เช็คอินกับสายการบินพันธมิตร

เมื่อคุณทำการจองกับสิงคโปร์แอร์ไลน์ คุณอาจจะได้บินบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา แม้ว่ารหัสเที่ยวบินจะขึ้นต้นด้วย SQ ก็ตาม ชื่อสายการบินผู้ให้บริการแต่ละเที่ยวบินในการจองของคุณจะมีปรากฎอยู่ในกำหนดการเดินทาง

 

หากเที่ยวบินแรกในกำหนดการเดินทางของคุณเป็นเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร คุณจะต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์หรือเว็บไซต์ของสายการบินพันธมิตรนั้น

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เที่ยวบินร่วม

มีรหัสเที่ยวบิน SQ ตามด้วยเลข 4 หลัก (เช่น SQ 8542) แต่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร เช็คอินที่เว็บไซต์หรือเคาน์เตอร์ของสายการบินที่เป็นพันธมิตรกับเรา

เที่ยวบินพันธมิตร

มีเลข 3 หรือ 4 หลัก และรหัสเที่ยวบินของสายการบิน (เช่น OZ 384) และดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร เช็คอินที่เว็บไซต์หรือเคาน์เตอร์ของสายการบินที่เป็นพันธมิตรกับเรา

เที่ยวบินของสกู๊ต

มีรหัสเที่ยวบิน TR (เช่น TR 18) และดำเนินการโดยสกู๊ต เช็คอินผ่าน flyscoot.com หรือที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่ดำเนินการโดยสกู๊ต

หากเที่ยวบินแรกในกำหนดการเดินทางของคุณดำเนินการโดยสิงคโปร์แอร์ไลน์ และคุณมีเที่ยวบินต่อเนื่องที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา คุณจะสามารถเช็คอินเที่ยวบินที่ต่อเนื่องทั้งหมดที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายของคุณกับทางสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้