สิงคโปร์แอร์ไลน์

การขยายอายุสมาชิกภาพ PPS Club รางวัล PPS และมูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะหมดอายุ

 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เราเข้าใจว่าแผนการเดินทางของสมาชิกของเราจะมีความไม่แน่นอนในอีกหลายเดือนข้างหน้า

 

เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับความภักดีของสมาชิก เราขอเสนอดังนี้

 • การขยายอายุสมาชิกภาพ PPS Club และ Solitaire PPS Club สำหรับหนึ่งปีสมาชิกภาพโดยมอบมูลค่าสะสม (Reserve Value) เป็นจำนวน 25,000 หรือ 50,000 ให้กับทุกบัญชีสมาชิก PPS Club เมื่อสิ้นสุดปีสมาชิกภาพของพวกเขาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021
 • การขยายรางวัล PPS ที่จะหมดอายุระหว่างเดือนกรกฎาคม 2020 ถึงเดือนธันวาคม 2020 รวมถึงรางวัลที่ออกในปี 2020 โดยรางวัลจะมีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2021
 • การขยายอายุสมาชิกภาพ PPS Club และ Solitaire PPS Club เป็นปีที่สองเมื่อสิ้นสุดปีสมาชิกภาพของพวกเขาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 [ใหม่]
 • การขยายอายุมูลค่าสะสม (Reserve Value) ซึ่งจะหมดอายุในระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 สำหรับสมาชิก PPS Club และ Solitaire PPS Club ทั้งหมด [ใหม่]

 

เราหวังว่ามาตรการข้างต้นจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการเดินทางครั้งต่อไปกับเรามากขึ้น เราปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเราหวังว่าจะได้ต้อนรับคุณบนเที่ยวบินของเราอีกครั้ง

 

การต่ออายุสมาชิก PPS Club และ Solitaire PPS Club (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 - กุมภาพันธ์ 2021)

 
 1. ปัจจุบันฉันเป็นสมาชิก PPS Club หรือ Solitaire PPS Club การเป็นสมาชิกของฉันจะได้รับการต่ออายุหรือไม่หากฉันไม่มีจำนวนมูลค่า PPS 25,000 หรือ 50,000 ในปีสมาชิกภาพปัจจุบันของฉัน

  สมาชิกภาพ PPS Club หรือ Solitaire PPS Club ของคุณจะได้รับการต่ออายุอีกหนึ่งปี สำหรับสมาชิกที่ปีสมาชิกภาพสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021
 2. จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนที่การเป็นสมาชิกของฉันจะได้รับการต่ออายุไปอีกปีหรือไม่

  สมาชิกภาพ PPS Club หรือ Solitaire PPS Club ของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ตามเดือนที่หมดอายุการเป็นสมาชิกภาพของคุณตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านล่าง
 3. สมาชิกภาพ PPS Club หรือ Solitaire PPS Club ของฉันจะได้รับการต่ออายุได้อย่างไร

  สมาชิก PPS Club หรือ Solitaire PPS Club ทุกท่านจะได้รับมูลค่าสะสม (Reserve Value) ต่อไปนี้ตามลำดับเพื่อต่ออายุสถานะการเป็นสมาชิกของคุณอีกหนึ่งปี

  ระดับชั้น มูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะได้รับ
  ระดับชั้น
  PPS Club
  มูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะได้รับ
  25,000
  ระดับชั้น
  Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018)
  มูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะได้รับ
  25,000
  ระดับชั้น
  Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2018)
  มูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะได้รับ
  50,000
 4. สมาชิกภาพ PPS Club หรือ Solitaire PPS Club ของฉันจะได้รับการต่ออายุอย่างไร

  สำหรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติในระดับชั้นนั้นสิ้นสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021 มูลค่าสะสม (Reserve Value) จะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2020 

  สำหรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติในระดับชั้นนั้นสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2020 มูลค่าสะสม (Reserve Value) จะได้รับในวันที่ 30 กรกฎาคม 2020
 5. สมาชิกภาพของฉันได้รับการต่ออายุระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2020 และฉันไม่ได้รับมูลค่าสะสม (Reserve Value) 25,000 หรือ 50,000 เต็มจำนวน ฉันจะได้รับมูลค่าสะสม (Reserve Value) เพิ่มหรือไม่ จะถูกนำเข้าบัญชีของฉันเมื่อใด

