สิงคโปร์แอร์ไลน์

Checked baggage

สัมภาระฝากใต้เครื่อง

น้ำหนักสัมภาระที่ฝากใต้เครื่องจะนับจากน้ำหนักหรือจำนวนชิ้นของสัมภาระ และขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางของคุณ เมื่อคุณจองเที่ยวบินกับเรา บัตรโดยสารโดยสารของคุณจะมีระบุน้ำหนักสัมภาระที่ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม


เราไม่ขอแนะนำให้คุณบรรจุสิ่งของที่มีค่าและสิ่งของที่แตกหักง่ายไว้ในสัมภาระฝากใต้เครื่องเป็นอย่างยิ่ง เช่น:

  • แล็ปท็อป
  • ยา
  • เอกสารหลักทรัพย์หรือเอกสารต่อรอง
  • เครื่องเงินหรือโลหะมีค่า
  • เงิน เครื่องประดับ หรือของมีค่าอื่นๆ
  • เอกสารทางธุรกิจ เอกสารการเดินทาง หรือเอกสารประจำตัว
  • สิ่งของที่เน่าเสียได้

หากคุณมีอาหารอยู่ในสัมภาระฝากใต้เครื่อง เราจะใช้ข้อควรพิจารณาเช่นเดียวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

กังวลเกี่ยวกับสัมภาระของคุณหรือไม่

คุณอาจพิจารณาซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมสัมภาระที่ล่าช้าหรือเสียหาย

แอปพลิเคชัน SingaporeAir ภายใต้ MyTrips ยังสามารถดูสถานะการเช็คอินสัมภาระ ซึ่งจะแสดงการเช็คอินและสถานะการโหลดหากมี มีให้บริการเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระเป๋าที่ล่าช้าหรือเสียหาย โปรดคลิกที่นี่


การคิดน้ำหนัก

สำหรับเที่ยวบินขาไปและขากลับจากจุดหมายปลายทางทั้งหมด ยกเว้นสหรัฐอเมริกา


ประเภทชั้นโดยสาร น้ำหนัก สมาชิก PPS Club สมาชิก KrisFlyer Elite Gold หรือ Star Alliance Gold
ชั้นสวีทและชั้นหนึ่ง 50 กก. 50 กก เพิ่มเติม.
รวม: 100 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 70 กก.
ชั้นธุรกิจ 40 กก. 40 กก เพิ่มเติม.
รวม: 80 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 60 กก.
ชั้นประหยัดพิเศษ 35 กก. 35 กก เพิ่มเติม.
รวม: 70 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 55 กก.
ชั้นประหยัด

     
Flexi 30 กก. 30 กก เพิ่มเติม.
รวม: 60 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 50 กก.
Standard 30 กก. 30 กก เพิ่มเติม.
รวม: 60 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 50 กก.
Value 25 กก. 30 กก เพิ่มเติม.
รวม: 55 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 45 กก.
Lite 25 กก. 30 กก เพิ่มเติม.
รวม: 55 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 45 กก.

 

โปรดทราบว่า น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก PPS Club, KrisFlyer Elite Gold และ Star Alliance Gold ใช้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์สเท่านั้น สำหรับเที่ยวบินร่วมจะใช้นโยบายสัมภาระของสายการบินที่ดำเนินการ

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในแผนการเดินทางแบบชั้นโดยสารผสม (เช่น ชั้นเฟิร์สคลาสรวมกับชั้นธุรกิจ หรือชั้นประหยัดพิเศษรวมกับชั้นประหยัด) น้ำหนักสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่องของคุณอาจแตกต่างจากจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณกำลังเดินทางตามแบบแผนการเดินทางดังกล่าว โปรดดู e-ticket ของคุณสำหรับน้ำหนักสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่องที่ถูกต้องซึ่งใช้กับเที่ยวบินของคุณ

ทารกจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 10 กก. หากคุณเดินทางพร้อมทารก คุณสามารถเช็คอินแต่ละรายการจากสองประเภทต่อไปนี้:

1. รถเข็นเด็กพับได้เต็มรูปแบบหรือรถเข็นเด็ก

2. กระเป๋าที่นอนเด็กแบบพกพาหรือที่นั่งในรถ


คิดตามจำนวนชิ้น

สำหรับเที่ยวบินขาไปและขากลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น


ประเภทชั้นโดยสาร ขาไป/ขากลับจากอเมริกา สมาชิก PPS Club สมาชิกของ KrisFlyer Elite Gold หรือ Star Alliance Gold
ชั้นสวีทและชั้นหนึ่ง 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 32 กก. 2 ชิ้นเพิ่มเติม แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 32 กก. 1 ชิ้นเพิ่มเติม แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 32 กก.
ชั้นธุรกิจ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 32 กก. 2 ชิ้นเพิ่มเติม แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 32 กก. 1 ชิ้นเพิ่มเติม แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 32 กก.
ชั้นประหยัดพิเศษ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 23 กก. 2 ชิ้นเพิ่มเติม แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 23 กก. 1 ชิ้นเพิ่มเติม แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 23 กก.
ชั้นประหยัด 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 23 กก. 2 ชิ้นเพิ่มเติม แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 23 กก. 1 ชิ้นเพิ่มเติม แต่ละชิ้นหนักได้สูงสุด 23 กก.

จำนวนความยาวความกว้างและส่วนสูงของสัมภาระฝากใต้เครื่องแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)

โปรดทราบว่า น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก PPS Club, KrisFlyer Elite Gold และ Star Alliance Gold ใช้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์สเท่านั้น สำหรับเที่ยวบินร่วมจะใช้นโยบายสัมภาระของสายการบินที่ดำเนินการ

ทารกมีสิทธิ์ได้รับสัมภาระเช็คอินหนึ่งชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. หรือ 32 กก. ขึ้นอยู่กับชั้นการเดินทางของคุณ หากคุณเดินทางพร้อมทารก คุณสามารถเช็คอินแต่ละรายการจากสองประเภทต่อไปนี้:

1. รถเข็นเด็กพับได้เต็มรูปแบบหรือรถเข็นเด็ก

2. กระเป๋าที่นอนเด็กแบบพกพาหรือที่นั่งในรถ

 

ตามข้อบังคับของกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ การเดินทางที่มีต้นทางหรือปลายทางสิ้นสุดในสหรัฐอเมริกา หากสายการบินแรกที่คุณจองรายแรกไม่ใช่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ จะมีการปรับใช้นโยบายเรื่องสัมภาระของสายการบินรายนั้นกับกำหนดการเดินทางทั้งหมดที่เป็นบัตรโดยสารเดี่ยวหรือบัตรโดยสารร่วม


กฎระเบียบสัมภาระจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าการเดินทางของคุณเริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่ใดในสหรัฐอเมริกา:

 • หากเที่ยวบินแรกของคุณเริ่มต้นกับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์จาก LAX, SFO, IAH, JFK หรือเที่ยวบินของ US Airways ที่มีหมายเลขเที่ยวบินเป็น SQ จะมีการปรับใช้นโยบายสัมภาระของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์กับเส้นทางทั้งหมดของคุณ
 • หากเที่ยวบินแรกของคุณมาจากเมืองอื่นของสหรัฐอเมริกาหรือหมายเลขเที่ยวบินแรกไม่ใช่ SQ จะมีการปรับใช้นโยบายสัมภาระของสายการบินแรกกับกำหนดการเดินทางทั้งหมด (ตามกฎของกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ และหากกำหนดการเดินทางเป็นแบบบัตรโดยสารเดี่ยวหรือบัตรโดยสารร่วม)
 • หากปลายทางของคุณเป็นเมืองในสหรัฐฯ และหมายเลขเที่ยวบินแรกไม่ใช่ SQ จะมีการปรับใช้นโยบายสัมภาระของสายการบินแรกกับกำหนดการเดินทางทั้งหมด (ตามกฎของกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ และหากกำหนดการเดินทางเป็นแบบบัตรโดยสารเดี่ยวหรือบัตรโดยสารร่วม)
 • หากมีการใช้นโยบายสัมภาระของสายการบินอื่นกับการจองของคุณ (ใช้ได้กับกำหนดการเดินทางของบัตรโดยสารเดี่ยวหรือบัตรโดยสารร่วม) คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้จากสายการบินนั้นเท่านั้น โปรดดูที่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของสายการบินพันธมิตรของเราเพื่อตรวจสอบกฎเกณฑ์เฉพาะของแต่ละสายการบิน
 

ข้อจำกัดเรื่องน้ำหนัก

สัมภาระฝากใต้เครื่องแต่ละชิ้นของคุณจะต้องไม่เกิน 32 กก. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท้องถิ่น


คุณจะต้องบรรจุสัมภาระของคุณใหม่ถ้าน้ำหนักเกิน 32 กก. หากต้องการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักมากกว่า 32 กก.โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์.


