เช็คอินสำหรับเที่ยวบินของคุณ

นี่เป็นข้อมูลของวิธีการเช็คอินที่สะดวกสบาย สำหรับเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์สหรือซิลค์แอร์ หากเที่ยวบินแรกในกำหนดการเดินทางของคุณเป็นเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น โปรดเช็คอินกับสายการบินพันธมิตรแทน


เคล็ดลับสำหรับการเดินทางออกจากสนามบินชางงี สิงคโปร์ อย่างราบรื่น.

คุณต้องการเช็คอินอย่างไร

เช็คอินอัตโนมัติ

หลังจองเที่ยวบิน

โปรดให้เราทำการเช็คอินอัตโนมัติให้คุณ คุณจะได้หมดเรื่องกังวลใจไปอีกหนึ่งอย่าง เพียงเปิดบริการเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

เช็คอินออนไลน์หรือผ่านโทรศัพท์มือถือ

48 ชั่วโมง ถึง 1.5 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาออ

เช็คอินออนไลน์ หรือเช็คอินผ่านแอปบ นมือถือ SingaporeAir . ที่แสนง่ายดายและสะดวก ทั้งยังช่วยให้คุณประหยัดเวลาที่สนามบินด้วย

เช็คอินที่สนามบิน

ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 50 นาที

มองหาเคาน์เตอร์ของเราให้เจอ หรือใช้ บริการตู้เช็คอินด้วยตัว เอง คุณจะได้ไม่ต้องเข้าคิว.

ดูคำแนะนำของเราเกี่ยวกับวิธีการเช็คอินเที่ยวบินของคุณ

มีอะไรอื่นอีกไหม

โหลดกระเป๋าสัมภาระที่ฝากเข้าใต้ท้องเครื่อง

ก่อนออกเดินทาง 24 ชั่วโมง

พิมพ์ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระที่ตู้ให้บริการ จากนั้นนำมาติดที่กระเป๋าสัมภาระ แล้วใช้ เคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติที่มีให้ ที่มีให้บริการอยู่ภายในสนามบินบางแห่ง 

หากคุณเดินทางโดยมีเพียง กระเป๋าสัมภาระที่พกพาขึ้นเครื่อง เท่านั้น คุณสามารถไปที่ด่านตรวจขาออกพร้อมกับบอร์ดดิ้งพาสที่คุณพิมพ์เองหรือบอร์ดดิ้งพาสบนมือถือได้เลย .

โปรดไปที่ประตูขึ้นเครื่อง

ประตูจะปิด 10 นาที ก่อนออกเดินทาง

เวลาในการขึ้นเครื่องของคุณจะปรากฎอยู่บนบอร์ดดิ้งพาส โปรดเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับขั้นตอนการตรวจรักษาความปลอดภัย และเผื่อเวลาในการเดินไปที่ประตูขึ้นเครื่อง.

การเช็คอินสำหรับการเดินทางระยะสั้นหรือเที่ยวบินต่อเนื่อง

เช็คอินสำหรับไป-กลับ

หากคุณเดินทางกลับภายใน 48 ชั่วโมง หลังเที่ยวบินขาออก คุณสามารถเช็คอินสำหรับทั้งสองเที่ยวบินได้พร้อมกันในคราวเดียว (ยกเว้นเที่ยวบินที่เดินทางเข้าและออกจากเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ)

การเช็คอินทีเดียว

หากแผนการเดินทางของคุณมีเที่ยวบินต่อเครื่องที่ดำเนินการโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส รวมถึงเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร คุณอาจทำการเช็คอินทีเดียวไปยังปลายทางสุดท้ายของคุณ