สิงคโปร์แอร์ไลน์

General restrictions

ข้อกำหนดทั่วไป


เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือ และเครื่องบิน สิ่งของดังต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือจำกัดไม่ให้นำขึ้นเครื่องบินทั้งหมดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตรายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สมาคมการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) คำแนะนำด้านเทคนิคและ/หรือกฎระเบียบและข้อบังคับของ SIA โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บรรจุสิ่งของที่ระบุไว้ในรายการนี้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระฝากใต้เครื่อง เข็มที่จำเป็นทางการแพทย์และเข็มฉีดยาจะได้รับการยกเว้นจากข้อห้ามเหล่านี้ หากผู้โดยสารจำเป็นต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์ โดยใบสั่งแพทย์จะต้องมีตราพิมพ์ของสำนักงานทางการแพทย์ ร้านขายยา หรือผู้ผลิตยาดังกล่าว

บางประเทศอาจกำหนดข้อห้ามหรือข้อจำกัดเพิ่มเติมในการขนส่งสิ่งของบางรายการตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือคำสั่งของประเทศนั้นๆ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อห้ามหรือข้อจำกัดหากคุณเดินทางจากหรือไปยังประเทศดังกล่าว
 

สิ่งของต้องห้าม

Prohibited items

ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระเหล่านี้ฝากใต้เครื่องหรือถือติดตัว

 

รายการสิ่งของต้องห้ามมีดังนี้

 • วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ อาวุธยุทโธปกรณ์ พลุ คริสต์มาสแคร็กเกอร์ วัตถุก่อประกายไฟ ป๊อบเปอร์งานเลี้ยงฉลอง และดอกไม้เพลิง
 • กระเป๋า/กล่องรักษาความปลอดภัยที่บรรจุสินค้า เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมหรือดอกไม้เพลิง
 • ก๊าซบีบอัด (ติดไฟ ไม่ติดไฟ หรือเป็นพิษ) เช่น บิวเทน โพรเพน กระบอกสูบน้ำ เชื้อเพลิงที่มีน้ำหนักเบาหรือสำหรับเติม
 • ไฟแช็ก (บิวเทน เชื้อเพลิงดูดซับ ไฟฟ้า แบตเตอรี่ สิ่งประดิษฐ์ชนิดใหม่)
 • สารที่ทำปฏิกิริยากับอ็อกซิเจน เช่น ผงฟอกสีและเปอร์ออกไซด์
 • ของเหลวไวไฟ เช่น สีและกาว
 • ของแข็งที่ไวไฟ เช่น เข็มขัดนิรภัยและสิ่งของที่ติดไฟได้ง่าย
 • อุปกรณ์ยับยั้ง เช่น สเปรย์พริกหรือสเปรย์พริกไทยที่มีคุณสมบัติระคายเคือง
 • สารพิษ เช่น สารหนู ไซยาไนด์ หรือยาฆ่าแมลง
 • สารกัมมันตภาพรังสี
 • วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น ปรอท (ซึ่งอาจมีอยู่ในเครื่องวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดความดันโลหิต) กรด ด่าง และแบตเตอรี่เซลล์เปียก
 • อาหารพร้อมรับประทาน (MREs)
 • อาวุธปืน/ชิ้นส่วนของอาวุธปืน เช่น ปืนพก ปืนไรเฟิล ปืนเลียนแบบ ปืนลูกซอง ปืนบอลแบริ่ง ปืนลูกปืน บาร์เรล ไกปืน และอื่นๆ
 • กระสุน รวมถึงซองบรรจุกระสุนเปล่าหรือที่ใช้แล้ว
 • ปืนของเล่น/สิ่งของที่มีรูปทรงหรือดูคล้ายปืน
 • สารอันตรายอื่นๆ นอกเหนือจากด้านบน เช่น วัสดุที่เป็นแม่เหล็ก รบกวน หรือทำให้เกิดการระคายเคืองระหว่างเที่ยวบิน

 

หมายเหตุ: ผู้โดยสารอาจมีความผิดทางแพ่งหรือทางอาญาหากไม่เปิดเผยวัตถุอันตราย สายการบินทุกสายต้องรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง


สิ่งของที่มีข้อจำกัด

Restricted items

ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของที่มีข้อจำกัดใส่ไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่นๆ บนเที่ยวบิน ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหรือนำสิ่งของต่อไปนี้ใส่ไว้ในสัมภาระใต้ท้องเครื่องของคุณแทนเพื่อลดความไม่สะดวก

 • มีด (รวมทั้งมีดเดินป่า ดาบ และมีดพก)
 • กรรไกรและวัตถุมีคมอื่นๆ (เช่น เหล็กเจาะน้ำแข็ง กรรไกรตัดเล็บ อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย เข็มถักโครเชต์ และไม้ถักไหมพรม) ที่ผิดกฎหมายท้องถิ่น
 • อาวุธ เช่น แส้ กระบองสองท่อน กระบองสั้น หรือเครื่องช็อตไฟฟ้า
 • กุญแจมือ
 • อุปกรณ์กีฬา เช่น ไม้เบสบอล/ไม้คริกเก็ต ไม้กอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ และไม้แทงบิลเลียด
 • อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่แบบเปียก
 • สิ่งของที่เป็นยาแบบที่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีหรือสำหรับใช้ในห้องน้ำ เช่น สเปรย์แต่งผม น้ำหอม โคโลญจน์ ยาที่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ และ น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีปริมาณไม่เกิน 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตรต่อชิ้น และน้ำหนักรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 2.0 กก. หรือ 20 ลิตร หัวฉีดของสเปรย์ต้องได้รับการป้องกันโดยใช้ฝาปิดหรือวิธีอื่นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารโดยไม่ตั้งใจ
 • อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่ไม่สามารถปิดการทำงานได้ (เช่น ตุ๊กตาเฟอร์บี้)
 • Toy guns that do not resemble weapons, such as plastic water guns
 • สิ่งของอื่นที่จัดเป็นวัตถุอันตรายด้านความปลอดภัยตามกฎหมายท้องถิ่น
 • สิ่งของอื่นที่มีความเหมือนหรือมีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับสิ่งของที่กล่าวมาข้างต้น

 

โปรดทราบว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะยึดสิ่งของต่อไปนี้ที่ประตูขึ้นเครื่องและคุณอาจไม่ได้รับคืน

