Partner Airlines

พันธมิตรและสิทธิประโยชน์

เราพยายามอย่างไม่หยุดในการพัฒนาเครือข่ายและบริการเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคุณ นั่นคือเหตุผลที่เราร่วมกันกับสายการบินพันธมิตร เพื่อมอบเอกสิทธิ์ใหม่ๆ ให้กับคุณเมื่อคุณเดินทาง

คุณสามารถสนุกไปกับเที่ยวบินต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะเที่ยวบินร่วม รับสิทธิ์ในการเข้าห้องพักรับรองผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานต่างๆ รอบโลก และด้วยโปรแกรมสะสมไมล์ที่ให้รางวัลมากกว่า การสะสมไมล์ก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น