สิงคโปร์แอร์ไลน์

การขยายอายุสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite รางวัล KrisFlyer Milestone และไมล์ KrisFlyer

 

เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับความภักดีของคุณ จะมีการดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้

 

 • การขยายอายุสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver และ Gold ไปอีก 12 เดือนสำหรับสมาชิกภาพ Elite ที่จะหมดอายุตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 [ใหม่]
 • การขยายอายุสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver และ Gold ไปอีก 12 เดือนสำหรับสมาชิกภาพ Elite ที่จะหมดอายุตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022
 • การยกยอดไมล์ Elite ที่ได้รับไปยังปีสมาชิกภาพถัดไป (สำหรับสมาชิกภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023) [ใหม่]
 • การยกยอดไมล์ Elite ที่ได้รับไปยังปีสมาชิกภาพถัดไป (สำหรับสมาชิกภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022)
 • การขยายอายุไมล์ KrisFlyer ที่จะหมดอายุ [ใหม่]
 • การขยายอายุรางวัล KrisFlyer Milestone ที่จะหมดอายุ (เดิมชื่อรางวัล Elite Gold) [ใหม่]

 

เราหวังว่ามาตรการข้างต้นจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการเดินทางครั้งต่อไปกับเรามากขึ้น เราปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเราหวังว่าจะได้ต้อนรับคุณบนเที่ยวบินของเราอีกครั้ง

 

 

การขยายอายุสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver และ Gold (สำหรับสมาชิกภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023) [ใหม่]

 
โครงการสนับสนุนการต่ออายุ
 1. ในฐานะสมาชิก KrisFlyer Elite ฉันจะได้รับการดูแลอย่างไรบ้างจากโครงการสนับสนุนการต่ออายุสมาชิกที่ได้รับการขยาย 

  สมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver หรือ Elite Gold ของคุณจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติเป็นปีที่สาม สิ่งนี้มีผลกับสมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 หลังจากสถานะของคุณได้รับการต่ออายุ ไมล์ Elite ในบัญชีสมาชิกภาพของคุณจะถูกเริ่มนับศูนย์ใหม่ในวันที่เริ่มต้นการมีคุณสมบัติในการต่ออายุสมาชิก 

  การหมดอายุของระดับชั้นสำหรับสมาชิก KrisFlyer Elite ทุกท่านจะกลับมาอีกครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 เท่านั้น
 2. ฉันจำเป็นต้องทำอะไรหรือไม่เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับโครงการสนับสนุนการต่ออายุ

  สมาชิก KrisFlyer Elite ทุกท่านจะได้รับการขยายอายุสมาชิกภาพในระดับชั้นปัจจุบันของพวกเขาโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดปีสมาชิกภาพระหว่างเดือนมีนาคม 2022 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
 3. การต่ออายุสมาชิกภาพ Elite ของฉันจะเกิดขึ้นเมื่อใด

  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลในแอป SingaporeAir บนมือถือภายในวันที่
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  มีนาคม 2022
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  31 มีนาคม 2022
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 เมษายน 2022
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  เมษายน 2022
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  30 เมษายน 2022
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 พฤษภาคม 2022
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  พฤษภาคม 2022
  31 พฤษภาคม 2022
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 มิถุนายน 2022
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  มิถุนายน 2022
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  30 มิถุนายน 2022
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 กรกฎาคม 2022
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  กรกฎาคม 2022
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  31 กรกฎาคม 2022
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 สิงหาคม 2022
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  สิงหาคม 2022
  31 สิงหาคม 2022
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 กันยายน 2022
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  กันยายน 2022
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  30 กันยายน 2022
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 ตุลาคม 2022
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  ตุลาคม 2022
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  31 ตุลาคม 2022
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 พฤศจิกายน 2022
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  พฤศจิกายน 2022
  30 พฤศจิกายน 2022
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 ธันวาคม 2022
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  ธันวาคม 2022
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  31 ธันวาคม 2022
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 มกราคม 2023
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  มกราคม 2023
  31 มกราคม 2023
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 กุมภาพันธ์ 2023
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  กุมภาพันธ์ 2023
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  28 กุมภาพันธ์ 2023
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 มีนาคม 2023
 4. ฉันมีไมล์ Elite เพียงพอที่จะต่ออายุสมาชิกภาพระดับปัจจุบันของฉันได้ด้วยตัวเอง ฉันจะได้รับสถานะการเป็นสมาชิกภาพเพิ่มอีกหนึ่งปีในระดับชั้นปัจจุบันของฉันหรือไม่ 

