Tư vấn bay

Các hạn chế bay thay đổi theo thời gian. 

Nếu quý khách có kế hoạch đi sớm, vui lòng tìm hiểu các lời khuyên về chuyến đi trên trang web International Air Transport Association (IATA) hoặc từ chính quyền địa phương có liên quan để biết các yêu cầu về hộ chiếu, thị thực và y tế mới nhất.

Nếu quý khách có bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào và thành phố quá cảnh cũng như điểm đến của quý khách có các yêu cầu khác nhau, vui lòng đáp ứng yêu cầu nào khắt khe hơn. 

Xin lưu ý rằng quý khách có trách nhiệm tuân thủ tất cả các yêu cầu về chuyến đi để có thể nhập cảnh vào điểm đến và quốc gia quá cảnh dự định của mình.