  ระดับชั้น ระยะเวลาการกำหนดสถานะใหม่ จำนวนของมูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะได้รับ มูลค่าสะสม (Reserve Value) จะได้รับ ณ วันที่
  ระดับชั้น
  สมาชิก PPS Club
  ระยะเวลาการกำหนดสถานะใหม่
  มีนาคม 2020 ถึง มิถุนายน 2020
  จำนวนของมูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะได้รับ
  มูลค่าสะสม (Reserve Value) จำนวน 25,000 ลบด้วยจำนวนมูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่เคยให้ระหว่างการต่ออายุ
  มูลค่าสะสม (Reserve Value) จะได้รับ ณ วันที่
  30 กันยายน 2020
  ระดับชั้น
  Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018)
  ระยะเวลาการกำหนดสถานะใหม่
  มีนาคม 2020 ถึง มิถุนายน 2020
  จำนวนของมูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะได้รับ
  มูลค่าสะสม (Reserve Value) จำนวน 25,000 ลบด้วยจำนวนมูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่เคยให้ระหว่างการต่ออายุ
  มูลค่าสะสม (Reserve Value) จะได้รับ ณ วันที่
  30 กันยายน 2020
  ระดับชั้น
  Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2018)
  ระยะเวลาการกำหนดสถานะใหม่
  มีนาคม 2020 ถึง มิถุนายน 2020
  จำนวนของมูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะได้รับ
  มูลค่าสะสม (Reserve Value) จำนวน 50,000 ลบด้วยจำนวนมูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่เคยให้ระหว่างการต่ออายุ
  มูลค่าสะสม (Reserve Value) จะได้รับ ณ วันที่
  30 กันยายน 2020
 6. ฉันมีมูลค่า PPS เพียงพอที่จะต่ออายุสมาชิกระดับปัจจุบันของฉันได้ด้วยตัวเอง ฉันจะได้รับสถานะการเป็นสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งปีในระดับชั้นปัจจุบันของฉันหรือไม่

  สมาชิก PPS Club หรือ Solitaire PPS Club ทุกท่านจะได้รับมูลค่าสะสม (Reserve Value) จำนวน 25,000 (หรือมูลค่าสะสม (Reserve Value) จำนวน 50,000 สำหรับสมาชิก Solitaire PPS Club ที่มีคุณสมบัติหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2018) เพื่อต่ออายุสถานะการเป็นสมาชิกของคุณอีกปี มูลค่า PPS ที่คุณได้ด้วยตัวคุณในระหว่างรอบที่คุณมีคุณสมบัติอยู่จะถูกเก็บไว้เป็นมูลค่าสะสม (Reserve Value) เมื่อมีการพิจารณาคุณสมบัติใหม่เพื่อช่วยให้คุณมีคุณสมบัติในปีต่อๆไป
 7. ฉันได้รับมูลค่า PPS เพียงพอสำหรับการต่ออายุสมาชิกระดับปัจจุบันของฉัน ฉันจะได้รับความช่วยเหลือในการอัพเกรดจากระดับปัจจุบันของฉันไปยังระดับที่สูงขึ้นถัดไปหรือไม่

  ความคิดริเริ่มนี้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการต่ออายุสถานะสมาชิก PPS Club หรือ Solitaire PPS Club เราจะติดตามสถานการณ์ Covid-19 อย่างต่อเนื่องและทบทวนมาตรการที่จำเป็นเพื่อดูแลสมาชิกของเรา
 8. ฉันจะได้รับชุดเซตสมาชิกหรือบัตรสมาชิกใหม่สำหรับรอบการเป็นสมาชิกใหม่ของฉันเมื่อใด

  การแพร่ระบาดของ Covid-19 มีผลกระทบต่อการผลิตการ์ดและบริการจัดส่งไปรษณีย์ เราขออภัยที่อาจเกิดความล่าช้าซึ่งอาจใช้เวลาถึง 16 - 20 สัปดาห์ ก่อนที่คุณจะได้รับชุดเซตสมาชิกใหม่ สิ่งนี้มีผลกับสมาชิกที่มีวันต่ออายุภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ Covid-19 ที่อาจจะยังมีอยู่ต่อไป ในระหว่างนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษตามระดับชั้นสมาชิกของคุณผ่านบัตรดิจิทัลบนแอป SingaporeAir

  สำหรับสมาชิก PPS Club หรือ Solitaire PPS Club ที่มีการต่อคุณสมบัติ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังว่าคุณจะได้รับบัตรกำนัลต่ออายุ PPS Club ได้อย่างไร

การขยายอายุสมาชิกภาพ PPS Club และ Solitaire PPS Club (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 - เดือนกุมภาพันธ์ 2022) [ที่ถูกปรับปรุง]

 
โครงการดูแลการต่ออายุ
 1. ในฐานะสมาชิก PPS Club ฉันจะได้รับการดูแลอย่างไรบ้างจากโครงการดูแลการต่ออายุสมาชิก
  • มูลค่า PPS เต็มจำนวนที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุจะถูกโอนเข้าบัญชี KrisFlyer ของคุณเป็นมูลค่าสำรอง (Reserve Value) [25,000 หรือ 50,000 มูลค่าสำรอง] ขึ้นอยู่กับระดับชั้นสมาชิกภาพและวันที่สิ้นสุดการต่ออายุระดับชั้นสมาชิกที่อยู่ในบันทึกของเรา ณ วันที่ 8 กันยายน 2020 ระยะเวลาในการโอนมูลค่าสำรอง (Reserve Value) แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง

  1. สำหรับสมาชิกที่ได้รับการต่ออายุสมาชิกภาพ PPS Club เรียบร้อยแล้วภายใต้โครงการการต่ออายุ 1 ปีโดยอัตโนมัติของสิงคโปร์ แอร์ไลน์สตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021
   ระดับชั้นสมาชิก ณ วันที่ 8 กันยายน 2020 วันสิ้นสุดการต่ออายุระดับชั้นสมาชิก ณ วันที่ 8 กันยายน 2020 มูลค่า PPS โอนเข้าเป็นมูลค่าสะสม (Reserve Value) (ชุดที่ 1) มูลค่า PPS ที่เหลือโอนเข้าเป็นมูลค่าสะสม (Reserve Value) (ชุดที่ 2)
   Membership Tier as of 8 September 2020
   Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2018)
   Tier renewal end-date as of 8 September 2020
   ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนสิงหาคม 2021
   PPS Value will be credited as Reserve Value by
   25,000 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2020
   PPS Value to be credited as Reserve Value
   25,000 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2021
   Membership Tier as of 8 September 2020
   Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018)
   Tier renewal end-date as of 8 September 2020
   ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนสิงหาคม 2021
   PPS Value will be credited as Reserve Value by
   12,500 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2020
   PPS Value to be credited as Reserve Value
   12,500 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2021
   Membership Tier as of 8 September 2020
   PPS Club
   Tier renewal end-date as of 8 September 2020
   ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนสิงหาคม 2021
   PPS Value will be credited as Reserve Value by
   12,500 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2020
   PPS Value to be credited as Reserve Value
   12,500 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2021
  2. สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ต่ออายุสมาชิกภาพ PPS Club ภายใต้โครงการการต่ออายุ 1 ปีโดยอัตโนมัติของสิงคโปร์ แอร์ไลน์สตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021

   สมาชิกที่มีวันสิ้นสุดการต่ออายุระดับชั้นสมาชิกตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021 จะได้รับการต่ออายุระดับชั้นโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 1 ปีก่อน มูลค่า PPS จะถูกโอนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2021 เป็นมูลค่าสะสม (Reserve Value) เพื่อต่ออายุสมาชิกภาพของคุณระหว่างเดือนกันยายน 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022
   ระดับชั้นสมาชิก ณ วันที่ 8 กันยายน 2020 วันสิ้นสุดการต่ออายุระดับชั้นสมาชิก ณ วันที่ 8 กันยายน 2020 (ก่อนการต่ออายุ 1 ปีอัติโนมัติ) วันสิ้นสุดการต่ออายุระดับชั้นสมาชิกในปีถัดไป (หลังการต่ออายุ 1 ปีอัติโนมัติ) มูลค่า PPS จะถูกโอนเข้าเป็นมูลค่าสะสม (Reserve Value) ภายในวันที่ มูลค่า PPS ที่จะถูกโอนเป็นมูลค่าสะสม (Reserve Value)
   Membership Tier as of 8 September 2020
   Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2018)
   Tier renewal end-date as of 8 September 2020(before 1-year automatic renewal)
   ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021
   Tier renewal end-date as of 8 September 2020(after 1-year automatic renewal)
   ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022
   PPS Value will be credited as Reserve Value by
   31 มีนาคม 2021
   50,000
   Membership Tier as of 8 September 2020
   Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018)
   Tier renewal end-date as of 8 September 2020(before 1-year automatic renewal)
   ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021
   ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022
   Tier renewal end-date as of 8 September 2020(after 1-year automatic renewal)ตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์2022
   PPS Value will be credited as Reserve Value by
   31 มีนาคม 2021
   25,000
   Membership Tier as of 8 September 2020
   PPS Club
   Tier renewal end-date as of 8 September 2020(before 1-year automatic renewal)
   ตั้งแต่เดือน กันยายน 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2021
   ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022
   Tier renewal end-date as of 8 September 2020(after 1-year automatic renewal)ตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์2022
   PPS Value will be credited as Reserve Value by
   31 มีนาคม 2021
   25,000
 2. ฉันจำเป็นต้องทำอะไรหรือไม่เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับโครงการดูแลการต่ออายุ