แม้ไม่มีข้อห้ามการพกพาอุปกรณ์ล็อกเก้าอี้หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน แต่สายการบินไม่อนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด อุปกรณ์ดังกล่าวใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เก้าอี้ด้านหน้าปรับเอนลงมาซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการทำงานในการปรับเอนเก้าอี้ของที่นั่งชั้นประหยัด ตลอดทั้งรบกวนประสบการณ์ในเที่ยวบินที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ส ประสงค์จะมอบให้กับผู้โดยสารอีกด้วย ผู้โดยสารทุกท่านจะสามารถปรับที่นั่งลงเพื่อความสะดวกสบายได้ในช่วงที่อนุญาต ทั้งนี้ พนักงานต้อนรับจะขอให้ผู้โดยสารชั้นประหยัดปรับพนักที่นั่งให้อยู่ในระดับตรงเพื่อความสบายในการรับประทานอาหารของผู้โดยสารทุกคนในระหว่างเวลามื้ออาหาร

 

บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพ่นไอระเหยส่วนบุคคล หรือระบบส่งนิโคตินแบบอิเล็กทรอนิกส์ อนุญาตให้ใส่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือนำติดตัวเท่านั้น หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าในห้องโดยสารตลอดเวลา

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (PED) และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการขนส่งของ PED บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นต้องมีปริมาณลิเธียมไม่เกิน 100 Wh หรือ 2g อนุญาตให้พก PED ได้สูงสุด 15 ชิ้นในสัมภาระถือขึ้นเครื่องและหรือนำติดตัว ซึ่งรวมถึงจำนวน PED ที่บรรจุในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

โปรดทราบว่าการซื้อ การใช้ และครอบครองผลิตภัณฑ์เลียนแบบยาสูบ (เช่น บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์) ในสิงคโปร์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

 

แบตเตอรี่ลิเธียม

วิธีการเก็บแบตเตอรี่และพิจารณาระดับของวัตต์-ชั่วโมง (WH) ของแบตเตอรี่ว่าสามารถเดินทางทางอากาศได้หรือไม่ ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อตรวจดูว่าแบตเตอรี่ของคุณตรงตามข้อกำหนดของเที่ยวบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์สหรือไม่

 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
/ เมธัล*
อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ อนุญาตให้พกพาใน
สัมภาระฝากใต้เครื่องได้กำลังไฟฟ้าต่ำกว่า 100Wh/บรรจุลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม

ตัวอย่างเช่น: แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล และกล้องบันทึกวิดีโอ
Lithium ion / Metal battery less than 100Wh


อยู่ในอุปกรณ์: อนุญาต
1. ไม่เกิน 15 ก้อนต่อผู้โดยสารหนึ่งคน (รวมกับสัมภาระโหลดใต้เครื่อง)แบตเตอรี่สำรอง: อนุญาต
1. ไม่เกิน 15 ก้อนต่อผู้โดยสารหนึ่งคน
2. ต้องมีการปิดสวิตช์อย่างสมบูรณ์และป้องกันการเปิดทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
แบตเตอรี่สำรอง: อนุญาต
1. ไม่เกิน 20 ก้อนต่อผู้โดยสารหนึ่งคน
2. ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและการลัดวงจร
แบตเตอรี่สำรอง: ไม่อนุญาตกำลังไฟฟ้า 100 ถึง 160Wh/บรรจุลิเธียมเกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม
ตัวอย่างเช่น: อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพาLithium ion / Metal battery - 100 to 160Wh
อยู่ในอุปกรณ์: อนุญาต
1.ไม่เกิน 2 ก้อนต่อผู้โดยสารหนึ่งคน
อยู่ในอุปกรณ์: ไม่อนุญาต
แบตเตอรี่สำรอง: อนุญาต
1. ไม่เกิน 2 ก้อนต่อผู้โดยสารหนึ่งคน
2. ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและการลัดวงจร
3. สำหรับพาวเวอร์แบงค์ที่เกิน 100Wh แต่น้อยกว่า 160Wh การนำขึ้นเครื่องจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากสายการบิน
แบตเตอรี่สำรอง: ไม่อนุญาตกำลังไฟฟ้าเกิน 160Wh/บรรจุลิเธียมเกิน 2 กรัมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา (PED) หรือเกิน 8 กรัมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา (PMED)
ตัวอย่างเช่น: เซกเวย์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า และโคมไฟใต้น้ำLithium ion / Metal battery more than 160Wh
อยู่ในอุปกรณ์: ไม่อนุญาต

อยู่ในอุปกรณ์: ไม่อนุญาต
แบตเตอรี่สำรอง: ไม่อนุญาต

แบตเตอรี่สำรอง: ไม่อนุญาต

*Watt hours (Wh) = Amp hours (Ah) x Voltage (V)
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ให้พลังงานแบตเตอรี่ต้องมีไว้เพื่อการใช้ส่วนตัวเท่านั้น (ไม่ใช่เพื่อการขายต่อหรือกระจายสินค้าโดยผู้ขาย)

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

Additional Requirements

 • ท่านสามารถฝากอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ (ไม่เกิน 100Wh) ในสัมภาระฝากใต้เครื่องได้ แต่ขอแนะนำให้ถืออุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นเครื่อง
 • ต้องปิดอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิด (ไม่อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนต/สลีป) รวมทั้งเก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจและป้องกันไม่ให้ได้รับความเสียหาย
 • ต้องติดตั้งแบตเตอรี่อยู่ในอุปกรณ์ขณะเช็คอิน
 • แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ เช่น พาวเวอร์แบงค์ ถือเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง การพกพาสิ่งของดังกล่าวขึ้นอยู่กับกฎระเบียบในแต่ละประเทศ
 • ไม่อนุญาตให้เก็บแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองในสัมภาระฝากใต้เครื่อง และจะต้องถือขึ้นเครื่องเท่านั้น
 • ห้ามนำแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่เสียหายหรือมีการเรียกคืนขึ้นเครื่องบิน
 • แบตเตอรี่สำรองควรอยู่ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ผลิต หากไม่เช่นนั้น ควรพันเทปให้รอบชิ้นส่วนโลหะของแบตเตอรี่ (ขั้วแบตเตอรี่) หรือใส่แบตเตอรี่ในซองกันกระแทกหรือถุงพลาสติกเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือการลัดวงจรขึ้น

 

รถเข็นไฟฟ้า อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์ช่วยผู้ทุพพลภาพ

รถเข็น อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์ช่วยผู้ทุพพลภาพที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องใช้งานจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ในฐานะรายการสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อบังคับวัตถุอันตรายของ IATA ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องแจ้งแผนกจองบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อน 48 ชั่วโมงและแจ้งพนักงานเช็คอินที่ท่าอากาศยานอีกครั้ง

 

