Cabin baggage

สัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

เมื่อคุณเดินทางกับเรา คุณสามารถถือสัมภาระสองชิ้นขึ้นห้องโดยสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทชั้นโดยสารของคุณ


นอกเหนือจากข้อจำกัดที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณจะต้องสามารถจัดเก็บสัมภาระในตู้เก็บเหนือศีรษะหรือใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าของคุณได้อย่างปลอดภัย


 

ประเภทชั้นโดยสาร น้ำหนัก ข้อจำกัด
ชั้นสวีท
ชั้นหนึ่ง
ชั้นธุรกิจ
2 ชิ้น
 • แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 7 กก.
 • ผลรวมของความยาว ความกว้าง และความสูงของแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 115 ซม.
ชั้นประหยัดพิเศษ
ชั้นประหยัด
1 ชิ้น
 • แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 7 กก.
 • ผลรวมของความยาว ความกว้าง และความสูงของแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 115 ซม.

 

สิ่งสำคัญคือเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เก็บเหนือศีรษะจะต้องไม่แน่นจนเกินไปและห้องโดยสารยังคงโปร่งสบาย เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของทุกคนบนเที่ยวบิน


หากสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณเกินที่จำกัด สัมภาระนั้นจะถูกเก็บและจัดเก็บไว้ในห้องเก็บสัมภาระ ซึ่งคุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมหากน้ำหนักรวมกันหรือจำนวนสัมภาระเกินกว่าที่คุณได้รับอนุญาต มีข้อยกเว้นสำหรับรถเข็นเด็ก เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าสัมภาระหรือสิ่งของใดๆ ในสัมภาระของคุณไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นห้องโดยสารหรือบนเที่ยวบินของเราหรือไม่


สิ่งของเพิ่มเติมที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

นอกเหนือจากสัมภาระนำขึ้นเครื่องที่ได้รับอนุญาต คุณสามารถนำพาสิ่งของต่อไปนี้ขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของแต่ละประเทศที่บังคับใช้):

 • กระเป๋าถือสตรี*
 • กล้องหรือกระเป๋ากล้อง*
 • กระเป๋าเอกสาร*
 • เสื้อกันหนาว
 • ร่ม
 • แล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กในกระเป๋า*
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทารกและอาหารสำหรับบริโภคบนเครื่องบิน น้ำหนักรวมของสิ่งของเหล่านี้ไม่ควรเกิน 6 กก.
 • ไม้เท้า ไม้ค้ำ และ/หรืออุปกรณ์เทียมอื่นๆที่คุณจำเป็นต้องใช้
 • สินค้าปลอดภาษีจำนวนเล็กน้อย (ที่ได้รับอนุญาต)

* ขนาดสูงสุดสำหรับสัมภาระเหล่านี้คือ 40x30x10 ซม. หากสิ่งของของคุณมีขนาดรวมเกิน 80 ซม. (ความยาว ความกว้าง และความสูงรวมกัน) จะนับเป็นน้ำหนักสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องมาตรฐาน และคุณจะต้องฝากสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องหรือสิ่งของเพิ่มเติมนั้นใต้เครื่อง


การตรวจสอบสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

เราจะทำการตรวจสอบบนเที่ยวบินของเราเมื่อเช็คอินและก่อนขึ้นเครื่องบิน จะต้องฝากสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องเกินขีดจำกัดเข้าใต้เครื่องเมื่อเช็คอิน เราจะรวบรวมและจัดเก็บสัมภาระนำขึ้นเครื่องที่เกินขีดจำกัดอนุญาตไว้ในช่องเก็บสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง หากน้ำหนักรวมหรือจำนวนชิ้นของสัมภาระฝากใต้เครื่องเกินน้ำหนักสัมภาระอนุญาต อาจมีการเรียกเก็บค่าสัมภาระส่วนเกิน


โปรดศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำหนักและขนาดของสัมภาระถือขึ้นเครื่องเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อตัวคุณและลูกเรือของเรา ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการได้รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ตกลงมาจากตู้เก็บเหนือศีรษะเนื่องตู้เก็บแน่นเกินไป สัมภาระที่นำขึ้นเครื่องที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จะต้องฝากเข้าใต้เครื่อง ซึ่งจะช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งสบาย ผู้โดยสารและลูกเรือจึงสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก


เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของคุณและผู้โดยสารคนอื่นๆ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ จะถือสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวว่าสิ่งของในสัมภาระของคุณสามารถนำขึ้นห้องโดยสารได้หรือไม่ หรือจะต้องฝากเข้าใต้เครื่อง


รายการอาหาร

บางประเทศมีข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับรายการอาหารที่สามารถหรือไม่สามารถนำเข้าประเทศได้ หากคุณต้องการนำอาหารติดตัวไปด้วย เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทาง


หากคุณจะเดินทางไปสิงคโปร์ กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก Singapore Food Agency (SFA) สำหรับประเภทของอาหารและปริมาณที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศ


นอกเหนือจากคำแนะนำของ SFA เราอาจจำกัดการนำอาหารขึ้นเครื่องและ/หรือโหลดไปกับสัมภาระใต้เครื่อง ถ้าอาหารเหล่านั้นรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น (ตัวอย่างเช่น อาหารที่มีกลิ่นแรง) เราไม่อนุญาติให้นำทุเรียนขึ้นเครื่อง และ/หรือโหลดไปกับสัมภาระใต้เครื่อง หากคุณต้องการนำอาหารเหล่านี้ขึ้นเครื่อง กรุณาตรวจสอบกับสำนักงานสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ในพื้นที่นั้นๆ ก่อนออกเดินทางสำนักงานสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ในพื้นที่นั้นๆ ก่อนออกเดินทาง