  เนื่องจากสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver หรือ Elite Gold ของคุณจะได้รับการขยายอายุโดยอัตโนมัติเป็นปีที่สาม ไมล์ Elite ใดๆ ที่ได้รับจากการสะสมทางอากาศและบนภาคพื้นดินระหว่างรอบการมีคุณสมบัติปัจจุบันของคุณจะถูกยกไปยังรอบการมีคุณสมบัติถัดไปตั้งแต่ระหว่างเดือนมีนาคม 2022 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 หลังจากมีการขยายปีสมาชิกภาพของคุณแล้ว

  ไมล์ Elite ที่ถูกยกจากรอบการเป็นสมาชิกภาพก่อนหน้าของคุณสามารถใช้นับรวมกับการต่ออายุสมาชิก KrisFlyer Elite ของคุณได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2024 หรือเพื่ออัปเกรดสถานะสมาชิกภาพของคุณ

การขยายอายุสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver และ Gold (สำหรับสมาชิกภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022)

 
โครงการดูแลการต่ออายุ
 1. ในฐานะสมาชิก KrisFlyer Elite ฉันจะได้รับการดูแลอย่างไรบ้างจากโครงการดูแลการต่ออายุสมาชิกภาพที่ถูกปรับปรุง
  • สมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver หรือ Elite Gold ของคุณจะถูกขยายออกไปอีกปีโดยอัตโนมัติ มีผลกับสมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022
  • โครงการสนับสนุนการต่ออายุที่ถูกปรับปรุงนี้จะใช้แทนที่โครงการริเริ่มก่อนหน้าที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2020 ว่า 50% ของไมล์ Elite ที่จำเป็นจะถูกโอนเข้าบัญชี KrisFlyer ของคุณเพื่อช่วยในการต่ออายุสมาชิก KrisFlyer Elite ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ดังนั้น 50% ของไมล์ Elite ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุจะไม่ถูกโอนเข้าบัญชี KrisFlyer ของคุณอีกต่อไป
 2. ฉันจำเป็นต้องทำอะไรหรือไม่เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับโครงการดูแลการต่ออายุที่ถูกปรับปรุง

  สมาชิก KrisFlyer Elite ทุกท่านจะได้รับการขยายอายุสมาชิกภาพระดับชั้นปัจจุบันโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดปีสมาชิกภาพระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

การยกยอดไมล์ Elite ที่ได้รับไปยังปีสมาชิกภาพถัดไป (สำหรับสมาชิกภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023) [ใหม่]

 
 1. ความคิดริเริ่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อฉันในฐานะสมาชิก KrisFlyer Elite Silver หรือ Elite Gold อย่างไร

  ไมล์ Elite ใดๆ ที่ได้รับจากการสะสมทางอากาศและบนภาคพื้นดินระหว่างรอบการมีคุณสมบัติก่อนหน้าจะถูกยกไปยังรอบการมีคุณสมบัติถัดไปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 หลังจากมีการขยายปีสมาชิกภาพของคุณแล้ว

  สมาชิก KrisFlyer Elite แต่ละท่าน (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2022) จะมีสิทธิ์ได้รับไมล์ Elite โอนกลับเพียงครั้งเดียว
 2. จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อยกยอดไมล์ Elite ของฉันไปยังรอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่ของฉันหรือไม่