รถเข็น อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์ช่วยผู้ทุพพลภาพแบบถอดแบตเตอรี่ไม่ได้

แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดออกจากรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว (อุปกรณ์ที่ไม่สามารถพับได้):

 • ต้องใส่แบตเตอรี่ไว้ในอุปกรณ์และติดตั้งกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวอย่างแน่นหนา
 • ต้องมีการป้องกันขั้วแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้ลัดวงจรโดยการห่อหุ้มขั้ว (เช่น การพันเทปตรงขั้วแบตเตอรี่)
 • ต้องปิดสวิตช์รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการเปิดทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • ไม่มีข้อจำกัดอัตราพลังงานแบตเตอรี่ (WH)

 

รถเข็น อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์ช่วยผู้ทุพพลภาพแบบถอดแบตเตอรี่ได้

แบตเตอรี่ที่สามารถถอดออกจากรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว (อุปกรณ์ที่พับได้) ได้:

 • เมื่อถอดแบตเตอรี่และป้องกันการลัดวงจรโดยห่อหุ้มขั้วด้วยฉนวนแล้ว สามารถทำการเช็คอินรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวได้โดยไม่มีข้อจำกัด
 • ต้องมีการป้องกันความเสียหายของแบตเตอรี่ที่ถอดออก โดยเก็บไว้ในซองกันกระแทกและถือขึ้นเครื่อง
 • อัตราพลังงานของแบตเตอรี่จะต้องไม่เกิน 300Wh หรือไม่เกินก้อนละ 160Wh สำหรับอุปกรณ์ที่ใส่แบตเตอรี่สองก้อน
 • ผู้โดยสารสามารถถือแบตเตอรี่สำรองหนึ่งก้อนไม่เกิน 300Wh หรือแบตเตอรี่สำรองสองก้อน โดยแต่ละก้อนต้องไม่เกิน 160Wh โดยจะต้องเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

อุปกรณ์เดินทางส่วนบุคคลต้องห้าม

Restricted items

อุปกรณ์เดินทางส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดเล็ก (เช่น มินิเซกเวย์ โฮเวอร์บอร์ด โซโลวีล แอร์วีล บาลานซ์วีล) ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่องและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบถอดแบตเตอรี่ได้หรือไม่ก็ตาม หากนำอุปกรณ์ดังกล่าวมายังท่าอากาศยาน อุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องจัดเก็บหรือทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนขึ้นเครื่อง


การพกพาสัมภาระที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม

สัมภาระที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม (โดยทั่วไปเรียกว่า "กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะ") อาจรวมไปถึงมอเตอร์ พาวเวอร์แบงค์ GPS, GSM, บลูทูธ, RFID หรือเทคโนโลยี Wi-Fi

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมต่างๆ ในปัจจุบันจะใช้กับการพกพา “กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะ”

นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปเพื่อให้ “กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะ” อยู่ในฐานะรายการ:

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง:

 • แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไม่สามารถถอดออกได้ต้องมีโลหะลิเธียมไม่เกิน 0.3 กรัม หรือลิเธียมอิออนต้องไม่เกิน 2.7 Wh
 • แบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดออกได้ต้องไม่เกิน 160 Wh.
 • แบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดออกได้อาจยังคงกำลังติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์
 • สัมภาระต้องไม่เกินน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก.
 • ฟังก์ชันการส่งข้อมูลทั้งหมด (ตัวอย่างเช่น: บลูทูธ Wi-Fi) ต้องเป็นไปตามข้อจำกัด PED ในคู่มือความปลอดภัยบนเครื่องบินสำหรับผู้โดยสาร


สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง:
 • แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไม่สามารถถอดออกได้ต้องมีโลหะลิเธียมไม่เกิน 0.3 กรัม หรือลิเธียมอิออนต้องไม่เกิน 2.7 Wh
 • แบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดออกได้ต้องเอาออกและถือขึ้นไปยังชั้นโดยสาร


หาก “กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะ” ไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยข้างต้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องจัดเก็บหรือทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนขึ้นเครื่อง

 


การเช็คอินสัมภาระในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา (TSA) กำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกท่าอากาศยานพาณิชย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเข้าถึงสัมภาระฝากใต้เครื่องได้เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบสัมภาระ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณนำสิ่งของทั้งหมดที่ต้องการถือขึ้นเครื่องออกมาก่อนการเช็คอินสัมภาระ

 

TSA แนะนำผู้โดยสารให้ปลดล็อก สัมภาระ หรือใช้ล็อกที่ TSA ยอมรับเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการตรวจค้น โดย TSA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของกระเป๋าที่ล็อกในกรณีที่ต้องเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจสอบ สำหรับกระเป๋าที่เปิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะติดแถบผนึกที่บ่งชี้ร่องรอยการเปิดและใส่ข้อความแจ้งในกระเป๋าให้ทราบว่ามีการเปิดกระเป๋า

 

เนื่องด้วยขั้นตอนดังกล่าวมีการกำกับโดยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและอยู่นอกเหนือความควบคุมของสายการบิน เราขออภัยที่ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินภายในสัมภาระของคุณได้ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง

 

กรณีที่คุณเดินทางจากท่าอากาศยานที่เป็นจุดเดินทางสุดท้ายสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทาง TSA อาจกำหนดให้ผู้โดยสารต้องผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม การตรวจสอบดังกล่าวอาจรวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ส่วนบุคคล (PED) ก่อนถือขึ้นเครื่อง

 • แล็ปท็อป
 • แท็บเล็ต
 • เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • กล้องถ่ายภาพ
 • เครื่องเล่น DVD แบบพกพา
 • เครื่องเล่นเกมแบบอิเล็กทรอนิกส์มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
 • เครื่องพิมพ์/เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา


สารที่มีลักษณะคล้ายผง 350 มล. หรือมากกว่านั้นอาจต้องผ่านการตรวจเพิ่มเติมและห้ามใช้ภายในห้องโดยสาร

ตัวอย่างของผงแต่ไม่จำกัด เช่น
 • แป้งฝุ่น
 • แป้งทำอาหาร
 • น้ำตาล
 • กาแฟบด
 • เตรื่องเทศ

ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศ

แต่ละประเทศมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน คุณสามารถศึกษาข้อจำกัดเพิ่มเติมของประเทศที่ต้องการเดินทางไปได้ด้านล่าง


หมายเหตุ: ผู้โดยสารอาจมีความผิดทางแพ่งหรือทางอาญาหากไม่เปิดเผยวัตถุอันตราย สายการบินทุกสายต้องรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดทั่วไปสำหรับทุกประเทศ

 

หลายประเทศได้มีการใช้ข้อจำกัดเกี่ยวกับการขนส่งของเหลว สเปรย์ และเจลตามแนวทางที่กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ตัวอย่างเช่น:

 • ของเหลวทุกประเภท รวมทั้งเครื่องดื่ม ซุป และไซรัป
 • เจล รวมทั้งเจลแต่งผมและเจลอาบน้ำ
 • ของเหลวหนืด รวมทั้งยาสีฟัน
 • ครีม โลชัน และน้ำมันทาผิว
 • กระป๋องสเปรย์ รวมทั้งสเปรย์ต่างๆ โฟมโกนหนวด สเปรย์ดับกลิ่นกาย
 • มาสคารา
 • สารเนื้อผสม
 • และสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 

หมายเหตุ: รายการข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้กันโดยทั่วไปและไม่ครอบคลุม

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องนำออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

บางประเทศมีข้อจำกัดทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออก คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาสินค้าปลอดภาษีขึ้นเครื่องบินได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

 

กรณีตรวจพบสินค้า LAG ที่มีปริมาณเกินกำหนดที่จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยที่ประตูขึ้นเครื่องบิน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เช็คอินเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร

เที่ยวบินจากและแวะพักที่มอสโคว์

 

หากคุณเดินทางกลับ หรือเดินทางไป หรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่มอสโก ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ และเจล

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องนำออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีของท่าอากาศยานมอสโคว์ที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • แต่สิ่งของเหล่านี้ต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกที่โปร่งใสและปิดสนิท ใบเสร็จควรแนบไว้กับสินค้าปลอดภาษีที่ซื้อมาและปิดปากถุงให้สนิท
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

เที่ยวบินจากประเทศศรีลังกา

 

หากคุณเดินทางกลับ หรือเดินทางไป หรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศศรีลังกา ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ และเจล ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องนำออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีของท่าอากาศยานบันดารานายาเยกที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • หากคุณเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาและแวะพักเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ คุณไม่สามารถนำสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีที่ซื้อในท่าอากาศยานก่อนหน้านั้นติดตัวขึ้นเครื่องได้

 

สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านจุดตรวจค้นเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากข้อจำกัด LAG จะต้องทิ้งไว้ที่หน้าประตูขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินจากประเทศซาอุดิอาระเบีย

 

หากคุณเดินทางออกจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ไม่อนุญาตให้สิ่งของที่มีขนาดไม่พอดีกับถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้และมีความจุเกิน 1 ลิตรผ่านจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในวันที่เดินทางขึ้นเครื่องได้
 • ต้องซื้อสินค้าเหล่านี้หลังจากผ่านจุดตรวจบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าอากาศในประเทศซาอุดิอาระเบียในวันที่เดินทาง หรือซื้อบนเครื่อง
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • ห้ามทำการเปิดถุงก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

เที่ยวบินจากอาบูดาบี

 

หากคุณเดินทางออกจากอาบูดาบี ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ไม่อนุญาตให้สิ่งของที่มีขนาดไม่พอดีกับถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้และมีความจุเกิน 1 ลิตรผ่านจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในวันที่เดินทางขึ้นเครื่องได้
 • ต้องซื้อสินค้าเหล่านี้หลังจากผ่านจุดตรวจบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีในวันที่เดินทาง หรือซื้อบนเครื่อง
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • ห้ามทำการเปิดถุงก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด LAG ในอาบูดาบี

เที่ยวบินจากประเทศฟิลิปินส์

 

หากคุณเดินทางออกจากประเทศฟิลิปปินส์ ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์
 • ไม่อนุญาตให้สิ่งของที่มีขนาดไม่พอดีกับถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้และมีความจุเกิน 1 ลิตรผ่านจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในวันที่เดินทางขึ้นเครื่องได้
 • ต้องซื้อสินค้าเหล่านี้หลังจากผ่านจุดตรวจบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าอากาศในประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่เดินทาง หรือซื้อบนเครื่อง
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • ห้ามทำการเปิดถุงก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด
 • ไม่แนะนำให้ผู้โดยสารซื้อของเหลว หรือเจล สินค้าปลอดภาษี หรือ
 • สินค้าอื่นๆ นอกท่าอากาศยานในประเทศฟิลิปปินส์ หากคุณต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่อาคารผู้โดยสารในประเทศฟิลิปปินส์ มิเช่นนั้น อาจยึดสินค้าเหล่านั้น ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับท่าอากาศยานท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์ หรือประเทศต้นทางที่คุณเดินทางออก

เที่ยวบินจากดูไบ

 

หากคุณเดินทางออกจากดูไบ ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ไม่อนุญาตให้สิ่งของที่มีขนาดไม่พอดีกับถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้และมีความจุเกิน 1 ลิตรผ่านจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

 

สัมภาระที่มีขนาดเกินความยาว 90 ซม. ความสูง 75 ซม. และความกว้าง 60 ซม. จะต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสัมภาระขนาดใหญ่ที่กำหนด

 • กรุณาเผื่อเวลาในการเช็คอินสัมภาระขนาดใหญ่ที่กำหนด


สัมภาระที่ตรงตามเกณฑ์ด้านล่างนี้จะไม่สามารถทำการเช็คอินได้ และต้องบรรจุใหม่ในกล่องที่ท่าอากาศยานให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียม

  • กระเป๋าทรงกลม
  • กระเป๋าที่มีพิ้นผิวไม่เรียบ
  • กระเป๋าที่มีรูปทรงไม่ปกติ

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม.
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในวันที่เดินทางขึ้นเครื่องได้
 • ต้องซื้อสินค้าเหล่านี้หลังจากผ่านจุดตรวจบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าอากาศยานนานาชาติดูไบในวันที่เดินทาง หรือซื้อบนเครื่อง
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • ห้ามทำการเปิดถุงก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด
 • ไม่แนะนำให้ผู้โดยสารซื้อของเหลว หรือเจล สินค้าปลอดภาษี หรือ
 • หรือซื้อจากท่าอากาศยานอื่น หากคุณต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่อาคารผู้โดยสารในดูไบ มิเช่นนั้น อาจยึดสินค้าเหล่านั้น ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

เที่ยวบินจากประเทศแอฟริกาใต้

 

หากคุณเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้ ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ไม่อนุญาตให้สิ่งของที่มีขนาดไม่พอดีกับถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้และมีความจุเกิน 1 ลิตรผ่านจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในวันที่เดินทางขึ้นเครื่องได้
 • ต้องซื้อสินค้าเหล่านี้หลังจากผ่านจุดตรวจบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าอากาศในประเทศแอฟริกาใต้ในวันที่เดินทาง หรือซื้อบนเครื่อง
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • ห้ามทำการเปิดถุงก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด
 • ไม่แนะนำให้ผู้โดยสารซื้อของเหลว หรือเจล สินค้าปลอดภาษี หรือ
 • หรือซื้อจากท่าอากาศยานอื่น หากคุณต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่อาคารผู้โดยสารในประเทศแอฟริกาใต้ มิเช่นนั้น อาจยึดสินค้าเหล่านั้น ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับท่าอากาศยานท้องถิ่นในประเทศแอฟริกาใต้ หรือประเทศต้นทางที่คุณเดินทางออก

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด

เที่ยวบินจากประเทศไทย

 

หากคุณเดินทางออกจาก หรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับการขนส่งของเหลว สเปรย์ และเจลตามแนวทางที่กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีของท่าอากาศยานในประเทศไทยที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • ห้ามทำการเปิดถุงก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า
 • หากคุณเดินทางไปจุดหมายปลายทางภายในประเทศไทย คุณสามารถนำของเหลว เจล และสเปรย์ติดตัวขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 1 ลิตร หากมีปริมาณเกิน 1 ลิตรควรบรรจุอยู่ในสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง ต้องเช็คอินแอลกอฮอล์ที่ซื้อก่อนถึงจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • หากคุณเดินทางไปประเทศไทย คุณสามารถนำบุหรี่ติดตัวไปได้ไม่เกิน 200 มวน หรือยาสูบและซิการ์ไม่เกิน 250 กรัม หรือทั้งบุหรี่/ยาสูบ/ และซิการ์รวมกันได้ไม่เกิน 250 กรัม

เที่ยวบินจากประเทศมาเลเซีย

 

หากคุณเดินทางออกจาก หรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศมาเลเซีย ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับการขนส่งของเหลว สเปรย์ และเจลตามแนวทางที่กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีของท่าอากาศยานในประเทศมาเลเซียที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า
 • หากคุณเดินทางไปจุดหมายปลายทางภายในประเทศมาเลเซีย คุณสามารถนำของเหลว เจล และสเปรย์ติดตัวขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 1 ลิตร หากมีปริมาณเกิน 1 ลิตรควรบรรจุอยู่ในสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง ต้องเช็คอินแอลกอฮอล์ที่ซื้อก่อนถึงจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

เที่ยวบินจากประเทศสิงคโปร์

 

หากคุณเดินทางออกจาก หรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับการขนส่งของเหลว สเปรย์ และเจลตามแนวทางที่กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • ต้องนำจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีของท่าอากาศยานชางงีที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • อนุญาตให้นำสินค้าปลอดภาษีที่ซื้อบนเครื่องบินจากท่าอากาศยานก่อนหน้านั้นสำหรับผู้โดยสารแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องขึ้นเครื่องได้ หากสินค้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกที่โปร่งใสและปิดสนิท พร้อมแนบใบเสร็จ
 • สำหรับเที่ยวบินจากประเทศสิงคโปร์ไปประเทศออสเตรเลีย และ/หรือประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้สินค้าประเภทของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อบนเครื่องบิน หรือมีการนำส่งที่หน้าประตูขึ้นเครื่องโดยบริการซื้อสินค้าปลอดภาษีในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงปิดผนึกเรียบร้อย
 • หากคุณเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียแวะพักเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ คุณไม่สามารถนำสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีที่ซื้อในท่าอากาศยานก่อนหน้านั้นติดตัวขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านจุดตรวจค้นเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากข้อจำกัด LAG จะต้องทิ้งไว้ที่หน้าประตูขึ้นเครื่อง

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี

เที่ยวบินจากประเทศจีน

 

หากคุณเดินทางออกจาก หรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศจีน ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับการขนส่งของเหลว สเปรย์ และเจลตามแนวทางที่กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ต้องนำออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยเพื่อการตรวจสอบทางสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์ และอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีของท่าอากาศยานนานาชาติทั้งหมดในประเทศจีนที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า
 • ลูกค้าที่เดินทางไปจุดหมายปลายทางภายในประเทศจีน คุณสามารถนำของเหลว เจล และสเปรย์ติดตัวขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 1 ลิตร หากมีปริมาณเกิน 1 ลิตรควรบรรจุอยู่ในสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง ต้องเช็คอินแอลกอฮอล์ที่ซื้อก่อนถึงจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

 

การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียม

โปรดทราบว่าต้องเก็บอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจ แบตเตอรี่สำรองควรอยู่ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ผลิต หากไม่เช่นนั้น ควรต้องป้องกันแบตเตอรี่ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือการลัดวงจรขึ้น ห้ามนำแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือมีการเรียกคืนทุกประเภทขึ้นเครื่องบิน

 

ไม่อนุญาตให้พกพา

 • ไม่อนุญาตให้เก็บอุปกรณ์ชารจ์ไฟแบบพกพาและแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองในสัมภาระฝากใต้เครื่อง
 • ไม่อนุญาตให้เก็บอุปกรณ์ชารจ์ไฟแบบพกพาและแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองที่มีอัตราพลังงานเกิน 160Wh* แม้กระทั่งในสัมภาระฝากใต้เครื่อง
 • ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ชารจ์ไฟแบบพกพาและแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองที่มีการระบุข้อมูลจำเพาะของอัตราพลังงานไม่ชัดเจน ขึ้นเครื่อง

 

อนุญาตให้พกพาได้ (เป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น)

 • อนุญาตให้นำอุปกรณ์ชารจ์ไฟแบบพกพาและแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองที่มีอัตราพลังงานระหว่าง 100 - 160Wh* ขึ้นเครื่องได้: ไม่เกิน 2 ก้อน
 • อนุญาตให้นำอุปกรณ์ชารจ์ไฟแบบพกพาและแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองที่มีอัตราพลังงานต่ำกว่า 100Wh* ขึ้นเครื่องได้: ในจำนวนที่เหมาะสมตามการใช้งานส่วนบุคคล

 

*หน่วยอัตราพลังงานมาตรฐาน คือ Wh (วัตต์ชั่วโมง) อุปกรณ์ชารจ์ไฟแบบพกพาและแบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง ที่มีข้อมูลจำเพาะของอัตราพลังงานระบุไว้เป็น V (โวลต์), mAH, AH (มิลลิ/แอมป์ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานจำคำนวณอัตราพลังงานในหน่วย Wh ตามสูตรต่อไปนี้ V x Ah = Wh.

เที่ยวบินจากประเทศอินโดนีเซีย

 

หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศยานทั้งหมดในประเทศอินโดนีเซีย ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะสินค้าประเภทของเหลว สเปรย์ และเจลปลอดภาษีที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีของท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

เที่ยวบินขาไป/ขากลับจากประเทศออสเตรเลีย

 

หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศยานทั้งหมดในประเทศออสเตรเลีย ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์
 • เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียไม่มีการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้ถือเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ แต่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจะเป็นผู้กำหนดปริมาณ
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศในประเทศออสเตรเลีย อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีออสเตรเลียที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สำหรับเที่ยวบินตรงจากประเทศสิงคโปร์ไปประเทศออสเตรเลีย อนุญาตให้สินค้าประเภท LAG ปลอดภาษีที่ซื้อบนเครื่องบิน หรือมีการนำส่งที่หน้าประตูขึ้นเครื่องโดยบริการซื้อสินค้าปลอดภาษีในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงปิดผนึกเรียบร้อย
 • หากคุณเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียและแวะพักเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ คุณไม่สามารถนำสินค้าประเภท LAG จากร้านค้าปลอดภาษีที่ซื้อในท่าอากาศยานก่อนหน้านั้นติดตัวขึ้นเครื่องได้ คุณจะต้องทิ้งสินค้าเหล่านั้นที่หน้าประตูขึ้นเครื่อง

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด

เที่ยวบินจากประเทศนิวซีแลนด์

 

หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศยานทั้งหมดในประเทศนิวซีแลนด์ ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้ถือเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ แต่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจะเป็นผู้กำหนดปริมาณ
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • หากคุณเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์ คุณอาจต้องแสดงของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีของนิวซีแลนด์ที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยเข้าประเทศออสเตรเลียได้ (เฉพาะเที่ยวบินตรงนิวซีแลนด์/ออสเตรเลียเท่านั้น)
 • หากคุณเดินทางมาเพื่อเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศจากท่าอากาศยานนานาชาติออกแลนด์หรือท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช คุณไม่สามารถนำสินค้าประเภท LAG จากร้านค้าปลอดภาษีที่ซื้อในท่าอากาศยานก่อนหน้านั้นติดตัวขึ้นเครื่องได้ คุณจะต้องทิ้งสินค้าเหล่านั้น ณ จุดตรวจค้นสำหรับผู้โดยสารที่แวะพักเครื่อง
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศในสหภาพยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด

เที่ยวบินจากฮ่องกง

 

หากคุณเดินทางออกจาก หรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ และเจล ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้ถือเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ แต่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจะเป็นผู้กำหนดปริมาณ
 • ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องนำออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด

เที่ยวบินจากประเทศเวียดนาม

 

หากคุณเดินทางออกจาก หรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศเวียดนาม ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ และเจล ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้ถือเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ แต่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจะเป็นผู้กำหนดปริมาณ
 • ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องนำออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศยานในประเทศเวียดนาม อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

เที่ยวบินจากประเทศเกาหลี

 

หากคุณเดินทางออกจาก หรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศเกาหลี ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ และเจล ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้ถือเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ แต่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจะเป็นผู้กำหนดปริมาณ
 • ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องนำออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศยานในประเทศเกาหลี อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า
 • หากคุณแวะพักเที่ยวบินต่อเนื่องไปยังจุดหมายปลายทางภายในประเทศจากท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

เที่ยวบินจากประเทศไต้หวัน

 

หากคุณเดินทางออกจาก หรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไต้หวัน ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ และเจล ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้ถือเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ แต่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจะเป็นผู้กำหนดปริมาณ
 • ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องนำออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศยานในประเทศไต้หวัน อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • หากคุณเดินทางไปที่ประเทศไต้หวันเพื่อต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดทราบว่าคุณจะต้องทิ้งของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีของท่าอากาศยานอื่นๆ หรือบนเครื่องบินหากมีสินค้าเหล่านี้มีปริมาณมากกว่า 100 มล. แม้จะบรรจุอยู่ในถ้าพวกเขาอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงปิดสนิท
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

เที่ยวบินจากประเทศญี่ปุ่น

 

หากคุณเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องซึ่งรวมไปถึงของเหลว สเปรย์ และเจล ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้ถือเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ แต่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจะเป็นผู้กำหนดปริมาณ
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศในประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสแบบพิเศษและปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • หากคุณต้องแวะพักเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ คุณต้องสำแดงสินค้าประเภทของเหลว ณ จุดตรวจค้นสำหรับผู้โดยสารที่แวะพักเครื่อง
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

เที่ยวบินจากประเทศมัลดีฟส์

 

หากคุณเดินทางออกจาก หรือหรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศมัลดีฟส์ ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องซึ่งรวมไปถึงของเหลว สเปรย์ และเจล ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้ถือเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ แต่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจะเป็นผู้กำหนดปริมาณ
 • ต้องนำจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศในประเทศมัลดีฟส์ อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

เที่ยวบินจาก/ในประเทศแคนาดา

 

หากคุณเดินทางกลับ หรือเดินทางภายในประเทศแคนาดา ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้ถือเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ แต่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจะเป็นผู้กำหนดปริมาณ ทางสายการบินขอแนะนำให้คุณพกยาที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศในประเทศแคนาดา อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด

เที่ยวบินขาไป/ขากลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

หากคุณเดินทางกลับ หรือเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์
 • ไม่อนุญาตให้นำไม้กีฬา (เช่น ไม้เบสบอลและไม้คริกเก็ต ไม้เทนนิส ไม้สควอช และไม้แบดมินตัน) ขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินไป/กลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแวะพักเครื่องที่แมนเชสเตอร์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้ถือเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ แต่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจะเป็นผู้กำหนดปริมาณ ทางสายการบินขอแนะนำให้คุณพกยาที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • กรณีเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา สามารถถือของเหลว สเปรย์และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่หลังจุดตรวจสอบความปลอดภัย
 • เราแนะนำให้คุณซื้อสินค้าประเภท LAG จากร้านค้าปลอดภาษีเฉพาะที่ท่าอากาศยานแห่งสุดท้ายที่คุณออกเดินทางเท่านั้น
 • หากคุณเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและแวะพักเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ คุณไม่สามารถนำสินค้าประเภท LAG จากร้านค้าปลอดภาษีที่ซื้อในท่าอากาศยานก่อนหน้านั้นติดตัวขึ้นเครื่องได้ คุณจะต้องทิ้งสินค้าเหล่านั้นที่หน้าประตูขึ้นเครื่อง
 • สำหรับเที่ยวบินตรงจากประเทศสิงคโปร์ไปประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้สินค้าประเภท LAG ปลอดภาษีที่ซื้อบนเครื่องบิน หรือมีการนำส่งที่หน้าประตูขึ้นเครื่องโดยบริการซื้อสินค้าปลอดภาษีในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงปิดผนึกเรียบร้อยนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด

เที่ยวบินขาไป/ขากลับจากประเทศในสหภาพยุโรป

 

หากคุณเดินทางโดยไม่เปลี่ยนเครื่อง หรือต่อเที่ยวบินในยุโรป หรือหากคุณเดินทางออกจาก หรือเปลี่ยนเครื่องบินในสหภาพยุโรป ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ต้องนำจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • คุณสามารถนำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีของท่าอากาศยาน หรือที่ซื้อบนเครื่องขึ้นเครื่องได้
 • สินค้าจะต้องถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสแบบพิเศษ (ตามมาตรฐาน ICAO) และปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • ห้ามทำการเปิดถุงก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด นอกเสียจากเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานท้องถิ่นจะเป็นผู้เปิดและปิดผนึกซ้ำเอง
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับท่าอากาศยานท้องถิ่นในสหภาพยุโรป หรือประเทศต้นทางที่คุณเดินทางออก
 • ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสหภาพยุโรป ผู้โดยสารทุกท่านที่เปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ไปยังจุดหมายปลายทางของสหภาพยุโรปจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำสินค้าปลอดภาษี ประเภทของเหลว สเปรย์ (Aerosols) และเจล (LAG) ที่ซื้อจากเที่ยวบินก่อนหน้า สินค้า LAG ได้รับอนุญาตให้ไปยังจุดหมายปลายทางของสหภาพยุโรปได้ หากสินค้าเหล่านี้ซื้อบนเครื่องหรือจากร้านค้าปลอดภาษีในพื้นที่เปลี่ยนเครื่องของสนามบินชางงี และอยู่ในถุงปิดผนึกอย่างดีพร้อมหลักฐานการซื้อสินค้า

ดูรายการรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด

เที่ยวบินขากลับ/ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

หากคุณเดินทางโดยไม่เปลี่ยนเครื่อง หรือต่อเที่ยวบินในยุโรป หรือหากคุณเดินทางออกจาก หรือเปลี่ยนเครื่องบินในสหภาพยุโรป (ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร) ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์
 • ไม่อนุญาตให้นำไม้กีฬา (เช่น ไม้เบสบอลและไม้คริกเก็ต ไม้เทนนิส ไม้สควอช และไม้แบดมินตัน) ขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินไป/กลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแวะพักเครื่องที่แมนเชสเตอร์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • ถ้าคุณเดินทางมาจากสิงคโปร์ และเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานในสหภาพยุโรป (EU) คุณจะได้รับอนุญาตให้นำของเหลวปลอดภาษีขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินต่อเนื่องของคุณในสหภาพยุโรปได้
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • ห้ามทำการเปิดถุงก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

 

ข้อจำกัดการเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

หากคุณเดินทางจากท่าอากาศยานฮีทโธรว์

 • หากคุณเดินทางในชั้นประหยัด คุณจะได้รับอนุญาตให้พกพาสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้นและสิ่งของส่วนตัวได้หนึ่งชิ้น*
 • หากคุณเดินทางในชั้นธุรกิจ และชั้นหนึ่ง คุณจะได้รับอนุญาตให้พกพาสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้สองชิ้นและสิ่งของส่วนตัวได้หนึ่งชิ้น*

 

ขนาดสัมภาระถือขึ้นเครื่อง:

 • ขนาด: ความยาว + ความกว้าง + ความสูง
 • (รวมถึงส่วนยื่น) ขนาดโดยรวมต้องไม่เกิน 115 ซม. (45 นิ้ว) เพื่อให้สามารถเก็บในช่องเก็บสัมภาระได้
 • น้ำหนัก: สูงสุด 7 กก.

 

ตัวอย่างของสิ่งของส่วนบุคคล:

 • กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร แล็ปท็อป หรือกระเป๋าผ้าอ้อม
 • แล็ปท็อปในกระเป๋าหนังสือแบบบางและกระเป๋าถือแบบบางถือเป็นสิ่งของส่วนบุคคล ทั้งนี้ แล็ปท็อปในกระเป๋าคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และกระเป๋าเอกสารขนาดใหญ่ถือว่าเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องหนึ่งชิ้น

 

หากคุณเดินทางจากท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์  

ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดสัมภาระถือขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับสิงคโปร์แอร์ไลน์:

 • หากคุณเดินทางในชั้นประหยัด คุณจะได้รับอนุญาตให้พกพาสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้นและสิ่งของส่วนตัวได้หนึ่งชิ้น*
 • หากคุณเดินทางในชั้นธุรกิจ และชั้นหนึ่ง คุณจะได้รับอนุญาตให้พกพาสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้สองชิ้นและสิ่งของส่วนตัวได้หนึ่งชิ้น*

 

ขนาดสัมภาระถือขึ้นเครื่อง:

 • ขนาด: ความยาว + ความกว้าง + ความสูง
 • (รวมถึงส่วนยื่น) ขนาดโดยรวมต้องไม่เกิน 115 ซม. (45 นิ้ว) เพื่อให้สามารถเก็บในช่องเก็บสัมภาระได้
 • น้ำหนัก: สูงสุด 7 กก.

