สิงคโปร์แอร์ไลน์

ฝากกระเป๋าอัตโนมัติ

ณ สนามบินบางแห่ง คุณจะสามารถโหลดสัมภาระที่เช็คอินแล้วได้เร็วสุด 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ที่เคาต์เตอร์โหลดสัมภาระอัตโนมัติ


เพียงพิมพ์ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระที่ตู้บริการตัวเอง จากนั้นนำมาติดที่กระเป๋าสัมภาระ แล้วทำตามคำแนะนำที่อยู่บนหน้าจอ

หาตำแหน่งของเคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าอัตโนมัติ

สิงคโปร์

  • สนามบินชางงี อาคาร 3 (แถว 3 และ 4)

ยุโรป

ปารีส ชาร์ล เดอ โกล อาคาร 1 (โถง 1)

ขั้นตอนง่ายๆ สามขั้นตอนในการติดป้ายที่สัมภาระ

how to tag your bag