Ký gửi hành lý tự động

Tại một số sân bay, quý khách có thể gửi hành lý ký gửi tại quầy ký gửi hành lý tự động sớm nhất là 24 giờ trước khi chuyến bay cất cánh.


Chỉ cần in thẻ hành lý tại quầy thông tin tự phục vụ, gắn thẻ, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xác định quầy ký gửi tự động

Singapore

  • Nhà ga số 3 của Sân bay Changi (Hàng 3 và 4)

Châu Âu

Nhà ga 1 của sân bay Paris Charles de Gaulle (Sảnh 1)

Ba bước gắn thẻ hành lý đơn giản

how to tag your bag