  สมาชิก PPS Club ทั้งหมดจะได้รับมูลค่า PPS ที่จำเป็นต้องมี [เป็นมูลค่าสะสม (Reserve Value)] โดยอัตโนมัติเพื่อต่ออายุสมาชิกภาพ PPS Club ในปัจจุบัน คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

การขยายรางวัล PPS ที่หมดอายุ

 
 1. รางวัล PPS ใดที่มีสิทธิ์ขยาย

   รางวัล PPS ดังต่อไปนี้ที่จะหมดอายุช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2020 จะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021
  • รางวัลไมล์ KrisFlyer 2 เท่า
  • ส่วนลดการแลกไมล์ 50,000 KrisFlyer ไมล์
  • การอัพเกรดล่วงหน้า


  การขยายของรางวัล PPS ไม่สามารถใช้ได้กับ Standby Upgrade Rewards
 2. ฉันเข้าสู่ระบบเข้าใช้บัญชีของฉันและสังเกตเห็นว่ารางวัล PPS ที่มีสิทธิ์ของฉันไม่ได้รับการขยาย

  การขยายอายุรางวัล PPS ที่มีสิทธิ์ของคุณจะแสดงในบัญชีของคุณโดยลำดับก่อนที่รางวัลของคุณจะหมดอายุ โปรดเข้าสู่ระบบที่นี่ เพื่อตรวจสอบหากคุณมีรางวัล PPS
 3. ฉันสามารถขยายอายุรางวัล PPS Rewards เพื่อใช้งานให้เกินวันที่ 31 มีนาคม 2021 ได้หรือไม่

  รางวัล PPS สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่เดินทางออกหลังวันที่ 31 มีนาคม 2021 ตราบเท่าที่มีการใช้รางวัลในวันที่และก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2021 โปรดใช้รางวัล PPS ของคุณภายในวันที่ 31 มีนาคม 2021

  รางวัล PPS ที่หมดอายุแล้วไม่สามารถขยายได้อีก
 4. ฉันได้ใช้รางวัลไมล์ KrisFlyer 2 เท่า ในการจองของฉัน ฉันต้องการเปลี่ยนตั๋วโดยสารของฉันให้เป็นวงเงินตั๋วโดยสาร ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดยกเลิกรางวัลไมล์ KrisFlyer 2 เท่าของคุณที่การจัดการการจอง ก่อนส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือออนไลน์ของเราเพื่อเปลี่ยนตั๋วโดยสารของคุณเป็นวงเงินตั๋วโดยสาร รางวัลของคุณจะถูกโอนกลับเข้าบัญชีของคุณหากยังไม่เกินวันที่มีผลใช้และจะสามารถใช้ได้สำหรับการจองที่มีสิทธิ์ครั้งต่อไปของคุณ รางวัลของคุณจะได้รับการขยายและมีผลจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021 อาจใช้เวลานานถึง 4 สัปดาห์สำหรับการขยายอายุเพื่อแสดงในบัญชีของคุณ

  โปรดเข้าสู่ระบบ ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดสำหรับรางวัล PPS ของคุณ
 5. ฉันได้แลกตั๋วรางวัลด้วยการแลกส่วนลด 50,000 KrisFlyer ที่หมดอายุแล้ว รางวัลนี้จะคืนเข้าบัญชีของฉันใช่หรือไม่

  ใช่ หากการจองของคุณตรงตามเกณฑ์นโยบายผ่อนผันการเดินทางล่าสุดของเรา รางวัลจะคืนเข้าสู่บัญชีของคุณโดยขยายอายุการใช้งานไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021 โปรดติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก KrisFlyer เพื่อโอนกลับรางวัล PPS ที่มีสิทธิ์ของคุณ
 6. ฉันได้ใช้รางวัลการอัพเกรดล่วงหน้าของฉันในการจองซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นวงเงินตั๋วโดยสารแล้ว รางวัลจะถูกคืนกลับไปที่บัญชีของฉันหรือไม่

  โปรดติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก KrisFlyer เพื่อโอนรางวัล PPS ที่มีสิทธิ์ของคุณกลับ รางวัลการอัพเกรดล่วงหน้าของคุณจะถูกคืนไปยังบัญชีของคุณและจะสามารถใช้ได้สำหรับการจองที่มีสิทธิ์ครั้งต่อไปของคุณ รางวัลของคุณจะถูกขยายออกไปและจะมีผลจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021

  โปรดเข้าสู่ระบบที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสำหรับรางวัล PPS ของคุณ
 7. ฉันไม่สามารถดูรางวัล Elite Gold ที่มีสิทธิ์ของฉันได้หลังจากที่ระดับชั้นสมาชิกของฉันได้รับการอัพเกรดเป็น PPS Club ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก KrisFlyerสำหรับรายละเอียดของรางวัล Elite Gold ของคุณ

การขยายเวลาของบัตรกำนัล PPS ที่จะหมดอายุ

 
 • บัตรกำนัล PPS Club ที่ออกในปี 2019 และจะหมดอายุในปี 2020 จะขยายระยะเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021
 • บัตรกำนัล PPS Club ที่ออกในปี 2020 และจะหมดอายุในปี 2021 จะขยายระยะเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2021
 • สมาชิก PPS Club สามารถใช้บัตรกำนัลที่มีอยู่ผ่านการสั่งซื้อ KrisShop ทางไปรษณีย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อ KrisShop ทางไปรษณีย์ คลิกที่นี่

การขยายอายุมูลค่าสะสม (Reserve Value) ซึ่งจะหมดอายุในระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 สำหรับสมาชิก PPS Club และ Solitaire PPS Club ทั้งหมด

 
 1. จะขยายอายุมูลค่าสะสม (Reserve Value) ของฉันได้อย่างไร

  • มูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะหมดอายุในปีที่ 1 (เดือนมีนาคม 2021 - เดือนกุมภาพันธ์ 2022) และปีที่ 2 (เดือนมีนาคม 2022 - เดือนกุมภาพันธ์ 2023) จะถูกขยายไปถึงปีที่ 3 (เดือนมีนาคม 2023 - เดือนกุมภาพันธ์ 2024)

  • การขยายอายุของมูลค่าสะสม (Reserve Value) จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2021 เท่านั้นไม่ว่าคุณจะมีคุณสมบัติในวันใดก็ตาม
ระดับชั้น ตัวอย่างภาพประกอบ
Tier
Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018)
Illustrated examples
ตัวอย่างที่ 1: สมาชิก Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018) ที่มีวันสิ้นสุดคุณสมบัติในเดือนสิงหาคม 2021


มูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะหมดอายุในเดือนสิงหาคม 2021 และเดือนสิงหาคม 2022 จะถูกขยายไปถึงเดือนสิงหาคม 2023
Tier
Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติวันที่หรือหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2018)

/

PPS Club
ตัวอย่างที่ 2: สมาชิก Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติวันที่หรือหลังวันที่ 1 มิถุนายน) หรือ PPS Club ที่มีวันสิ้นสุดคุณสมบัติในเดือนมีนาคม 2021


มูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคม 2021 และเดือนมีนาคม 2022 จะถูกขยายไปถึงเดือนมีนาคม 2023ตัวอย่างที่ 3: สมาชิก Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติวันที่หรือหลังวันที่ 1 มิถุนายน) หรือ PPS Club ที่มีวันสิ้นสุดคุณสมบัติในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

การขยายอายุมูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะหมดอายุจะเกิดขึ้นหลังจากอภินันทนาการต่ออายุ 1 ปีเสร็จสมบูรณ์ (เดือนมีนาคม 2021)


มูลค่าสะสม (Reserve Value) ที่จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และเดือนกุมภาพันธ์ 2023 จะถูกขยายไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2024

