สิงคโปร์แอร์ไลน์

KrisFlyer Gold Lounge

ห้องรับรอง KrisFlyer Gold

ห้องรับรอง KrisFlyer Gold ที่อาคารผู้โดยสาร 2 ปิดให้บริการจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ลูกค้า KrisFlyer Elite Gold และ Star Alliance Gold เชิญใช้บริการได้ที่ห้องรับรอง KrisFlyer Gold ของเราที่อาคารผู้โดยสาร 3


การเข้าห้องรับรอง

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเข้าใช้ห้องรับรอง KrisFlyer Gold ของเรา หากคุณเป็นสมาชิก KrisFlyer Elite Gold หรือสมาชิก Star Alliance Gold ที่เดินทางออกด้วยชั้นประหยัดพิเศษหรือชั้นประหยัดของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Star Alliance

สำหรับผู้เดินทางในเที่ยวบินร่วม สิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองจะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินของคุณ


เมือง / สนามบิน
สิงคโปร์
สนามบินชางงี


บริเวณที่ตั้งของห้องรับรอง KrisFlyer Gold
หลังผ่านพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจกักกัน (CIQ)

อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 (ใกล้กับประตูทางออกขึ้นเครื่อง E) (ขณะนี้ปิด)

อาคารผู้โดยสาร 3 ชั้น 3 (ใกล้ด่านตรวจคนเข้าเมืองหลักไปทางประตูทางออกขึ้นเครื่อง A)


เวลาเปิดให้บริการ
24 ชั่วโมง


สิ่งอำนวยความสะดวก
  • อาหารอุ่นร้อน อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ให้เลือก
  • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
  • โทรทัศน์
  • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ (ห้องรับรอง KrisFlyer Gold อาคารผู้โดยสาร 3 เท่านั้น)