สิงคโปร์แอร์ไลน์

Counter check-in for Singapore Airlines flights

เคาน์เตอร์เช็คอิน

หากคุณมีการจองเที่ยวบินของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส และซิลค์แอร์ ที่ได้รับการยืนยันแล้วและกำลังจะออกจากท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี คุณสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงถึง 40 นาทีก่อนที่เที่ยวบินจะออกเดินทาง

เที่ยวบินของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส และ ซิลค์แอร์ ทุกเที่ยวบินจะให้บริการออกจากสนามบินชางงี สิงคโปร์ ที่อาคาร 3 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2020 โปรดเช็คอินที่อาคาร 3 สำหรับทุกเที่ยวบินของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส และ ซิลค์แอร์

เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิด 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง หากคุณต้องการเช็คอินก่อนหน้านั้น คุณสามารถใช้เครื่องเช็คอินและโหลดกระเป๋าอัตโนมัติได้สูงสุดถึง 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง

เคาน์เตอร์จะปิด 40 นาทีก่อนเที่ยวบินของคุณออกเดินทาง

สำหรับความช่วยเหลือเมื่อเคาน์เตอร์ปิด กรุณาโทร +65 6223 8888


หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศยานอื่น เวลาเปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินจะแตกต่างกันออกไป

ความช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้โดยสารต่อไปนี้:

    • ครอบครัวที่มีทารกและ/หรือเด็กวัยหัดเดิน

    • สตรีมีครรภ์

    • ผู้โดยสารที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนที่

    • ผู้โดยสารทุพพลภาพ

    • ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ดูแล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษ