สิงคโปร์แอร์ไลน์

ศูนย์ข้อมูลการเดินทาง


ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 18:00 น. (GMT +8)ดูข้อมูลทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องทราบเพื่อให้คุณจองได้อย่างมั่นใจและเดินทางได้อย่างปลอดภัย


สิ่งที่คุณควรทราบก่อนทำการจอง

คําแนะนําการเดินทางล่าสุด
คำแนะนำการเดินทาง

หมั่นตรวจดูคําแนะนําในการเดินทางล่าสุดก่อนการเดินทางของคุณเสมอ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการเดินทางเข้าเมืองโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นานก่อนการเดินทาง

ตรวจดูคําแนะนําต่าง ๆ

การเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
การเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์

เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องและการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินชางงีของสิงคโปร์ 

เดินทางอย่างปลอดภัยไปกับเรา
เดินทางอย่างปลอดภัยและราบรื่น 

เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่บังคับใช้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณจะเดินทางได้ง่าย ปลอดภัย และราบรื่นกว่าเดิม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การต่ออายุสถานะของ KrisFlyer Elite และ PPS Club
การต่ออายุสถานะของ KrisFlyer Elite และ PPS Club

เราจะต่ออายุสถานะของ KrisFlyer Elite และ PPS Club ให้โดยอัตโนมัติสำหรับการเป็นสมาชิกที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคม 2022 ถึงกุมภาพันธ์ 2023 ดูข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกได้ที่ด้านล่าง

PPS Club    |    KrisFlyer Eliteการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองหรือการคืนเงิน
หากคุณได้จองเที่ยวบินผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบินพันธมิตร โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบินพันธมิตรโดยตรง


เปลี่ยนหรือยกเลิกการจองของคุณ


การจองทั้งหมดที่จองในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2022 จะได้รับความคุ้มครองโดยนโยบายการจองใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียม สิ่งนี้หมายความว่าคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการจองใหม่ใด ๆ อย่างไรก็ตาม อาจมีส่วนต่างของค่าโดยสาร โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงวันที่ใด ๆ นั้นต้องดำเนินการภายในหนึ่งปีหลังจากวันที่ออกบัตรโดยสารของคุณ ส่วนการยกเลิกใด ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขค่าโดยสารของบัตรโดยสาร.

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวันที่เดินทางได้ที่การจัดการการจอง หากคุณมีปัญหาในการดำเนินการตามคำขอของคุณ โปรดใช้แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือของเรา เที่ยวบินที่ออกเดินทางภายใน 72 ชั่วโมงจะได้รับความสำคัญก่อน ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่แลกหรืออัปเกรดด้วยวงเงินตั๋วโดยสารหรือไมล์สะสม ควรใช้แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือเช่นกันแบบฟอร์มคําขอความช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือด้านการจองอื่น ๆ

หากคุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านจัดการการจอง หรือหากคุณแลกหรืออัปเกรดเที่ยวบินของคุณด้วยไมล์ โปรดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงการจองหรือการคืนเงินของคุณผ่านแบบฟอร์มแบบฟอร์มคําขอความช่วยเหลือ (Assistance Request Form) มายังเรา

แบบฟอร์มคําขอความช่วยเหลือ

คำถามที่พบบ่อย

หากเที่ยวบินของฉันถูกยกเลิก ฉันจะได้รับเงินคืนหรือไม่

 

 

ดูคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด