Earning miles with Scoot

การรับไมล์สะสมจากสกู๊ต


รับไมล์ KrisFlyer และไมล์ Elite เมื่อคุณเดินทางกับสกู๊ต การสะสมไมล์สำหรับแผนการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสกู๊ตเท่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายกับค่าโดยสารและบางบริการเสริม สำหรับแผนการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับทั้งเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสกู๊ตและสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ไมล์ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับไมล์ที่บินจริงและชั้นการจอง


ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2022 รับไมล์ Elite 2.5 ไมล์สำหรับทุกๆ ไมล์ KrisFlyer ที่ได้รับจากการบินกับสกู๊ต

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนไมล์ที่คุณจะได้รับสำหรับแต่ละจุดหมายปลายทางโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสกู๊ต

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับไมล์สะสมจากสกู๊ต

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับไมล์ KrisFlyer และไมล์ Elite กับสกู๊ต

 

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PPS Club และ KrisFlyer