 

ตัวอย่างของสิ่งของส่วนบุคคล:

 • กระเป๋าถือสตรี
 • เสื้อกันหนาว
 • ร่ม หรือไม้เท้า
 • คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (ในกระเป๋าหนังสือแบบบางและกระเป๋าถือแบบบางเท่านั้น)
 • กล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก
 • จำนวนอุปกรณ์ในการอ่านที่เหมาะสมสำหรับเที่ยวบิน
 • อาหารทารกสำหรับบริโภคบนเที่ยวบินและตะกร้าใส่เด็กทารก
 • สามารถนำรถเข็นแบบพับได้และ/หรือไม้ค้ำยัน และ/หรือกายอุปกรณ์เทียมสำหรับการใช้งานของลูกค้าที่ต้องใช้ติดตัวไปได้
 • สามารถนำรถเข็นที่มีเด็กทารกขึ้นเครื่องบินได้

 

(พนักงานจะเก็บทั้งรถเข็น และรถเข็นเด็กที่ประตูขึ้นเครื่องเพื่อฝากเข้าใต้ท้องเครื่อง)

เที่ยวบินจากประเทศนอร์เวย์

 

หากคุณเดินทางโดยไม่เปลี่ยนเครื่อง หรือเที่ยวบินต่อเนื่องในประเทศนอร์เวย์ ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์  

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในวันที่เดินทางขึ้นเครื่องได้
 • ต้องซื้อสินค้าเหล่านี้หลังจากผ่านจุดตรวจบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าอากาศในประเทศนอร์เวย์ในวันที่เดินทาง หรือซื้อบนเครื่องบินของสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • ห้ามทำการเปิดถุงก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด
 • ทางสายการบินไม่แนะนำให้คุณซื้อของเหลว หรือเจล สินค้าปลอดภาษีหรืออื่นๆ นอกท่าอากาศยานในประเทศนอร์เวย์ หากคุณต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่อาคารผู้โดยสารในประเทศนอร์เวย์ มิเช่นนั้น อาจยึดสินค้าเหล่านั้น ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

เที่ยวบินไปถึง/กลับจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

หากคุณเดินทางโดยไม่เปลี่ยนเครื่อง หรือเที่ยวบินต่อเนื่องในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อป้องกันความไม่สะดวกที่ไม่จำเป็น

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในวันที่เดินทางขึ้นเครื่องได้
 • ต้องซื้อสินค้าเหล่านี้หลังจากผ่านจุดตรวจบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าอากาศในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในวันที่เดินทาง หรือซื้อบนเครื่องบินของสายการบินสวิสแอร์ไลน์
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • ห้ามทำการเปิดถุงก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด
 • ทางสายการบินไม่แนะนำให้คุณซื้อของเหลว หรือเจล สินค้าปลอดภาษีหรืออื่นๆ นอกท่าอากาศยานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากคุณต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่อาคารผู้โดยสารในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มิเช่นนั้น อาจยึดสินค้าเหล่านั้น ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า
 • หากคุณเดินทางเข้าซูริคจากประเทศสิงคโปร์ และมีเที่ยวบินต่อเนื่องจากอัมสเตอร์ดัม คุณไม่สามารถนำสินค้าประเภท LAG จากร้านค้าปลอดภาษีที่ซื้อในท่าอากาศยานก่อนหน้านั้นติดตัวขึ้นเครื่องได้ คุณจะต้องทิ้งสินค้าเหล่านั้นที่หน้าประตูขึ้นเครื่อง อนุญาตให้สินค้าประเภท LAG ปลอดภาษีเข้าซูริคหากซื้อบนเที่ยวบิน SQ346 หรือร้านค้าปลอดภาษีที่ท่าอากาศยานชางงี (บริเวณจุดแวะพัก) และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงแบบพิเศษและปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมเอกสารยืนยันการซื้อ

เที่ยวบินจากประเทศไอซ์แลนด์

 

หากคุณเดินทางโดยไม่เปลี่ยนเครื่อง หรือเที่ยวบินต่อเนื่องในประเทศไอซ์แลนด์ ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อป้องกันความไม่สะดวกที่ไม่จำเป็น

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ซึ่งอาจต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • อนุญาตให้นำเฉพาะของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในวันที่เดินทางขึ้นเครื่องได้
 • ต้องซื้อสินค้าเหล่านี้หลังจากผ่านจุดตรวจบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าอากาศในประเทศไอซ์แลนด์ในวันที่เดินทาง หรือซื้อบนเครื่องของสายการบินของประเทศไอซ์แลนด์
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • ห้ามทำการเปิดถุงก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยเด็ดขาด
 • ทางสายการบินไม่แนะนำให้คุณซื้อของเหลว หรือเจล สินค้าปลอดภาษีหรืออื่นๆ นอกท่าอากาศยานในประเทศไอซ์แลนด์ หากคุณต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่อาคารผู้โดยสารในประเทศไอซ์แลนด์ มิเช่นนั้น อาจยึดสินค้าเหล่านั้น ณ จุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

เที่ยวบินจากประเทศอินเดีย

 

หากคุณเดินทางออกจาก หรือทำการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องที่ประเทศอินเดีย ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ และเจล ขอแนะนำให้คุณบรรจุสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อป้องกันความไม่สะดวกที่ไม่จำเป็น

 

ข้อจำกัดมีดังต่อไปนี้:

 • อนุญาตให้พกพาของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภารโดยสารได้หากอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้ โดยน้ำหนักรวมของถุงนี้ไม่ควรเกิน 1 ลิตร
 • อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
 • ต้องนำถุงออกจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์

 

ยารักษาโรคและอาหารข้อจำกัดอาหารพิเศษ รวมทั้งอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้
 • ต้องนำจากกระเป๋าสัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองด้วยสายตาและ/หรือเครื่องเอกซเรย์
 • หากคุณต้องนำยาควบคุมพิเศษ คุณควรมีเอกสารรับรอง (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์) ยืนยันความจำเป็นในการใช้ยาดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าปลอดภาษี:

 • หากคุณเดินทางออกจากท่าอากาศยานในประเทศอินเดีย อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่หลังจากจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยขึ้นเครื่องได้ สินค้าเหล่านั้นมีการนำส่งที่หน้าประตูขึ้นเครื่องโดยบริการซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ประตูทางขึ้นเครื่อง
 • สินค้าจะต้องบรรจุอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใสและปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ
 • หากคุณต้องแวะพักเครื่องที่ประเทศอินเดีย คุณไม่สามารถนำสินค้าประเภท LAG บนเครื่องหรือนอกประเทศอินเดียขึ้นเครื่องได้
 • หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับพนักงานประจำร้านค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า

 

ข้อจำกัดอื่นๆ สำหรับสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องและสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง:

 • มะพร้าวแห้ง (Copra) ไม่อนุญาต
 • ปริมาณน้ำแข็งแห้งไม่เกิน 2.5 กก. ต่อท่านเมื่อใช้สำหรับบรรจุของที่เน่าเสียง่าย

ยา และอาหารพิเศษ รวมถึงอาหารสำหรับทารก:

 • อนุญาตให้อยู่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ในปริมาณที่เหมาะสม
 • ต้องนำออกจากสัมภาระถือขึ้นเครื่องและแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม

หากคุณกำลังรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ ควรนำเอกสารรับรองมาด้วย (เช่น บัตรประจำตัว ประชาชนและใบรับรองแพทย์) เพื่อยืนยัน

อ่านเพิ่มเติม