สิงคโปร์แอร์ไลน์

flexible-booking

ให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

สามารถทำการจองใหม่ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับทุกตั๋วโดยสารที่ออกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2021
เราเข้าใจดีว่าแผนการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 หากคุณมีตั๋วโดยสารที่ออกในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2021 คุณสามารถจองเที่ยวบินของคุณใหม่ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และสามารถโอนสัมภาระเพิ่มเติมหรือที่นั่งที่คุณซื้อ (ถ้ามี) ไปยังเที่ยวบินใหม่ได้ ดีลรวมบริการเสริมที่ซื้อ เช่น ที่นั่งพร้อมสัมภาระเพิ่มเติมจะได้รับการคืนเงิน อ่านต่อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมทำการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณได้ไม่จำกัด

ด้วยการจองใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียม คุณสามารถทำได้ดังนี้

• การเปลี่ยนแปลงการจองของคุณได้ไม่จำกัดในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2021 และ  
• การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งครั้งหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2021
 
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นหากตั๋วโดยสารของคุณมีสิทธิ์สำหรับการจองใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือชำระส่วนต่างค่าตั๋วโดยสาร หากมี
 
การเปลี่ยนแปลงการจองใดๆ ที่คุณทำจะต้องเกิดขึ้นก่อนวันเดินทางเดิมของคุณหรือภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ออกตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน ตัวอย่างเช่น หากตั๋วโดยสารของคุณออกวันที่ 15 มิถุนายน 2021 คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงของคุณก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2022 คุณสามารถดูวันที่ออกตั๋วของคุณได้ใน e-ticket ไฟล์ pdf ที่แนบมากับอีเมลยืนยันการจองของคุณ


เปลี่ยนวันเดินทางของคุณ จุดหมายปลายทางของคุณหรือแม้แต่ขอคืนเต็มจำนวน และอื่นๆ

หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของคุณ เพียงเข้าสู่ระบบ การจัดการการจอง และเลือกเที่ยวบินใหม่ของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนจุดหมายปลายทางของคุณ โปรดติดต่อ สำนักงานสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ในพื้นที่ของคุณหรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อตั๋วโดยสารจากที่ใด

คุณสามารถขอคืนเงินในส่วนของตั๋วโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ของคุณในกรณีที่เที่ยวบินถูกยกเลิก การปิดพรมแดนระหว่างประเทศหรือหากคุณทราบว่าผลตรวจ Covid-19 ของคุณเป็นบวกและไม่สามารถเดินทางได้ ส่งคำขอคืนเงินของคุณ ที่นี่

หากคุณได้มีการชำระเงินสำหรับบริการเสริม อาทิ สัมภาระเพิ่มเติม ที่นั่ง หรือดีลรวมบริการเสริม กล่าวคือ ที่นั่งพร้อมสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อเป็นหนึ่งแพ็กรวมกัน ตัวเลือกของคุณจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ:

การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเท่านั้น
  • สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อสามารถโอนไปยังเที่ยวบินใหม่ได้ 
  • ที่นั่งที่ซื้อสามารถโอนไปยังเที่ยวบินใหม่ได้ หากมีที่นั่งว่าง ไม่เช่นนั้นจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวน
  • ดีลรวมบริการเสริมที่ซื้อสามารถขอเงินคืนได้

การเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง
  • สัมภาระเพิ่มเติม ที่นั่ง หรือดีลรวมบริการเสริมที่ซื้อทั้งหมดสามารถขอเงินคืนได้ คุณสามารถเลือกซื้อบริการเสริมสำหรับเที่ยวบินใหม่ได้อีกครั้งขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างและราคาที่มีอยู่

หากต้องการจัดการเกี่ยวกับบริการเสริมของคุณ โปรดติดต่อสำนักงานสิงคโปร์ แอร์ไลน์สในพื้นที่ของคุณจองตอนนี้ เลื่อนทีหลัง