  ไมล์ Elite ที่สะสมภายในปีสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite ของคุณ (สำหรับสมาชิกภาพที่เริ่มต้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2021 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2022) จะถูกโอนให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
 3. ไมล์ Elite ที่ถูกยกยอดไปจะเข้าบัญชีของฉันในปีสมาชิกภาพใหม่ของฉันเมื่อใด

  ไมล์ Elite ของคุณจะกลายเป็นศูนย์ก่อนเมื่อขยายอายุสมาชิกภาพและจะถูกโอนกลับให้คุณภายในสองเดือนนับจากวันที่เริ่มรอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่ของคุณ

  เฉพาะไมล์ Elite ที่สะสมภายในปีสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite ของคุณ (สำหรับสมาชิกภาพที่เริ่มต้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2021 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2022) จะได้รับการโอนกลับอีกครั้ง
 4. ฉันได้รับการอัปเกรดจากระดับชั้น KrisFlyer Elite Silver เป็นระดับชั้น KrisFlyer Elite Gold ไมล์ Elite ของฉันจะได้รับการโอนกลับอีกครั้งหรือไม่

  สมาชิก KrisFlyer Elite Silver ที่ได้รับการอัปเกรดเป็นระดับชั้น KrisFlyer Elite Gold ก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver จะมีสิทธิ์ได้รับไมล์ Elite โอนกลับเพียงครั้งเดียว

  สมาชิกที่ได้รับการอัปเกรดจาก KrisFlyer Elite Silver เป็น KrisFlyer Elite Gold หลังวันที่ 1 มีนาคม 2022 จากโปรแกรมจับคู่สถานะหรือแคมเปญเพื่อเร่งไมล์จะไม่มีสิทธิ์สำหรับการโอนไมล์ Elite กลับอีกครั้ง

การยกยอดไมล์ Elite ที่ได้รับไปยังปีสมาชิกภาพถัดไป (สำหรับสมาชิกภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022)

 
 1. ความคิดริเริ่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อฉันในฐานะสมาชิก KrisFlyer Elite Silver หรือ Elite Gold อย่างไร เมื่อไหร่ที่ไมล์สะสม Elite ซึ่งถูกยกมาจะเข้ามาในบัญชีของฉันในปีสมาชิกภาพใหม่
  • ไมล์ Elite ใดๆ ที่ได้รับจากการสะสมทางอากาศและบนภาคพื้นดินในระหว่างรอบการมีคุณสมบัติจะถูกยกไปด้วยหลังจากมีการขยายปีสมาชิกภาพของคุณแล้ว
  • ไมล์ Elite ของคุณจะกลายเป็นศูนย์ก่อนเมื่อขยายอายุสมาชิกภาพและจะถูกโอนกลับให้คุณภายในสองเดือนนับจากวันที่เริ่มรอบการเป็นสมาชิกใหม่ของคุณ
  • สมาชิก KrisFlyer Elite แต่ละท่านจะมีสิทธิ์ได้รับไมล์ Elite โอนกลับเพียงครั้งเดียว
  • เฉพาะไมล์ Elite ที่สะสมภายในปีสมาชิกภาพของคุณ (สำหรับวันที่เริ่มต้นสมาชิกภาพระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2020 ถึง 1 มีนาคม 2021) จะได้รับการโอนกลับอีกครั้ง
  • สมาชิก KrisFlyer Elite Silver ที่ได้รับการอัปเกรดเป็นระดับ KrisFlyer Elite Gold ก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver จะมีสิทธิ์ได้รับไมล์ Elite โอนกลับเพียงครั้งเดียวภายในสองเดือนนับจากวันที่อัปเกรด
  • สมาชิกที่ได้รับการอัปเกรดจาก KrisFlyer Elite Silver เป็น KrisFlyer Elite Gold หลังวันที่ 1 มีนาคม 2021 จากโปรแกรมจับคู่สถานะหรือแคมเปญเพื่อเร่งไมล์จะไม่มีสิทธิ์สำหรับการโอนไมล์ Elite กลับอีกครั้ง

การขยายอายุไมล์ KrisFlyer ที่จะหมดอายุ [ใหม่]

 
 1. ไมล์ KrisFlyer ของฉันมีสิทธิ์ได้รับการขยายอายุหรือไม่

  หากคุณมีไมล์ KrisFlyer ที่จะหมดอายุระหว่างเดือนมกราคม 2022 ถึงเดือนธันวาคม 2022 ไมล์เหล่านั้นมีสิทธิ์ได้รับการขยายอายุออกไปอีก 6 เดือน การขยายอายุนี้จะทำโดยอัตโนมัติ และคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ซึ่งหมายความว่าไม่มีไมล์ที่จะหมดอายุในปี 2022 และไมล์ที่ได้รับการขยายอายุจะเริ่มหมดอายุตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 เท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีผลกับไมล์ที่ได้รับการขยายอายุไปก่อนหน้านี้ด้วย ตัวอย่างเช่น ไมล์ที่หมดอายุในเดือนมกราคม 2022 จะได้รับการขยายอายุออกไปอีก 6 เดือนถึงเดือนกรกฎาคม 2022 ในเดือนกรกฎาคม 2022 ไมล์เดิมเหล่านี้จะได้รับการขยายอายุออกไปอีก 6 เดือนถึงเดือนมกราคม 2023
 2. ฉันชำระค่าบริการเพื่อขยายอายุไมล์ของฉันไปก่อนหน้านี้ ไมล์เหล่านี้จะได้รับการขยายอายุด้วยหรือไม่

  ได้ ไมล์ทั้งหมดที่ได้รับการขยายอายุไปก่อนหน้านี้และมีการชำระค่าบริการจะมีสิทธิ์ได้รับการขยายอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. ฉันจะดูวันหมดอายุของไมล์ KrisFlyer ของฉันได้อย่างไร

  เข้าสู่ระบบบัญชี KrisFlyer ของคุณที่ singaporeair.com หรือแอป SingaporeAir บนมือถือและไปที่ ไมล์ > ระยะเวลาของไมล์ การแจกแจงไมล์ที่จะหมดอายุใน 12 เดือนข้างหน้าแบบรายเดือนจะแสดงให้คุณเห็นในหน้านี้
 4. การขยายอายุไมล์ KrisFlyer ที่จะหมดอายุของฉันจะเกิดขึ้นเมื่อใด

  หากไมล์ของคุณมีสิทธิ์ได้รับการขยายอายุ การขยายอายุจะมีผลตอนสิ้นเดือนตามกำหนดการเดิมที่จะหมดอายุเท่านั้น
 5. ฉันเข้าสู่ระบบบัญชีของฉันและสังเกตเห็นว่าไมล์ KrisFlyer ที่มีสิทธิ์ได้รับการขยายอายุของฉันยังไม่ได้รับการขยายอายุ ฉันจะดูได้อย่างไรว่าไมล์ของฉันได้รับการขยายอายุอย่างถูกต้องแล้ว

  วันหมดอายุใหม่จะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของคุณในเดือนถัดไปหลังจากไมล์ของคุณมีกำหนดที่จะหมดอายุ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีไมล์ที่จะหมดอายุในเดือนมกราคม 2022 ไมล์จะได้รับการขยายอายุตอนสิ้นเดือนมกราคม 2022 และวันหมดอายุที่ได้รับการขยายใหม่ซึ่งเป็นเดือนกรกฎาคม 2022 จะแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีของคุณในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

