Codeshare destinations with our other partners

พันธมิตรเที่ยวบินร่วมของเรา

รูปแบบการดำเนินงานร่วมกันกับสายการบินพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดรูปแบบหนึ่งของสิงคโปร์ แอร์ไลน์สก็คือการมีเที่ยวบินร่วมร่วมกัน ซึ่งเราจะใช้หมายเลขเที่ยวบินเดียวกันกับบริการของสายการบินพันธมิตร


ดังนั้น คุณสามารถเลือกสะดวกสบายไปกับทางเลือกของจุดหมายปลายทางและเที่ยวบินที่มีให้เลือกสรรมากขึ้น จากสินค้าของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส


โปรดทราบว่า เมื่อคุณเดินทางบนเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร อาจมีเงื่อนไขการให้บริการบนเที่ยวบินที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่ทางสิงโปร์ แอร์ไลน์สกำหนด (เช่น น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต) โปรดเข้าไปที่เว็ปไซต์ของสายการบินพันธมิตรของเราเพื่อดูเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับสมบูรณ์


จุดหมายปลายทางของเที่ยวบินร่วมของเรา