Health regulations

ข้อบังคับทางสุขภาพ

บางประเทศอาจกำหนดให้ต้องมีใบรับรองการได้รับวัคซีน และหรือการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานสุขภาพท้องถิ่นในประเทศของคุณ


กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา

คุณจะต้องมีใบรับรองทางการแพทย์ในการนำอุปกรณ์กระบอกฉีดยาและ/หรือเข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง โปรดอย่าทิ้งกระบอกฉีดยาหรือเข็มลงในช่องเก็บของด้านหน้าที่นั่ง หรือทิ้งโดยไม่ปิดฝาให้เรียบร้อย ลูกเรือของเราจะช่วยคุณทิ้งกระบอกฉีดยา และ/หรือเข็มฉีดยาอย่างปลอดภัย


ยา

หากคุณมีความต้องการทางการแพทย์เป็นพิเศษ โปรดปรึกษากับแพทย์ของคุณว่าคุณสามารถเดินทางได้หรือไม่ ในบางกรณีคุณอาจต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ก่อนที่จะเดินทางกับเรา


เราแนะนำให้คุณนำยาที่ต้องใช้ไปให้เพียงพอกับการเดินทาง ซึ่งคุณควรจะเก็บไว้ในกระเป๋าถือนำติดตัวขึ้นเครื่องด้วย (ไม่เช็คอินกระเป๋านั้น) และคุณควรมีจดหมายที่บ่งบอกอาการและยาของคุณที่ออกโดยแพทย์ของคุณ


ความช่วยเหลือทางการแพทย์

เราจะพยายามทำทุกทางเพื่อให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย ดังนั้น หากคุณต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์บนเครื่องในเที่ยวบินของเรา (ยกตัวอย่างเช่น เปล หรือถังออกซิเจน) หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าจะสามารถเดินทางได้ คุณต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ในบางกรณี อาจต้องการความช่วยเหลือและความเห็นเพิ่มเติมจากแพทย์ ตามกรณีไป


เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้วแฟกซ์ไปที่สำนักงานท้องถิ่นของสิงคโปร์แอร์ไลน์ หรือคุณสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานของเรา และตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับมอบหมาย


โปรดให้ข้อมูลการเดินทางกับเราล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเดินทาง เพื่อที่เราจะได้มีเวลาเตรียมการสำหรับความต้องการการช่วยเหลือทางการแพทย์ของคุณ

 

แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ (MEDIF)

โรคประจำตัว

โดยปกติแล้ว คุณสามารถเดินทางได้แม้ว่าจะมีโรคประจำตัว อย่างไรก็ตาม ความดันอากาศในห้องโดยสารอาจสูงถึงระดับ 5,000 ถึง 7,000 ฟุต สำหรับผู้มีโรคประจำตัวบางกรณีอาจต้องมีการเฝ้าระวัง

เนื่องจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการบิน ที่นั่งตรงแถวทางออกฉุกเฉินจึงไม่มีให้บริการ

 


อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว

สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็คทรอนิกส์และที่ใช้ไฟฟ้า จำเป็นต้องมีการอนุญาตก่อนนำมาใช้บนเครื่อง เพื่อเป็นการรับรองว่าอุปกรณ์นั้นจะไม่ส่งผลต่อระบบนำทางและระบบสื่อสารของเครื่อง หากอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณส่งผลต่อระบบของเครื่องบิน ลูกเรือของเราอาจขอให้คุณปิดเครื่อง


คุณจะต้องสามารถใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นด้วยตัวเอง โดยไม่มีความช่วยเหลือจากลูกเรือได้ หากคุณเดินทางโดยมีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทางการแพทย์หรือที่ใช้ไฟฟ้า โปรดเตรียมการล่วงหน้ากับทางสำนักงานท้องถิ่นของสิงคโปร์แอร์ไลน์


ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานในตัวขึ้นเครื่องได้ ยกเว้น:

  • อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการได้ยินแบบพกพาได้
  • เครื่องกระตุ้นหัวใจ
  • เครื่องพ่น
  • เครื่องปรับแรงดันอากาศช่วยหายใจ (CPAP)
  • ถังออกซิเจนแบบพกพา (POC) ที่ได้รับการรับรองจา FAA

คุณไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตเพิ่มเติมเมื่อใช้อุปกรณ์เหล่านี้บนเครื่อง อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์จ่ายไฟให้กับคุณในระหว่างบินได้ เราแนะนำให้คุณใช้เจล หรือแบตเตอร์รี่แห้งที่สามารถให้พลังงานกับอุปกรณ์ได้อย่างน้อย 150% ของเวลาเดินทาง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องเดินทางเป็นเวลา 10 ชั่วโมง โปรดเตรียมแบตเตอรี่สำรองไว้สำหรับการใช้งาน 15 ชั่วโมง

เนื่องจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการบิน ที่นั่งตรงแถวทางออกฉุกเฉินจึงไม่มีให้บริการ


เครื่อง POC และ CPAP

คุณสามารถนำถังออกซิเจนแบบพกพา (POC) ขึ้นเครื่องและใช้บนเครื่องได้ หากว่าถังออกซิเจนแบบพกพานั้นเป็นรุ่นที่ได้รับการรับรองจาก FAA


อุปกรณ์ POC รุ่นที่ได้รับการรับรอง

 

ในขณะใช้งาน คุณต้องเก็บเครื่อง POCs ไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ ยกเว้นรุ่น Lifestyle/Freestyle (ผลิตโดยบริษัท AirSep) ที่สามารถถือหรือวางไว้บนที่นั่งของคุณในขณะใช้ได้ เนื่องจากน้ำหนักที่เบา และขนาดที่เล็กของอุปกรณ์