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการดูแลการต่ออายุ

 
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("T&Cs") บังคับใช้กับโครงการดูแลการต่ออายุของสมาชิก KrisFlyer ("โครงการดูแลการต่ออายุ") ซึ่งจัดทำโดย บริษัท สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส จำกัด ("SIA") เพื่อช่วยให้สมาชิก PPS Club และสมาชิก Elite มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อสำหรับสถานะระดับชั้นสมาชิกของพวกเขาในปีถัดไป
 2. สมาชิก KrisFlyer ทุกท่านที่เป็นสมาชิก PPS Club หรือสมาชิก Elite นับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2020 จะมีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติสำหรับโครงการดูแลการต่ออายุนี้
 3. สมาชิก KrisFlyer ที่เป็นสมาชิก PPS Club นับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2020 จะได้รับมูลค่า PPS (“มูลค่า PPS”) ภายใต้โครงการดูแลการต่ออายุนี้ สมาชิก Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2018) จะได้รับมูลค่า PPS เป็นจำนวน 25,000 สมาชิก PPS และ Solitaire PPS Club (มีคุณสมบัติก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018) จะได้รับมูลค่า PPS เป็นจำนวน 12,500 มูลค่า PPS ที่มอบให้ภายใต้โครงการดูแลการต่ออายุนี้จะได้รับตามเวลาที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านล่าง มูลค่า PPS ทั้งหมดจะเก็บเป็นมูลค่าสะสม (Reserve Value) ในบัญชี KrisFlyer ของคุณ

  ตารางที่ 1 การมอบมูลค่า PPS

  โครงการดูแลการต่ออายุสมาชิก


    วันสิ้นสุดการมีคุณสมบัติเป็นสมาชิก PPS (นับตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน 2020) ข้อกำหนดการต่ออายุจะได้รับภายในวันที่
   
  สมาชิก PPS Club
  PPS Qualification end date (As of 8 September 2020)
  30 กันยายน 2020
  31 ตุลาคม 2020
  30 พฤศจิกายน 2020
  31 ธันวาคม 2020
  31 มกราคม 2021
  28 กุมภาพันธ์ 2021
  PPS Value credited by:
  31 มีนาคม 2021
   
  สมาชิก PPS Club
  PPS Qualification end date (As of 8 September 2020)
  31 มีนาคม 2021
  30 เมษายน 2021
  31 พฤษภาคม 2021
  30 มิถุนายน 2021
  31 กรกฎาคม 2021
  PPS Value credited by:
  50% ของข้อกำหนดการต่ออายุ: 31 ตุลาคม 2020
  50% ที่เหลือของข้อกำหนดการต่ออายุ: 31 มกราคม 2021
 4. สมาชิก PPS Club จะได้รับมูลค่า PPS เท่านั้น จะไม่สามารถรับไมล์ Elite ได้
 5. มูลค่า PPS ที่มอบเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดูแลการต่ออายุ จะไม่นับรวมกับการได้รับรางวัล PPS
 6. การตัดสินใจทั้งหมดของ SIA ในเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการดูแลการต่ออายุนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด SIA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ยุติหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว SIA ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก KrisFlyer ที่เข้าร่วม
 7. มูลค่า PPS และไมล์ Elite ทั้งหมดที่มอบให้ภายใต้โครงการดูแลการต่ออายุนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ KrisFlyer ที่ (https://www.singaporeair.com/en_UK/ppsclub_krisflyer/termsconditions-kf/).
 8. ในการเข้าร่วมโครงการดูแลการต่ออายุ ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เขา/เธอส่ง (รวมถึงชื่อของเขา/เธอ หมายเลขสมาชิก KrisFlyer และที่อยู่อีเมล) อาจถูกรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือการประมวลผลอื่น (เรียกรวมกันว่า "การประมวลผล") โดย SIA การรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SIA (ดูได้ทางออนไลน์ที่ https://www.singaporeair.com/en_UK/privacy-policy/)
 9. SIA จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมอาจได้รับ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงความเสียหาย การสูญเสีย การบาดเจ็บหรือความผิดหวังใดๆ) หรือส่งผลให้มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ โดยการเข้าร่วมในโครงการดูแลการต่ออายุนี้
 10. ในการเข้าร่วมโครงการดูแลการต่ออายุนี้ ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเงื่อนไขของการขนส่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SIA และข้อกำหนดของ KrisFlyer (ดูได้ทางออนไลน์ที่ https://www.singaporeair.com/en_UK/ppsclub_krisflyer/termsconditions-kf/) (เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SIA") การไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SIA เหล่านี้อาจส่งผลให้สมาชิก KrisFlyer ถูกตัดสิทธิ์ในทุกขั้นตอนใดๆของแคมเปญนี้
 11. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก KrisFlyer ที่ KF_contact@singaporeair.com.sg.
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลสิงคโปร์โดยเฉพาะ