Singapore Airlines

Điều kiện vận chuyển

Đối với những cư dân Tây Ban Nha đang mua vé cho các chuyến bay khởi hành và/hoặc đến Tây Ban Nha, vui lòng tham khảo Điều kiện vận chuyển tại đây.

Đối với vé mua tại Ý, vui lòng tham khảo Điều kiện vận chuyển tại đây.

ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC CHUYÊN CHỞ HÀNH KHÁCH VÀ HÀNH LÝ

Cập nhật ngày 1/9/2021

XEM TẤT CẢ Điều kiện In
ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

Khoản. 1.

Trong các Điều kiện Chuyên chở này, sau đây gọi tắt là “Điều kiện”, trừ khi bối cảnh yêu cầu khác hoặc ở những chỗ mà nó được quy định khác một cách cụ thể, các định nghĩa sau sẽ được áp dụng:

"Trạm dừng quá cảnh”, vì mục đích của Quy ước và các Điều kiện này, (có thể bị thay đổi bởi Hãng vận chuyển theo quy định của Khoản 10) có nghĩa là bao gồm tất cả những địa điểm, ngoại trừ địa điểm xuất phát và địa điểm đến, được nêu trên vé và trong Thời gian biểu của Hãng vận chuyển như là các trạm dừng quá cảnh trong tuyến đường của Hành khách.

"Đại lý được ủy quyền” có nghĩa là một đại lý bán cho khách được ủy quyền bởi Hãng vận chuyển để đại diện cho Hãng trong việc kinh doanh chuyên chở Hành khách thông bằng dịch vụ của Hãng và, khi được ủy quyền, bằng dịch vụ của các Hãng khác.

“Hành lý” có nghĩa là những vật dụng, đồ dùng cá nhân hoặc các tài sản cá nhân khác của Hành khách cần thiết hoặc phù hợp cho việc ăn mặc, sử dụng, sự thoải mái hoặc thuận tiện của Hành khách trong chuyến đi. Trừ khi được nêu khác, thuật ngữ này bao gồm cả các hành lý ký gửi hoặc chưa ký gửi của Hành khách.

“Biên nhận hành lý” có nghĩa là phần vé có liên quan đến Hành lý đã kiểm tra của Hành khách.

“Thẻ nhận dạng hành lý” là một tài liệu được cấp bởi Hãng vận chuyển duy nhất cho mục đích nhận dạng các hành lý ký gửi.

“Lệnh cấm” có nghĩa là một thông báo bằng văn bản cho một người thông báo rằng Hãng vận chuyển đã cấm người này trên tất cả chuyến bay của Hãng.

“Hãng vận chuyển” có nghĩa là Hãng phát hành vé và tất cả các Hãng vận chuyển đảm nhiệm hoặc thực hiện việc chuyên chở Hành khách và/hoặc hành lý của Hành khách theo vé hoặc đảm nhiệm và thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến chuyên chở hàng không.

Quy định của Hãng vận chuyển” có nghĩa là quy định, ngoài những Điều kiện trên”, được công bố bởi Hãng vận chuyển trên trang web www.singaporeair.com.sg và/hoặc phát hành cho Hành khách, và có hiệu lực kể từ ngày bắt đầu việc chuyên chở hoặc phát hành vé tùy vào tính áp dụng, việc quản lý việc chuyên chở Hành khách và/hoặc hành lý và sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản áp dụng về giá vé và các khoản thuế được áp dụng.

“Hành lý ký gửi” có nghĩa là các hành lý mà Hãng vận chuyển quản lý hoàn toàn và đã phát hành chứng nhận ký gửi.

“Vé liên hợp” có nghĩa là vé được phát hành cho Khách hàng liên hợp với một vé khác và cùng nhau chúng tạo nên một hợp đồng chuyên chở duy nhất.

“Kế hoạch Dự phòng cho Trì hoãn Đường băng Kéo dài” có nghĩa là một kế hoạch được phát triển bởi một Hãng vận chuyển đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra trong quy định của Bộ Vận tải của chính phủ Hoa Kỳ tại 14 C.F.R. 259.4 và có các điều khoản đảm bảo đối với việc Hãng vận chuyển sẽ phản ứng đối với các trường hợp trì hoãn đường băng xảy ra tại các sân bay hàng không của Mỹ. 

“Công ước” có nghĩa là Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal, như được định nghĩa trong tài liệu này, tùy theo trường hợp nào được áp dụng cho chuyến đi Hành khách:

“Tổn thất” bao gồm chết, bị thương, trì hoãn, mất mát, mất mát một phần hoặc các tổn thất khác bất kể bản chất là gì phát sinh từ hoặc có mối liên kết với việc chuyên chở hoặc các dịch vụ khác được thực hiện bởi Hãng vận chuyển gây ra sự cố.

“Ngày” có nghĩa là ngày dương lịch, bao gồm 7 ngày 1 tuần; với điều kiện là, vì mục đích thông báo, ngày mà thông báo được phát ra sẽ không được tính; và vì mục đích xác định thời hạn hiệu lực thì ngày mà vé được phát hành, hoặc chuyến bay bắt đầu, sẽ không được tính.

“Giá vé” có nghĩa là giá vé được thiết lập cho bên trung gian hoặc bất kỳ giá vé nào do Hãng vận chuyển đặt ra và phát hành. Điều này cũng bao gồm nhưng không giới hạn ở giá vé trẻ em và giá vé trẻ sơ sinh, được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá vé đề cập ở trên.

“Hành khách” có nghĩa là bất cứ người nào, ngoại trừ thành viên phi hành đoàn, được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở trên một máy bay với sự đồng ý của Hãng vận chuyển.

“Chậm trễ trên đường băng” có nghĩa là việc giữ một chiếc máy bay trên mặt đất trước khi cất cánh hoặc sau khi hạ cánh mà Hành khách không thể rời khỏi máy bay.

“SDRs” có nghĩa là Quyền Rút Vốn Đặc biệt được định nghĩa bởi Quỹ tiền tệ Quốc tế.

“Điểm dừng” có nghĩa là hành động dừng ngang có chủ đích trong chuyến hành trình của Hành khách, tại một điểm nằm giữa điểm khởi hành và điểm đến, với sự đồng ý trước của Hãng vận chuyển.

“Vé” có nghĩa là lịch trình và biên lai phát hành bởi và nhân danh Hãng vận chuyển và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Hãng vận chuyển, chứa các thông tin về tên Hành khách và thông tin chuyến bay, bao gồm tất cả các thông báo, các Điều kiện chung về Chuyên chở và quy định của Hãng vận chuyển.

“Hành lý chưa ký gửi” có nghĩa là bất kỳ hành lý nào của Hành khách mà không phải là hành lý ký gửi.

““Công ước Warsaw” có nghĩa là bất kỳ công cụ nào sau đây có thể áp dụng cho việc vận chuyển Hành khách:
         • Công ước về việc thống nhất một số quy tắc liên quan đến vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không được ký kết tại Warsaw ngày 12 tháng 10 năm 1929
          (sau đây gọi là Công ước Warsaw);
         • Công ước Warsaw như sửa đổi tại Hague ngày 28 tháng 9 năm 1955;;
         • Công ước Warsaw như sửa đổi theo Nghị định thư bổ sung số 1 của Montreal (1975); 
         • Công ước Warsaw như sửa đổi tại Hague theo Nghị định thư bổ sung số 2 của Montreal (1975);
         • Công ước Warsaw như sửa đổi tại Hague theo Nghị định thư bổ sung số 4 của Montreal (1975); hoặc
         • Công ước bổ sung Guadalajara được ký kết tại Guadalajara ngày 19 tháng 9 năm 1961.

Khoản. 2.

Các trích dẫn sử dụng đại từ “anh ấy” và các từ phái sinh sẽ được hiểu như là để chỉ bất kỳ người nào, cho dù là nam hay nữ.

ĐIỀU 2. TÍNH ÁP DỤNG
ĐIỀU 3. VÉ
ĐIỀU 4. ĐIỂM DỪNG
ĐIỀU 5. GIÁ VÉ VÀ PHÍ
ĐIỀU 6. ĐẶT CHỖ
ĐIỀU 7. CHECK-IN VÀ LÊN MÁY BAY
ĐIỀU 8. TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN VẬN CHUYỂN
ĐIỀU 9. HÀNH LÝ
ĐIỀU 10. LỊCH TRÌNH BAY, HỦY CHUYẾN BAY, VÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÁC
ĐIỀU 11. HOÀN TRẢ PHÍ
ĐIỀU 12. HÀNH VI KHI LÊN MÁY BAY
ĐIỀU 13. SỰ DÀN XẾP CỦA HÃNG VẬN CHUYỂN
ĐIỀU 14. HÌNH THỨC HÀNH CHÍNH
ĐIỀU 15. VẬN CHUYỂN LIÊN TIẾP VÀ VẬN TẢI PHI HÀNG KHÔNG
ĐIỀU 16. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO THIỆT HẠI
ĐIỀU 17. THỜI HẠN YÊU CẦU VÀ HÀNH ĐỘNG
ĐIỀU 18. SỰ SỬA ĐỔI VÀ TỪ BỎ
ĐIỀU 19. THÔNG BÁO PHÁP LÝ
Loading...

Just a moment... we'll take you there soon.