สิงคโปร์แอร์ไลน์

Solitaire PPS Club

Solitaire PPS Club

ลำดับขั้นสูงสุดสำหรับสมาชิกคนสำคัญที่ได้รับการคัดสรร

นอกจากสิทธิพิเศษทั้งหมดที่จะได้รับในฐานะสมาชิก PPS Club แล้ว สมาชิก Solitaire PPS Club จะได้รับ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ตลอดจนบริการดูแลเอาใจใส่ที่ใกล้ชิดมากขึ้น ตลอดจนการจดจำที่เพิ่มขึ้น คุณยังสามารถแบ่งปันสิทธิพิเศษมากมายนี้ให้กับคนที่คุณรัก ด้วยบัตรเสริม Solitaire PPS Club Supplementary Card สำหรับคุณโดยเฉพาะ

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับ Solitaire PPS Club

วิธีได้รับสถานะ Solitaire PPS Club

Achieve Solitaire PPS Club status

การได้รับสถานะเป็นสมาชิก Solitaire PPS Club นั้น จะต้องมีมูลค่า PPS 50,000 ภายในสมาชิกภาพ PPS Club ของคุณ


ในแต่ละช่วงปีที่เป็นสมาชิก Solitaire PPS Club นั้น คุณจะต้องสะสมมูลค่า PPS ทั้งหมด 50,000 เพื่อใช้ในการต่ออายุสมาชิก Solitaire PPS Club ของคุณอีกหนึ่งปี มูลค่า PPS ที่คุณสะสมเพิ่มเติมจาก 50,000 ภายในปีที่เป็นสมาชิกของ Solitaire PPS Club จะถูกเก็บไว้เป็นมูลค่าสะสม (Reserve Value) ซึ่งมีอายุการใช้งาน 3 ปี มูลค่าสะสม (Reserve Value)^ นี้ สามารถนับเป็นคะแนนที่จะนำไปใช้ต่ออายุสมาชิกในอนาคตได้

 

สำหรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติในการเป็น Solitaire PPS Club ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก Solitaire PPS Club และเกณฑ์การต่ออายุสมาชิกที่นี่ 

 


ข้อมูลล่าสุด: สถานะของ Solitaire PPS Club ทั้งหมดจะได้รับการต่ออายุไปอีก 12 เดือน เมื่อครบกำหนดปีสมาชิก เงื่อนไขนี้สำหรับทุกสมาชิกภาพที่จะหมดอายุตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

^หลังจากที่คุณสะสม 50,000 มูลค่า PPS ได้สำเร็จ จะใช้เวลาสูงสุดหนึ่ง (1) วันในการอัปเกรดสมาชิกภาพของคุณเป็น Solitaire PPS Club มูลค่า PPS ใดๆ ที่เกิน 50,000 มูลค่า PPS ที่จำเป็นเพื่อให้มีคุณสมบัติก่อนการอัปเกรดนี้จะถูกโอนไปเป็นมูลค่าสำรอง 


มูลค่า PPS

รับไมล์สะสมเมื่อคุณเดินทาง


PPS Value Earn as you fly

 

เมื่อคุณเดินทางด้วยชั้นสวีท ชั้นหนึ่ง หรือชั้นธุรกิจของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส คุณจะได้รับมูลค่า PPS ซึ่งสามารถนับเป็นคะแนนสำหรับสถานะ PPS Club ของคุณ

 

มูลค่า PPS นี้คำนวณจากค่าโดยสารทั้งหมดและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน โดยทั้งหมดจะคำนวณโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ดังนั้นหากคุณซื้อบัตรโดยสารโดยใช้เงินอีกสกุลเงินหนึ่ง ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จะถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อนำมาคำนวณมูลค่า PPS* ของคุณ

 

หากคุณเดินทางชั้นธุรกิจ หรือชั้นหนึ่งในเที่ยวบินร่วม คุณจะได้รับมูลค่า PPS หากคุณเดินทางโดยเครื่องบินของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส

 

*  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

 

หากคุณแลกไมล์สะสม KrisFlyer เพื่อชำระค่าโดยสารบางส่วนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์คะแนนสะสมทางเว็บไซต์ singaporeair.com คุณจะได้รับมูลค่า PPS สำหรับค่าโดยสารในส่วนที่คุุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือ
บัตรเดบิตของคุณ หากคุณชำระค่าโดยสารโดยใช้ไมล์สะสม KrisFlyer เพียงอย่างเดียว คุณจะไม่ได้รับมูลค่า PPS