ข้อจำกัดเรื่องขนาดสัมภาระ

หากคุณจะฝากสิ่งของขนาดใหญ่ใต้เครื่องที่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี สิ่งของนั้นไม่ควรเกิน 200 ซม (ยาว) x 75 ซม. (กว้าง) x 80 ซม. (สูง)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระที่ไม่ตรงมาตรฐาน

เดินทางกับหลายสายการบิน

หากคุณเดินทางกับหลายสายการบิน น้ำหนักสัมภาระของคุณสำหรับกำหนดการเดินทางแบบบัตรโดยสารเดี่ยว บัตรโดยสารร่วม และบัตรโดยสารแยกจะแตกต่างกัน

 

หากกำหนดการเดินทางของคุณจองเป็นแบบบัตรโดยสารแยก บัตรโดยสารโดยสารแต่ละใบจะระบุจำนวนสัมภาระที่อนุญาต

 

โปรดดูข้อมูลด้านล่างสำหรับกำหนดการเดินทางที่จองเป็นแบบบัตรโดยสารเดี่ยว

 

คุณจำเป็นต้องทราบข้อกำหนดสองข้อเมื่อเดินทางกับหลายสายการบิน:

 

"สายการบินที่ทำตลาด" หมายถึงสายการบินที่ขายบัตรโดยสารเที่ยวบิน

 

“สายการบินหลัก” คือสายการบินที่มีรหัสระบุบนบัตรโดยสารโดยสาร ซึ่งเป็นสายการบินที่ทำการบินนานที่สุดหรือหรือเป็นเส้นทางหลักเมื่อบินไปและบินกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

สายการบินที่ทำตลาดรายแรกจะเป็นผู้กำหนดนโยบายสัมภาระสำหรับการเดินทางทั้งหมด สายการบินที่ทำตลาดรายแรกสามารถเลือกใช้นโยบายสัมภาระของสายการบินหลักหรือใช้นโยบายสัมภาระของสายการบินตนเองในการเดินทาง

 

ตัวอย่างเช่น Airline X เป็นสายการบินที่ทำตลาดรายแรกในการเดินทางครั้งนี้

 

วอชิงตัน (Airline X) -> San Francisco (SQ) -> ฮ่องกง

 

และสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (SQ) เป็นสายการบินหลักในการเดินทางครั้งนี้

 

ในฐานะที่เป็นสายการบินที่ทำตลาดรายแรก Airline X จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะคิดน้ำหนักสัมภาระตามสายการบินตนเองหรือสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์กับการเดินทางทั้งหมด


หากคุณมีข้อสงสัยอื่นๆ โปรดดูที่สิทธิ์น้ำหนักสัมภาระที่ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งระบุไว้ในบัตรโดยสารโดยสารของคุณสำหรับแต่ละเที่ยวของเที่ยวบินเมื่อบินไปและบินกลับจากส่วนอื่นๆ ของโลก

 

ในกรณีนี้อนุญาตปริมาณน้ำหนักสัมภาระตามสายการบินที่ทำตลาดหลัก ในการเดินทางที่มีการแวะพัก อาจมีการเปลี่ยนแปลงสายการบินที่ทำตลาดหลักหลังจากจุดแวะพัก

 

ตัวอย่างที่ 1

ในการเดินทางครั้งนี้มีสายการบินที่ทำตลาดหลักสองราย:

 

สิงคโปร์ (SG) -> กรุงเทพฯ (แวะพัก สายการบิน A) -> โคเปนเฮเกน (ไม่แวะพัก สายการบิน B) -> สตอกโฮล์ม

 

จากสิงคโปร์ไปกรุงเทพฯ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์สเป็นสายการบินที่ทำตลาดหลัก แต่จากกรุงเทพฯ ไปสตอกโฮล์ม สายการ A เป็นสายการบินที่เดินทางด้วยระยะทางที่ยาวที่สุด และจึงเป็นสายการบินที่ทำตลาดหลัก

 

เที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปกรุงเทพฯ จะคิดน้ำหนักสัมภาระตามสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ในขณะที่เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปสตอกโฮล์มจะคิดน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบิน A ใช้

 

ตัวอย่างที่ 2

สิงคโปร์ แอร์ไลน์สเป็นสายการบินที่ทำตลาดหลักในการเดินทางนี้เนื่องจากไม่มีการแวะพัก:

 

แคนเบอร์รา (สายการบิน P) -> บริสเบน (ไม่แวะพัก สายการบิน Q) -> สิงคโปร์ (ไม่แวะพัก SQ) -> ลอนดอน

 

คิดน้ำหนักสัมภาระตามสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ตลอดการเดินทางจากแคนเบอร์ราไปลอนดอน


เคล็ดลับสำหรับสัมภาระ

นี่คือเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าสัมภาระฝากใต้เครื่องของคุณจะมาถึงจุดหมายปลายทางของคุณอย่างปลอดภัย:

 

ขณะบรรจุสัมภาระ

 • บรรจุสิ่งของตามน้ำหนักสัมภาระของคุณ น้ำหนักสัมภาระส่วนเกินจากที่อนุญาตจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
 • กรุณาอย่าบรรจุยา สิ่งของมีค่า หรือเอกสารสำคัญ เช่น แล็ปท็อป เครื่องประดับ วีซ่า ใบรับรองและอื่นๆ ในสัมภาระฝากใต้เครื่อง
 • ไม่ควรบรรจุสิ่งของที่แตกหักได้และสิ่งของที่เน่าเปื่อยได้ในสัมภาระฝากใต้เครื่อง
 • แนบข้อมูลติดต่อของคุณทั้งภายในและภายนอกสัมภาระฝากใต้เครื่อง พร้อมด้วยชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 • ดึงแท็กสัมภาระและป้ายกำกับทั้งหมดของเที่ยวบินก่อนหน้าออกจากสัมภาระฝากใต้เครื่องของคุณ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดในสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่องได้ปิดสนิทแล้ว (ไม่อยู่ในโหมด sleep หรือโหมด hibernation) ป้องกันจากความเสียหาย และป้องกันไม่ให้เปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ

 

ที่ท่าอากาศยาน

 • ฝากสัมภาระของคุณใต้เครื่องก่อนที่เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบเวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน
 • กรุณาอย่าฝากสัมภาระ ที่คุณไม่ทราบสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน
 • หากมีสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของอันตรายในสัมภาระฝากใต้เครื่อง เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และแบตเตอรี่สำรอง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เช็คอินของเรา กรุณาคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของอันตราย กรุณาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่เช็คอินหากคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งของในสัมภาระฝากใต้เครื่องเป็นสิ่งของต้องห้ามหรือไม่
 • แจ้งเจ้าหน้าที่เช็คอินถึงส่วนที่ยื่นออกมาจากสัมภาระหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสัมภาระฝากใต้เครื่องในระหว่างเช็คอิน
 • แจ้งเจ้าหน้าที่เช็คอินถึงสิ่งของที่แตกหักได้ในสัมภาระฝากใต้เครื่องในระหว่างเช็คอิน
 • กรุณาเก็บใบเสร็จสัมภาระฝากใต้เครื่องจากตัวแทนการเช็คอิน แม้ว่าจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
 • ตรวจสอบว่าชื่อผู้โดยสาร จำนวนสัมภาระฝากใต้เครื่อง และจุดหมายปลายทางที่แสดงในใบเสร็จสัมภาระฝากใต้เครื่องถูกต้องหรือไม่
 • ล็อกสัมภาระฝากใต้เครื่องของคุณ โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์ล็อคที่ได้รับอนุมัติจาก TSA สำหรับสัมภาระฝากใต้เครื่องของเที่ยวบินที่เดินทางไปยัง/ออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากอุปกรณ์ล็อคที่ไม่ได้รับการรับรองจาก TSA จะถูกเปิดออก ดังนั้นสัมภาระฝากใต้เครื่องของคุณควรจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก TSA
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารัดชิ้นส่วนที่หลวมและยื่นออกมา เช่น สายรัด และที่จับอย่างแน่นหนากับสัมภาระฝากใต้เครื่องแล้ว

 

เมื่อเดินทางมาถึง

 • รับสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องทั้งหมดก่อนออกจากอาคารผู้โดยสารขาเข้า
 • ตรวจสอบป้ายสัมภาระเมื่อรับสัมภาระของคุณเพื่อยืนยันว่าเป็นของคุณก่อนออกจากอาคารผู้โดยสารขาเข้า
 • ในกรณีที่สัมภาระของคุณล่าช้าหรือได้รับความเสียหายเมื่อมาถึง โปรดติดต่อแผนกช่วยเหลือของ Lost & Found Office หรือยื่นรายงานที่นี่

 

การพกพาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหรือเจลล้างมือฆ่าเชื้อในสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

หากคุณถือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหรือเจลล้างมือฆ่าเชื้อไว้ในสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องของคุณ ขอแนะนำว่าน้ำหนักไม่ควรเกิน 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตร ต่อชิ้นและรวมกันทั้งหมด 2 กก. หรือ 2.0 ลิตร เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยสินค้าอันตราย