เมื่อคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการจองของคุณได้ฟรี คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวันเดินทางของคุณ นี่คือตัวอย่างว่าคุณสามารถจองตอนนี้และเดินทางในปี 2023 ได้อย่างไรหากตั๋วโดยสารของคุณมีการออกใหม่

1. จองตั๋วโดยสาร
คุณซื้อตั๋วสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ในเดือนกันยายน 2021 เพื่อเดินทางในเดือนธันวาคม 2021

2. เลื่อนแผนการเดินทาง
ในเดือนตุลาคม 2021 คุณตัดสินใจที่จะเลื่อนการเดินทางของคุณไปเป็นเดือนมีนาคม 2022 การเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่ในช่วงเวลาสำหรับการจองใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่มีค่าธรรมเนียม

3. เลื่อนแผนการเดินทาง (อีกครั้ง)
ในเดือนพฤศจิกายน 2021 คุณตัดสินใจเลื่อนการเดินทางของคุณไปเป็นเดือนสิงหาคม 2022 การเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่ในช่วงเวลาสำหรับการจองใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่มีค่าธรรมเนียม

4. เลื่อนแผนการเดินทาง (ยังเลื่อนอีกครั้ง)
ในเดือนกรกฎาคม 2022 คุณตัดสินใจเปลี่ยนจุดหมายปลายทางของคุณและเดินทางในภายหลัง แม้ว่าระยะเวลาการจองใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียมจะสิ้นสุดลง คุณยังคงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2021 คุณอาจต้องชำระส่วนต่างค่าตั๋วโดยสารทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางใหม่ที่เลือก

ตั๋วโดยสารของคุณจะถูกออกให้ใหม่ตามแผนการเดินทางล่าสุดของคุณและมีอายุตั๋วใหม่สูงสุด 12 เดือน ตั๋วโดยสารที่ขยายอายุการใช้งานนี้หมายถึงคุณอาจสามารถเลื่อนการเดินทางของคุณได้จนถึงเดือนกรกฎาคม 2023 อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ในการจอง


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• ใช้ได้กับทุกตั๋วโดยสารของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ที่ออกตั๋วระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2021 (นับรวมทั้งสองวัน)
• ข้อเสนอนี้ใช้กับการจองใหม่และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง
• อาจมีความแตกต่างของราคาตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของราคาค่าตั๋วโดยสารของตั๋วคุณ
• การเดินทางจะต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ตั๋วมีอายุการใช้งาน
• หากตั๋วโดยสารเดิมของคุณมีการออกใหม่ ระยะเวลาการใช้งานใหม่จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ออกตั๋วโดยสารใหม่ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของราคาค่าตั๋วโดยสารใหม่ 
• การยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขของราคาค่าตั๋วโดยสารของตั๋วคุณ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะได้รับการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
- เที่ยวบินของคุณถูกยกเลิก
- แผนการเดินทางของคุณหยุดชะงักเนื่องจากการปิดพรมแดนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
- คุณมีผลตรวจ Covid-19 เป็นบวกและไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินที่คุณจองไว้ได้อีกต่อไป
• สำหรับบริการเสริมที่ซื้อ เช่น สัมภาระเพิ่มเติมหรือที่นั่ง ตัวเลือกของคุณจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยุ่กับ:
- การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเท่านั้น: สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อจะถูกโอนไปยังเที่ยวบินใหม่ ที่นั่งที่ซื้อจะถูกโอนไปยังเที่ยวบินใหม่ หากมีที่นั่งว่าง ไม่เช่นนั้นจะทำการคืนเงินให้ ดีลรวมบริการเสริมที่ซื้อ เช่น ที่นั่งพร้อมสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อเป็นหนึ่งแพ็กรวมกัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
- การเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง: ดีลรวมบริการเสริมที่ซื้อจะได้รับการคืนเงิน คุณสามารถซื้อบริการเสริมใหม่สำหรับเที่ยวบินที่คุณจองใหม่ได้ ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างและราคาที่มีอยู่ 


ค้นหาเที่ยวบินสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปของคุณ