สิงคโปร์แอร์ไลน์

Non-standard baggage

สัมภาระที่ไม่มาตรฐาน

บางครั้งคุณอาจต้องถือสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากเมื่อคุณบิน อุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรีส่วนใหญ่สามารถเช็คอินหรือถือขึ้นเครื่องได้ เมื่อเดินทางมาถึงสัมภาระที่เช็คอินอาจออกมาจากสายพานอื่นที่ต่างจากสัมภาระปกติของคุณ ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สนามบินและหรือมองหาป้ายสำหรับสัมภาระเกินขนาด


ข้อจำกัดบางประการใช้กับสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือสิ่งของจำนวนมาก ในกรณีนี้คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากบริษัทในเครือของเราคือสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส คาร์โก้ ที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคุณ


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส คาร์โก้


อุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กีฬาจะนับเป็นน้ำหนักสัมภาระที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ไม้กอล์ฟ กระดานโต้คลื่น เรือแคนู อุปกรณ์ดำน้ำลึก สกี และจักรยาน หากน้ำหนักเกินจากที่ได้รับการอนุญาติจะมีการเรียกเก็บค่าสัมภาระเพิ่มเติม ตามปกติ


หากคุณเดินทางไปหรือกลับจากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์กีฬาส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นสัมภาระชิ้นเดียว แต่เรือแคนูจะถือเป็นสัมภาระสองชิ้น หากคุณกำลังเดินทางไปหรือกลับจากแคนาดา จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับอุปกรณ์กีฬาตามน้ำหนักสัมภาระอนุญาตของการเดินทางของคุณ


เราจะไม่รับสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่า 32 กก. เป็นสัมภาระฝากใต้เครื่องและอาจต้องบรรจุสิ่งของเหล่านี้ใหม่หรือส่งเป็นสินค้า โปรดติดต่อกับสำนักงานSIA Cargo ในท้องที่ ก่อนออกเดินทาง หากคุณต้องการขนส่งสินค้าที่หนักเกิน 32 กก. เป็นสินค้า


อาวุธปืนที่เป็นอุปกรณ์กีฬา

กรุณาติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์หากคุณต้องการฝากอาวุธปืนและกระสุนสำหรับการกีฬาเป็นสัมภาระใต้เครื่อง คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบรับรองว่าใบอนุญาตมีใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดก่อนออกเดินทางกับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

 

และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

  • ต้องนำกระสุนทั้งหมดออกจากปืน
  • ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถฝากกระสุนปืนน้ำหนักรวมสูงสุด 5 กก. (11 ปอนด์) สำหรับการใช้งานของตนเองเท่านั้น เราไม่รับกระสุนที่มีทำให้เกิดการระเบิดหรือกระสุนเพลิง
  • ต้องบรรจุกระสุนอย่างแน่นหนาในกล่องที่แข็งแรง ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นกลุ่มต้องพกกระสุนปืนในกล่องหรือกระเป๋าแยกของตนเอง กล่อง/กระเป๋า/บรรจุภัณฑ์ต้องมีน้ำหนักไม่เกินขีดจำกัดสูงสุดของกระสุนที่ 5 กก. (11 ปอนด์)
  • ต้องบรรจุอาวุธปืนในกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าสำหรับอาวุธปืน

 

หากคุณกำลังนำอาวุธเข้าหรือออกจากประเทศสิงคโปร์ คุณอาจขอใบอนุญาตกับกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ได้ที่นี่

 

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีของคุณควรบรรจุอยู่ในกล่องที่แข็งแรงที่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งโดยเฉพาะ สําหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เราขอแนะนําให้คุณคลายสายของเครื่องดนตรีด้วย

เครื่องดนตรีของคุณสามารถเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง วางบนที่นั่งโดยสาร หรือถือขึ้นเครื่อง โดยขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนัก

สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

เครื่องดนตรี เช่น เชลโล่และกีตาร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำหนักเกินขนาดปกติของน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ควรโหลดใต้ท้องเครื่อง โดยนับรวมในน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่ได้รับอนุญาตของคุณ หากสัมภาระของคุณมีน้ำหนักเกินจากน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมตามปกติ

สัมภาระที่วางบนที่นั่งโดยสาร
หากคุณไม่ต้องโหลดเครื่องดนตรีของคุณ คุณสามารถซื้อที่นั่งเพิ่มเติมได้ และเราจะวางเครื่องดนตรีของคุณไว้บนที่นั่ง

หากต้องการถือเครื่องดนตรีของคุณในลักษณะสัมภาระที่วางบนที่นั่งโดยสาร เครื่องดนตรีนั้นไม่ควรมีขนาดและน้ำหนักเกินจากที่กำหนดไว้ดังนี้
  • 127 ซม. (สูง) X 45 ซม. (กว้าง) x 30 ซม. (ลึก) และ
  • น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. 

โปรดติดต่อ สำนักงานสิงคโปร์ แอร์ไลน์สในพื้นที่ของคุณล่วงหน้า หากคุณต้องการซื้อที่นั่งเพิ่มเติม

สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง
หากคุณเดินทางพร้อมกับเครื่องดนตรีขนาดเล็ก เช่น ไวโอลิน คุณสามารถถือเครื่องดนตรีขึ้นเครื่องได้ ซึ่งจะนับรวมใน น้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องของคุณ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

สัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องได้ ต้องมีความยาว ความกว้าง และความสูงของเครื่องดนตรี (รวมถึงกล่องใส่เครื่องดนตรี) โดยรวมไม่เกิน 115 ซม. และมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.