รักษาค่าโดยสาร

ตอนนี้ คุณจะสามารถซื้อเวลาเพื่อตัดสินใจได้นานขึ้น


ถ้าคุณถูกใจกับราคา แต่ตัดสินใจยังไม่ได้ว่าจะคลิก "ซื้อ" ดีไหม บริการ "รักษาค่าโดยสาร" จะแก้ปัญหานี้ และช่วยให้คุณสำรองที่นั่งในกำหนดการเดินทางของคุณได้ เมื่อคุณพร้อม เพียงแค่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน โดยไปที่จัดการการจอง.

secure my fare

โปรดเก็บราคานี้ไว้

เมื่อคุณรักษาค่าโดยสารแล้ว ราคาของค่าโดยสารนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง.

secure my fare

รักษาค่าโดยสารโดยเสียค่าธรรมเนียม

เสียค่าธรรมเนียมเพื่อล็อกกำหนดการเดินทางของคุณ เริ่มต้นเพียง 5 ดอลลาร์สิงคโปร์.

secure my fare

เวลาอยู่ข้างคุณ

เราจะเก็บกำหนดการเดินทางของคุณไว้สูงสุด 72 ชั่วโมง คุณจะได้มีเวลาเปรียบเทียบความคุ้มค่าอย่างเต็มที่.

 

เที่ยวบินของคุณมีสิทธิ์ใช้บริการ "รักษาค่าโดยสาร" หรือไม่ มีสิทธิ์ใช้ถ้ากำหนดการเดินทางของคุณ: 

tick   ทำขึ้นอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินแรก
tick   อยู่ในชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นประหยัด
tick   ประกอบด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสิงคโปร์แอร์ไลน์ทั้งหมด
 

ถ้าเที่ยวบินของคุณมีสิทธิ์ ปุ่ม "รักษาค่าโดยสาร" จะปรากฏหลังจากที่คุณเลือกเที่ยวบินและประเภทค่าโดยสาร.


ขณะนี้ บริการ "รักษาค่าโดยสาร" ไม่สามารถใช้ได้กับการจองที่ใช้สิทธิ์ต่างๆ แลกและกำหนดการเดินทางที่มีหลายเมือง. 


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- กำหนดการเดินทางของคุณทั้งหมดจะถูกรักษาไว้ ซึ่งรวมถึงต้นทาง ปลายทาง วันที่เดินทาง จำนวนผู้โดยสาร และชั้นโดยสาร.
- กำหนดการเดินทางที่มีเที่ยวบินของสิงคโปร แอร์ไลน์สที่มีต้นทาง/เริ่มต้นเดินทางจากประเทศอินเดียจะถูกเรียกเก็บค่าภาษี India GST (K3) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการรักษาค่าโดยสาร รายละเอียดของภาษีจะแสดงอยู่ในใบเสร็จชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์.
- ค่าธรรมเนียมในการรักษาจะไม่สามรถขอคืนได้. เฉพาะภาษี India GST (K3) (ถ้ามี) เท่านั้นที่สามารถขอคืนเงินได้ โปรดติดต่อศูนย์การติดต่อภายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับค่าภาษี India GST (K3) คืน.
- ค่าธรรมเนียมในการรักษาเป็นค่าธรรมเนียมต่อคนต่อเซ็กเมนต์.
- ยอดรวมสุดท้ายของค่าโดยสารยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการรักษา.
- ยอดรวมสุดท้ายของค่าโดยสารยังไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการที่ขอคืนเงินไม่ได้ ซึ่งอาจจะมีในกรณีที่คุณชำระด้วยบัตรเครดิต.
- ระยะเวลาจริงในการรักษาค่าโดยสารอาจน้อยกว่า 72 ชั่วโมง จะมีการประเมินระยะเวลาตามจริงที่ใช้ในการรักษาที่หน้าชำระเงินเท่านั้น.
- คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง (ตามเงื่อนไขค่าโดยสาร) และซื้อบริการเสริมได้ก็ต่อเมื่อคุณยืนยันการจองแล้วเท่านั้น.
- สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมในการรักษา ไม่อนุญาตให้ชำระด้วยไมล์ KrisFlyer.
- หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ คำถามที่พบบ่อย