตรวจ Covid-19 เป็นบวก
 • สําหรับบริการเสริมที่ซื้อ เช่น สัมภาระเพิ่มเติมหรือที่นั่ง ตัวเลือกของคุณจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ:
  • การเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทางเท่านั้น: สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อแล้วจะได้รับการโอนไปยังเที่ยวบินใหม่ ที่นั่งที่ซื้อแล้วจะได้รับการโอนไปยังเที่ยวบินใหม่ (หากมีให้บริการ) หากไม่เป็นเช่นนั้น ที่นั่งที่ท่านได้ซื้อไว้แล้วอาจได้รับการคืนเงิน
  • การเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง: บริการเสริมที่ซื้อไว้แล้วจะได้รับการคืนเงิน อาจมีการซื้อบริการเสริมใหม่สําหรับเที่ยวบินที่จองใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและราคาปกติ