Lost and mishandled baggage

สัมภาระล่าช้าหรือเสียหาย

เราเข้าใจว่าสัมภาระเป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางของคุณ หากสัมภาระของคุณไม่ได้มาถึงพร้อมกับคุณหรือได้รับความเสียหายเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำกลับ ซ่อมแซมและส่งคืนกระเป๋าสัมภาระให้คุณลืมสิ่งของไว้บนเครื่องบินหรือห้องรับรองของเราหรือไม่

   • สัมภาระล่าช้า
  • สัมภาระเสียหาย

ปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ตามด้านล่างนี้เพื่อยื่นรายงาน การยื่นรายงานนี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่เที่ยวบินสุดท้ายในแผนการเดินทางของคุณให้บริการโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส มิฉะนั้นจะต้องยื่นรายงานของคุณกับสายการบินที่ให้บริการ1. ยื่นรายงาน: สามารถยื่นรายงานเรื่องสัมภาระล่าช้าทางออนไลน์ หรือที่สำนักงาน Lost & Found ที่สนามบินขาเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับสำเนาการรายงานนี้


2. รับหมายเลขอ้างอิงของคุณ: คุณจะได้รับหมายเลขอ้างอิง 10 ตัวเลขเพื่อใช้สำหรับการติดต่อเกี่ยวกับกรณีของคุณ


3. รับการอัปเดตสถานะ: เราจะส่งการอัปเดตทางอีเมลเป็นเวลาสูงสุดเจ็ดวัน หรือคุณสามารถเข้าถึงช่องทางการตรวจสอบสัมภาระได้ที่นี่

ในกรณีที่สัมภาระของคุณยังไม่ค้นพบหลังจากเจ็ดวัน คุณสามารถติดต่อสำนักงาน Lost & Found ในพื้นที่ของเราเพื่อขอแบบฟอร์มคำร้องสัมภาระเพื่อยื่นคำร้อง นอกจากนี้คุณสามารถร้องเรียนผ่านประกันการเดินทางของคุณ


  • หากคุณได้ซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทางล่าสุดของคุณ คุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันการเดินทางของคุณซึ่งอาจทำให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

หากสัมภาระเช็คอินของคุณได้รับความเสียหายเมื่อมาถึง ให้รีบดำเนินการไปที่สำนักงาน Lost and Found ที่สนามบินทันทีเพื่อทำการรายงาน


หากคุณเพิ่งพบว่าสัมภาระของคุณได้รับความเสียหายหลังจากออกจากสนามบิน โปรดยื่นรายงานโดยใช้เว็บฟอร์มภายใน 7 วันนับจากวันที่เที่ยวบินของคุณเดินทางมาถึง


หากคุณได้ยื่นรายงานแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่ด้วยหมายเลขอ้างอิงไฟล์ (PIR) และนามสกุลของคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


โปรดทราบว่าความรับผิดของเราต่อสัมภาระที่เสียหายนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขนส่งและหรืออนุสัญญาวอร์ซอหรือมอนทรีออลเว้นแต่จะมีการกำหนดมูลค่าที่สูงกว่าไว้ล่วงหน้า ความรับผิดของเรายังคงจำกัด


เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสัมภาระอันเนื่องมาจากการชำรุดสึกหรอตามปกติ ซึ่งรวมถึง

  • รอยขาด รอยขีดข่วน รอยขูด รอยบุบ และรอยปกติ
  • ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับส่วนที่ยื่นออกมารวมถึงสายรัด กระเป๋า คันชัก ตะขอแขวน ล้อ ล็อคภายนอก สายรัดเพื่อความปลอดภัย หรือซิป
  • ความเสียหายเนื่องจากการบรรจุที่ไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป
  • กระเป๋าสัมภาระที่ได้รับการยอมรับภายใต้เงื่อนไขของ Limited Release Tag รวมถึงสิ่งที่ได้คืนหรือยึดโดยเจ้าหน้าที่สนามบินหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

โปรดอย่าใส่สิ่งของมีค่า เอกสารสำคัญหรือเงินไว้ในสัมภาระเช็คอินของคุณ สิ่งของที่แตกหักหรือเน่าเสียง่ายของคุณไม่ควรใส่ไว้ในสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องเช่นกัน


  • หากคุณได้ซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทางล่าสุดของคุณ คุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันการเดินทางของคุณซึ่งอาจทำให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น