สิงคโปร์แอร์ไลน์

ฝากกระเป๋าอัตโนมัติ

ณ สนามบินบางแห่ง คุณจะสามารถโหลดสัมภาระที่เช็คอินแล้วได้เร็วสุด 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอัตโนมัติ


เพียงพิมพ์ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระที่ตู้บริการตัวเอง จากนั้นนำมาติดที่กระเป๋าสัมภาระ แล้วทำตามคำแนะนำที่อยู่บนหน้าจอ

หาตำแหน่งของเคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าอัตโนมัติ

บริสเบน

  • สนามบินบริสเบน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

โคเปนเฮเกน

สนามบินโคเปนเฮเกน อาคาร 3

เมลเบิร์น

  • สนามบินเมลเบิร์น อาคาร 2

สิงคโปร์

สนามบินชางงี อาคาร 3 (แถว 3 และ 4)
Jewel Changi Airport Early Check-in Lounge ชั้น 1
(ปิด 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง)

ขั้นตอนง่ายๆ สามขั้นตอนในการติดป้ายที่สัมภาระ

how to tag your bag