Singapore Airlines

Delay contingency plans to and/or from US airports

In geval van vertraging

Voor vluchten van of naar bestemmingen in de Verenigde Staten

In geval van een vertraging op een vliegveld in de Verenigde Staten, zullen we ons inzetten om de juiste maatregelingen te nemen.

 

Vertraging op het luchthavenplatform

 1. Een vliegtuig blijft niet langer dan vier uur op het luchthavenplatform van een vliegveld in de Verenigde Staten zonder de passagiers de gelegenheid te bieden van boord te gaan (tenzij er een beveiligings- of veiligheidsprobleem een rol speelt).
 2. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk indien:
  1. De bevelvoerend piloot bepaalt dat er een veiligheids- of beveiligingsrisico bestaat voor het van boord laten gaan van passagiers, zoals uitzonderlijke weersomstandigheden of een aanwijzing van de luchtverkeersleiding of de overheid.
  2. De luchtverkeersleiding van mening is dat terugkeren naar de gate of klanten van een plaats anders dan de gate van boord te laten gaan, het functioneren van de luchthaven ernstig zou verstoren.
 3. Klanten mogen er op rekenen dat Singapore Airlines:
  • niet later dan twee uur nadat het vliegtuig van de gate vertrekt of landt zal voorzien in voldoende voedsel en drinkbaar water als het vliegtuig op het luchthavenplatform blijft, tenzij de bevelvoerend piloot bepaalt dat de veiligheid of beveiliging deze service niet toelaat;
  • zal op het luchthavenplatform voorzien in werkende toiletfaciliteiten en adequate medische zorg;
  • informeert passagiers elk half uur met betrekking tot de status van de vertraging, inclusief de redenen voor vertraging, indien deze bekend zijn;
  • laat passagiers elke 30 minuten weten dat men van boord kan, als dit inderdaad mogelijk is;
  • over voldoende bronnen beschikt om het plan uit te voeren; en
  • heeft gecoördineerd met de luchthavenautoriteiten, personeel van US Custom en Border Patrol (douane en grensbewaking) en US Transportation Security Administration bij elke luchthaven waar de maatschappij diensten verleent, evenals met de luchthavens in de Verenigde Staten waar de maatschappij gewoonlijk naar uitwijkt, om te bereiken dat passagiers na 4 uur vertraging op het luchthavenplatform het vliegtuig kunnen verlaten.

   

Voor vluchten van bestemmingen in China

We zetten ons in om de juiste maatregelingen te nemen als er vertragingen zijn bij het vertrekken van een vlucht vanaf een vliegveld in China.

 

Vertraging op het luchthavenplatform

 1. Singapore Airlines informeert passagiers elk half uur met betrekking tot de status van de vertraging, inclusief de redenen voor vertraging, indien deze bekend zijn, alsmede de geschatte duur van de vertraging en andere vluchtinformatie;
 2. Singapore Airlines zal tijdens de vertraging op het luchthavenplatform ook voorzien in werkende toiletfaciliteiten en adequate medische zorg;
 3. Voor vertragingen op het luchthavenplatform die 3 uur of langer duren met voorafbepaalde specifieke vertrektijden zal Singapore Airlines met de relevante autoriteiten samenwerken om op basis van de feitelijke omstandigheden ervoor te zorgen dat passagiers kunnen blijven wachten op vertrek.
 4. Singapore Airlines zal regelen dat passagiers het vliegtuig kunnen verlaten als de volgende drie voorwaarden zich tegelijkertijd voordoen: Anders treffen we regelingen voor de passagiers om aan boord te blijven.
  1. Vertraging op luchthavenplatform van 3 uur en langer
  2. Geen bevestiging van de vertrektijd
  3. Als aan veiligheids- en beveiligingsregels wordt voldaan
 5. Singapore Airlines verschaft ook omboekingsservices aan alle betrokken passagiers. Singapore Airlaines verschaft ook hulp voor gehandicapten zoals rolstoel- en andere diensten voor passagiers die deze nodig hebben.
 6. Singapore Airlines overlegt met de desbetreffende autoriteiten bijv. gronddiensten van de luchthaven om de specifieke vertrektijden van onze vluchten vast te stellen.

 

Massale vluchtvertragingen

 1. Binnen 30 minuten nadat wij van een vertraging, annulering of omleiding hebben gehoord, brengt Singapore Airlines passagiers op de hoogte via onze incheckbalies, lounges en boarding gates op Chinese vliegvelden of via sms.
 2. Singapore Airlines informeert passagiers elk half uur met betrekking tot de status van de vertraging.
 3. Singapore Airlines overlegt met de desbetreffende autoriteiten bijv. het hoofdkantoor en de plaatselijke luchthavenautoriteiten tijdens massale vluchtvertragingen. We zullen ons inzetten om passagiers tijdig op de hoogte te stellen, door verschillende kanalen en adequate mankracht in te zetten om aan de behoeften van de passagiers te voldoen.
 4. In geval van massale vluchtvertragingen zal Singapore Airlines, zo goed als wij kunnen, maaltijden, accommodatie, omboekingsfaciliteiten, bagagehantering en vervoer naar de accommodatie verschaffen om de ongemakken die de passagiers ervaren van een dergelijke massieve vluchtvertraging te verlichten. Singapore Airlines is niet aansprakelijk om deze maatregelen ter verzachten uit te voeren in gevallen waarin geannuleerde vluchten, vertragingen en het missen van verbindingen als gevolg van factoren waarover de maatschappij geen beheer heeft zoals overmacht, oorlogshandelingen, terrorisme enz. Maar we zetten ons in die gevallen naar beste vermogen in.
 5. Singapore Airlines zet medewerkers in om op feedback te reageren in Mandarijn en Engels. Passagiers kunnen contact opnemen met de plaatselijke vestiging van Singapore door middel van de contactinformatie op onze website of hun feedback of aanvraag sturen via onze website
 6. Singapore Airlines bevestigt een klacht binnen 7 werkdagen (wettelijke feestdagen niet inbegrepen) en verschaft binnen 20 werkdagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke antwoord (wettelijke feestdagen niet inbegrepen). Singapore Airlines legt een dossier aan van de klachten en de bevindingen.

More in this section