 

คุณจะไม่ได้รับมูลค่า PPS เมื่อคุณเดินทางชั้นประหยัดพิเศษ หรือชั้นประหยัด


มูลค่าสะสม (Reserve Value)

 รับเครดิตเพิ่มพิเศษ 

 

Reserve Value Earn extra credit 

ในฐานะสมาชิก Solitaire PPS Club มูลค่า PPS ใดๆ ที่คุณสะสมเพิ่มเติมจาก 50,000 จะถูกเก็บไว้เป็นมูลค่าสะสม (Reserve Value)

 

ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับ 53,000 มูลค่า PPS ในระยะเวลาหนึ่งปีสมาชิก มูลค่า 50,000 จะถูกนำมาใช้ในการต่ออายุสมาชิก Solitaire PPS Club ไปอีกหนึ่งปี ในขณะที่มูลค่า 3,000 จะถูกโอนเป็นมูลค่าสะสม (Reserve Value) มูลค่าสะสม (Reserve Value) 3,000 นี้ สามารถนำไปใช้ในการต่ออายุสมาชิก Solitaire PPS Club ในปีต่อๆ ไปของคุณ สมาชิก Solitaire PPS Club จะไม่ได้รับการต่ออายุหากมูลค่าสะสม (Reserve Value) และมูลค่า PPS รวมกันทั้งหมดมีน้อยกว่า 50,000 ในแต่ะละปีสมาชิก

 

มูลค่าสะสม (Reserve Value) จะสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนที่ 36 (3 ปี)

 

สำหรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติในการเป็น Solitaire PPS Club ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าสะสม (Reserve Value) ของสมาชิก Solitaire PPS Club ที่นี่ 

 

เพื่อให้มูลค่าสะสม (Reserve Value) ของคุณสามารถใช้ได้นานที่สุด คุณจะได้รับการต่ออายุสมาชิกโดยใช้มูลค่าสะสม (Reserve Value) (จากเก่าสุดไปใหม่สุด) ก่อน แล้วจึงค่อยนับมูลค่า PPS ที่คุณได้รับในปีสมาชิกปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

 


 

มูลค่าสะสม (Reserve Value) จะถูกโอนเข้าไปและแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีแบบออนไลน์หลังจากสิ้นปีสมาชิกที่มียอดสะสม คุณสามารถติดตามมูลค่าสะสม (Reserve Value) ของคุณผ่านใบแจ้งยอดบัญชีแบบออนไลน์เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี KrisFlyer ของคุณ หรือผ่านใบแจ้งยอดแบบอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนที่ส่งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนในบัญชี KrisFlyer ของคุณ


รางวัล PPS

PPS Rewards

เราตอบแทนลูกค้าที่ใช้บริการกับเราเสมอ นี่คือเหตุผลที่คุณได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อคุณเดินทางกับเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไมล์สะสม KrisFlyer ที่คุณจะได้รับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงการอัปเกรดชั้นที่นั่งฟรี


นอกจากนี้คุณยังได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก KrisFlyer อีกด้วย

You’re also a KrisFlyer member

ในฐานะสมาชิก Solitaire PPS Club คุณยังได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก KrisFlyer ด้วย นั่นหมายความว่า คุณจะได้รับไมล์สะสม KrisFlyer เมื่อคุณเดินทางในชั้นที่นั่งที่กำหนดไว้กับสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส และสายการบินพันธมิตรอื่นๆ ของเรา หรือเมื่อคุณใช้บริการจากพันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบินทั่วโลกของเรา

คุณสามารถใช้ไมล์สะสม KrisFlyer แลกตั๋วโดยสารหรืออัปเกรดชั้นที่นั่ง ชำระค่าตั๋วโดยสารสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เมื่อคุณสำรองที่นั่งออนไลน์ได้และยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

ในฐานะที่เป็นสมาชิก Solitaire PPS Club คนสำคัญ ไมล์สะสม KrisFlyer ของคุณจะไม่มีวันหมดอายุตราบที่คุณยังเป็นสมาชิก PPS Club

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะสมไมล์ KrisFlyer
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไมล์สะสม KrisFlyer

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้