 

สามารถใช้เครื่องปรับแรงดันอากาศช่วยหายใจ (CPAP) ทุกรุ่นในเที่ยวบินของเราได้

หากต้องการใช้ในระหว่างบิน อุปกรณ์ของคุณจะต้องสามารถวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าได้ หากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าได้ คุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์ในระหว่างบินได้ แต่คุณสามารถนำอุปกรณ์ติดตัวขึ้นเครื่องและเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะได้

 

มีข้อจำกัดอื่นๆ หากอุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม โปรดดูที่ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการพกพาแบตเตอรี่ลิเธียม

 

เราอาจไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ให้พลังงานแก่คุณในเที่ยวบินของเราได้ ดังนั้นอุปกรณ์ POC หรือ CPAP ของคุณจะต้องใช้เจลหรือแบตเตอรี่แห้งที่สามารถให้พลังงานกับอุปกรณ์ได้อย่างน้อย 150% ของเวลาเดินทาง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องเดินทางเป็นเวลา 10 ชั่วโมง โปรดเตรียมแบตเตอรี่สำรองไว้สำหรับการใช้งาน 15 ชั่วโมง

 

หากต้องการตรวจสอบระยะเวลาเดินทางและจัดเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของสิงคโปร์แอร์ไลน์อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และคุณต้องแสดงใบรับรองทางการแพทย์จากแพทย์ของคุณซึ่งระบุว่าคุณสามารถเดินทางได้


และคุณควรเช็คอินล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง


และคุณไม่สามารถใช้ที่นั่งด้านหน้าสุด และที่นั่งในแถวที่อยู่ติดกับประตูฉุกเฉินได้


บริการเปลบนเครื่อง

มีบริการเปลสำหรับเครื่องบินเฉพาะบางรุ่นและเฉพาะชั้นประหยัดเท่านั้น และมีค่าธรรมเนียมในการใช้ บริการนี้สงวนไว้สำหรับผู้โดยสารที่จำเป็นจะต้องเอนตัวลงนอนเท่านั้น และผู้โดยสารนั้นจะต้องมีผู้ดูแลโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตลอดการเดินทาง


หากมีความจำเป็น เรามีถังออกซิเจนเตรียมให้


หากต้องการจัดเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของสิงคโปร์แอร์ไลน์สโดยเร็วที่สุด อย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง และคุณต้องแสดงใบรับรองทางการแพทย์จากแพทย์ของคุณซึ่งระบุว่าคุณสามารถเดินทางได้


และคุณควรเช็คอินล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง


ถังออกซิเจนบนเครื่อง

มีชุดอุปกรณ์ถังออกซิเจน (SOK) เตรียมไว้บนเครื่อง ตามข้อกำหนดของประเทศต้นทางและประเทศจุดหมายปลายทาง


อาจต้องใช้ที่นั่งเพิ่มอีกหนึ่งที่หรือมากกว่านั้นในการติดตั้งถังออกซิเจนถัดจากผู้โดยสาร และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้โดยสารอาจต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าหนึ่งถังในระหว่างเดินทาง ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลเวียนของออกซิเจนและระยะเวลาเดินทาง*


หากต้องการจัดเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของสิงคโปร์แอร์ไลน์โดยเร็วที่สุด และอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการเดินทาง และคุณต้องแสดงใบรับรองทางการแพทย์จากแพทย์ของคุณซึ่งระบุว่าคุณสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษทางการแพทย์ในระหว่างการบิน


และคุณควรเช็คอินล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง


และคุณไม่สามารถใช้ที่นั่งในแถวที่อยู่ติดกับประตูฉุกเฉินได้


* ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราไม่อนุญาตให้นำถังออกซิเจนส่วนตัวขึ้นเครื่อง ไม่อนุญาตให้ใช้ถังออกซิเจนส่วนตัวของผู้โดยสาร รวมถึงหน้ากากออกซิเจนส่วนตัวบนเครื่องได้


ข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติสำหรับผู้มีความทุพลภาพ

ข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะเที่ยวบินที่บินไปและกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เที่ยวบินเหล่านี้จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา CFR Part 382: ว่าด้วยเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติสำหรับผู้มีความทุพลภาพในการเดินทางทางอากาศยาน: กฎข้อสุดท้าย


คุณสามารถขอรับสำเนากฎข้อสุดท้ายของUS DOT Part 382จากกรมการขนส่งสหรัฐอเมริกาจากวิธีการดังต่อไปนี้:

  • โดยการโทรศัพท์ไปที่สายด่วนโทรฯฟรีสำหรับผู้โดยสารทางอากาศซึ่งมีความทุพลภาพ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-778-4838 (เสียง) หรือ 1-800-455-9880 (TTYสำหรับผู้มีความทุพลภาพทางการได้ยิน)
  • โดยการโทรศัพท์ไปที่ กองคุ้มครองผู้บริโภคทางอากาศที่หมายเลขโทรศัพท์ 202-366-2220 (เสียง) or 202-366-0511 (TTY สำหรับผู้มีความทุพลภาพทางการได้ยิน)
  • โดยการส่งจดหมายไปที่กองคุ้มครองผู้บริโภคทางอากาศที่ C-75, US Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, วอชิงตัน, DC 20590
  • จากเว็ปไซต์ของกองคุ้มครองผู้บริโภคทางอากาศ