สิงคโปร์แอร์ไลน์

SilverKris Lounges around the world

ห้องรับรอง SilverKris Lounge


อัปเดตเกี่ยวกับ Covid-19

โปรดตรวจสอบเวลาเปิดทำการก่อนไปห้องรับรอง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

การเข้าใช้บริการห้องรับรอง
ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและสมาชิก PPS Club ทุกท่านที่เดินทางออกด้วยเที่ยวบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส และเที่ยวบิน Star Alliance อาจเชิญแขกที่เป็นผู้ร่วมเดินทางได้หนึ่งท่านในเที่ยวบินเดียวกันได้ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเข้าใช้ห้องรับรองของ Star Alliance

สำหรับลูกค้าที่ใช้เที่ยวบินร่วม สิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองจะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินของคุณ

โปรดทราบว่าลูกค้าที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของ Scoot ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรอง

ห้องรับรอง SilverKris

สิงคโปร์

 
ท่าอากาศยานชางงี
บริเวณที่ตั้ง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 ปีกเหนือ ยูนิต 036-133 (ใกล้ประตู E)
เวลาเปิดให้บริการ 05:00 ถึง 23:59 น. สำหรับห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริการเลือกสั่งอาหารและอาหารว่างล่วงหน้า
 • บริการบาร์เทนเดอร์
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • มุมคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ห้องประชุม
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • ห้องอาบน้ำ
 • ห้องให้นมบุตร
 • โทรทัศน์
บริเวณที่ตั้ง อาคารผู้โดยสาร 3 ชั้น 3 ยูนิต 03-MS-06 (ใกล้ประตู A)
เวลาเปิดให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริการเลือกสั่งอาหารและอาหารว่างล่วงหน้า
 • บริการบาร์เทนเดอร์
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • มุมคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ห้องประชุม
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • ห้องอาบน้ำ
 • ห้องให้นมบุตร
 • โทรทัศน์
บริเวณที่ตั้ง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 4
เวลาเปิดให้บริการ ปิดจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • โทรทัศน์
 • ห้องน้ำ
 • บริการเลือกสั่งอาหารและอาหารว่างล่วงหน้า
 • ห้องอาบน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์ (CIQ)

กรุงเทพมหานคร

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริเวณที่ตั้ง ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน D (ตรงข้ามประตู D7)
เวลาเปิดให้บริการ 06:30 - 23:00 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริการอาหารว่าง
 • บริการบาร์เทนเดอร์
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • โทรทัศน์
หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์ (CIQ)

บริสเบน

 
ท่าอากาศยานบริสเบน
บริเวณที่ตั้ง ชั้น 4 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ใกล้ประตู 81)
เวลาเปิดให้บริการ 06:20 - 09:05 น.
11:30 - 14:30 น.
20:30 - 23:30 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริการเลือกสั่งอาหารและอาหารว่างล่วงหน้า
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • ห้องอาบน้ำ
 • โทรทัศน์
After Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) clearance

ฮ่องกง

 
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
บริเวณที่ตั้ง อาคารหลักผู้โดยสารขาออก ชั้น 6 ใกล้ประตู 5
เวลาเปิดให้บริการ ปิดจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง*
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริการอาหารและอาหารว่าง
 • บริการบาร์เทนเดอร์
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องอาบน้ำ (งดให้บริการจนกว่าจะแจ้งให้ทราบ)
 • โทรทัศน์

*ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ รวมถึงสมาชิก PPS Club และ KrisFlyer Elite Gold ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส จะได้รับเชิญให้เข้าใช้ห้องรับรอง Plaza Premium ที่ชั้น 6 ใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 1 เนื่องจากข้อบังคับของหน่วยงานท้องถิ่น ลูกค้าที่มี amber code จะไม่สามารถเข้าใช้ห้องรับรอง Plaza Premium Lounge ได้ ผู้โดยสารเหล่านี้อาจติดต่อพนักงานภาคพื้นดินของเราสำหรับทางเลือกอื่น
หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์ (CIQ)

ลอนดอน

 
ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์
บริเวณที่ตั้ง อาคารผู้โดยสาร 2B ชั้นผู้โดยสารขาออก
ผ่านโถงลิฟต์ (ถัดจากร้านเวิลด์ ดิวตี้ฟรี)
เวลาเปิดให้บริการ 06:30 ถึง 21:30น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริการอาหารร้อนและอาหารว่าง
 • บริการบาร์เทนเดอร์ (08:00 ถึง 20:30 น.)
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • ห้องอาบน้ำ (ปิดในส่วนของชั้นธุรกิจจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง)
 • โทรทัศน์
หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์ (CIQ)

มะนิลา

 
ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อากีโน
Location อาคารผู้โดยสาร 3 ชั้นผู้โดยสารขาออก 4
Opening Hours 04:30 - 09:00 น.
11:00 - 18:00 น.
Facilities
 • บริการเลือกสั่งอาหารและอาหารว่างล่วงหน้า
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • โทรทัศน์
หลังผ่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมืองและกักกัน (CIQ)

เมลเบิร์น

 
ท่าอากาศยานเมลเบิร์น
บริเวณที่ตั้ง International T2 Satellite ชั้น 1
เวลาเปิดให้บริการ 07:35 - 10:35 น.
13:40 - 19:25 น.
21:35 - 00:35 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริการอาหารร้อนและอาหารว่าง
 • บาริสต้า
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • ห้องอาบน้ำ
 • โทรทัศน์
หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์ (CIQ)

เพิร์ท

 
ท่าอากาศยานเพิร์ท
บริเวณที่ตั้ง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณผู้โดยสารขาออก
(ตรงข้ามประตู 54)
เวลาเปิดให้บริการ 04:00 - 05:55 น.
13:40 - 16:40 น.
21:40 - 00:40 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริการเลือกสั่งอาหารและอาหารว่างล่วงหน้า
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • โทรทัศน์
หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์ (CIQ)

โซล (อินชอน)

 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
บริเวณที่ตั้ง อาคารผู้โดยสาร 1
ขาออก ชั้น 4
ตรงข้าม Korea Traditional Cultural Experience Center
เวลาเปิดให้บริการ ปิดจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริการอาหารว่าง
 • บริการเครื่องดื่ม
 • อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • ห้องอาบน้ำ
หลังผ่านพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์ (CIQ)

ซิดนีย์

 
ท่าอากาศยานซิดนีย์
บริเวณที่ตั้ง อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 3
เวลาเปิดให้บริการ 06:30 - 19:00 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริการเลือกสั่งอาหารและอาหารว่างล่วงหน้า
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • ห้องอาบน้ำ
 • โทรทัศน์
หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์ (CIQ)

ไทเป

 
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน
บริเวณที่ตั้ง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 4
เวลาเปิดให้บริการ ปิดจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • โทรทัศน์
 • ห้องน้ำ
 • บริการเลือกสั่งอาหารและอาหารว่างล่วงหน้า
 • ห้องอาบน้ำ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์ (CIQ)