Corporate Governance Policies

Corporate Policies

Tố giác

Chúng tôi không chỉ mong muốn nhân viên của mình làm việc một cách liêm chính. mà chúng tôi còn đứng ra bảo đảm cho điều đó. Tại trụ sở chính ở Singapore cũng như toàn bộ văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng mong muốn các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu và đại lý của mình làm việc một cách liêm chính.


Nếu quý vị từng gặp phải trường hợp xảy ra vi phạm chính sách này, vui lòng gửi email tới hoặc Ethics_Hotline@singaporeair.com.sg gọi cho chúng tôi theo số +65 9387 5667. Phản hồi của quý vị sẽ được giữ tuyệt mật.


Quy tắc ứng xử của nhà cung cấp

Các hướng dẫn này mô tả những tiêu chuẩn hành vi mà chúng tôi mong muốn nhà cung cấp của mình tuân thủ trong các hoạt động, giá trị xã hội và môi trường. Các tiêu chuẩn này dựa trên những giá trị kinh doanh của chúng tôi, phù hợp với Hiệp ước toàn cầu của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, Lao động, Môi trường và Chống tham nhũng.

Đọc ngay

Khuôn khổ quản lý rủi ro

Các hướng dẫn này mô tả các nguyên tắc và chính sách, cũng như cơ cấu báo cáo và quy trình quản lý rủi ro.

Đọc ngay

Anti-Modern Slavery & Human Trafficking Statement

The Singapore Airlines Group has prepared an Anti-Modern Slavery and Human Trafficking Statement outlining the approach taken to prevent any form of slavery or trafficking from taking place in its operations and supply chain and its ongoing commitment in the fight to eliminate slavery and human trafficking.

> Please click here to read the statement.