Customer service plan

Klantenservice

Dit klantenserviceplan is geïntroduceerd vanwege de US Department of Transportation Final Rule on Enhancing Airline Passenger Protections II (regelgeving inzake het verbeteren van de bescherming van passagiers van luchtvaartmaatschappijen). Het is alleen van toepassing op tickets voor vluchten van en naar de Verenigde Staten.

 1. Voor boekingen die via de website, ticketloketten of telefonische reserveringslijnen van Singapore Airlines worden verkocht, bieden we de laagste prijs die voor dat boekingskanaal beschikbaar is waar de passagier voor in aanmerking komt op basis van specifieke reisdata, vluchten en reisklasse. We waarschuwen u als er een lagere prijs beschikbaar kan zijn via onze website.
 2. Singapore Airlines levert bagage op tijd af, en stelt in redelijkheid alles in het werk om beschadigde bagage binnen 24 uur terug te bezorgen, compenseert passagiers voor redelijke kosten in verband met vertraagde levering zoals vereist door de van toepassing zijnde internationale overeenkomsten, betaalt eventuele bagagekosten terug als de bagage is kwijtgeraakt.
 3. Singapore Airlines verschaft snelle terugbetaling nadat het een ingevuld verzoek tot terugbetaling heeft ontvangen, als terugbetaling over de ticket verschuldigd is, binnen zeven werkdagen voor creditkaartaankopen en binnen 20 werkdagen voor contante of checkaankopen - inclusief terugbetalingen voor kosten die bij de passagier in rekening zijn gebracht voor optionele services die de passagier niet kon gebruiken als gevolg van een annulering of een overboeking.
 4. Singapore Airlines verschaft gehandicapte klanten de voorzieningen zoals bepaald door 14 CFR deel 282 en voor klanten met andere speciale behoeften tijdens langdurige vertragingen op het luchthavenplatform. Hierbij gaat het om het volgende:
  1. Verschaffen van hulp met de rolstoel voor vervoer van, naar en tussen gates;
  2. Instapassistentie;
  3. Assistentie met visuele, gehoors-. cognitieve- of mobiliteitsproblemen wanneer men op het vliegveld en in het vliegtuig is; en
  4. Voorzieningen voor bepaalde medische vereisten zoals medische draagbare elektronische apparaten.
 5. Singapore Airlines komt tegemoet aan de behoeften van klanten tijdens langdurig oponthoud op het luchthavenplatform zoals voorzien in het Singapore Airlines Noodplan bij vertragingen op het luchthavenplatform.
 6. Singapore Airlines informeert u desgevraagd of de vlucht waarvoor u een ticket hebt overboekt is. Bovendien verschaffen we op alle vliegvelden in de Verenigde Staten informatie over ons beleid en onze procedures in die gevallen waarin niet alle klanten met een ticket op de vlucht kunnen worden toegelaten en we behandelen passagiers die niet aan boord mogen eerlijk en consistent in overeenstemming met ons beleid.
 7. Het annuleringsbeleid van Singapore Airlines, de regels voor frequent flyers, de configuratie van de zitplaatsen in het vliegtuig en de beschikbaarheid van toiletten, zijn beschikbaar op onze website en op verzoek ook op ons telefonisch reserveringssysteem.
 8. Singapore Airlines brengt klanten tijdig op de hoogte over wijzigingen in hun reisroutes.
 9. Singapore Airlines zorgt ervoor dat het reageert op klachten van klanten. Binnen 30 dagen bevestigen we de ontvangst van een klacht en we verschaffen een inhoudelijk antwoord binnen 60 na de ontvangt.
 10. In het geval dat Singapore Airlines vluchten annuleert, omleidt of in geval een vlucht vertraging oploopt, zal Singapore Airlines, zo goed als wij kunnen, maaltijden, accommodatie, assistentie bij omboeking en vervoer naar de accommodatie verschaffen om de ongemakken die de passagiers ervaren van dergelijke annuleringen, vertragingen en gemiste verbindingen te verlichten. Singapore Airlines is niet aansprakelijk om deze maatregelen ter verzachten uit te voeren in gevallen waarin geannuleerde vluchten, vertragingen en het missen van verbindingen als gevolg van factoren waarover de maatschappij geen beheer heeft zoals overmacht, oorlogshandelingen, terrorisme enz. Maar we zetten ons in die gevallen naar beste vermogen in.
 11. Binnen 30 minuten nadat wij van een vertraging, annulering of omleiding hebben gehoord, brengt Singapore Airlines via onze website, telefonisch reserveringssysteem en onze boarding gates op vliegvelden in de Verenigde Staten zijn klanten daarvan op de hoogte.
 12. Klanten kunnen bij Singapore Airlines boetevrij hun reservering annuleren die via de Singapore Airlines website is gedaan, indien dit plaats vindt binnen 24 uur nadat de reservering is gedaan en indien de reservering ten minste een week voor het geplande vertrek van de vlucht plaatsvindt. Klanten moeten contact opnemen met ons contactcentrum om deze online boekingen te annuleren.
 13. Singapore Airlines houdt zonder dat daar kosten aan verbonden zijn een reservering 24 uur nadat de reservering is gedaan aan voor een klant die via een Singapore Airlines reserveringskantoor is gedaan, en indien de reservering ten minste een week voor het geplande vertrek van de vlucht is gedaan.