  สามารถดูใบแจ้งยอดบัญชีของคุณได้หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบที่ singaporeair.com (ไมล์ > ใบแจ้งยอด) จะมีรายการที่เกี่ยวข้องสองรายการ (1) แสดงไมล์ที่จะหมดอายุซึ่งถูกหักจากบัญชีของคุณพร้อมคำอธิบาย "การขยายอายุไมล์ 6 เดือน Singapore Airlines SR (การปรับปรุง)" (2) แสดงจำนวนไมล์เดียวกับที่จะหมดอายุที่ถูกโอนกลับเข้าบัญชีของคุณพร้อมคำอธิบาย "การขยายอายุไมล์ 6 เดือน Singapore Airlines SR"
 6. ฉันมีไมล์ที่ได้รับการขยายอายุและจะหมดอายุในเดือนมกราคม 2023 เนื่องจากฉันต้องการใช้ไมล์สำหรับการแลกเที่ยวบิน การแลกเที่ยวบินของฉันจะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2023 หรือไม่

  คุณจะต้องแลกไมล์ของคุณก่อนที่จะหมดอายุในวันสุดท้ายของเดือน เวลา 23.59 น. (GMT +8 ชม.) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจองตั๋วรางวัลนั้นออกตั๋วได้สำเร็จวันที่หรือก่อนวันที่ 31 มกราคม 2023 คุณสามารถเดินทางหลังเดือนมกราคม 2023
 7. ฉันมีไมล์ที่จะหมดอายุในปี 2023 ไมล์เหล่านี้จะได้รับการขยายอายุด้วยหรือไม่

  สิ่งนี้จะได้รับการพิจารณาเมื่อใกล้ถึงวัน
 8. ฉันสามารถขยายอายุการใช้งานของไมล์ KrisFlyer ที่ได้รับการขยายออกไปสำหรับการใช้เกินเดือนที่หมดอายุใหม่ได้หรือไม่

  ได้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมการขยายอายุไมล์สำหรับคำขอดังกล่าวผ่านการชำระเงินโดยใช้ไมล์หรือค่าบริการเพียงเล็กน้อย สมาชิก KrisFlyer สามารถขยายไมล์ได้อีก 6 เดือนหลังจากวันหมดอายุใหม่ ในขณะที่สมาชิก KrisFlyer Elite อาจขยายอายุไมล์ได้อีก 12 เดือนหลังจากวันหมดอายุใหม่ โปรดคลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การขยายอายุรางวัล KrisFlyer Milestone ที่จะหมดอายุ [ใหม่]

 
 1. รางวัล KrisFlyer Milestone ของฉันมีสิทธิ์ได้รับการขยายอายุหรือไม่

  หากคุณมีรางวัลต่อไปนี้ที่จะหมดอายุก่อนวันที่หรือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2022 รางวัลเหล่านี้มีสิทธิ์ได้รับการขยายอายุ
  1. 1,500 ไมล์ KrisPay
  2. 25% โบนัสไมล์ KrisFlyer
  3. 50% โบนัสไมล์ KrisFlyer
  4. ส่วนลดการแลก 5,000 ไมล์ KrisFlyer
  5. ไมล์ KrisFlyer สองเท่า
  6. การอัปเกรดล่วงหน้าสำหรับเส้นทางบินระยะสั้น
  7. การอัปเกรดล่วงหน้าสำหรับชั้นประหยัดพิเศษ

  รางวัลเหล่านี้จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2022 การขยายอายุนี้จะทำโดยอัตโนมัติ และคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
 2. ฉันจะดูได้อย่างไรว่าฉันมีรางวัล KrisFlyer Milestone ที่จะหมดอายุหรือไม่

  เข้าสู่ระบบ บัญชี KrisFlyer ของคุณที่ singaporeair.com หรือแอป SingaporeAir บนมือถือและไปที่ สรุปบัญชี > รางวัล KrisFlyer Milestone รางวัลของคุณและวันหมดอายุตามลำดับจะแสดงอยู่ภายใต้ “จัดการรางวัล”
 3. การขยายอายุรางวัล KrisFlyer Milestone ที่จะหมดอายุของฉันจะเกิดขึ้นเมื่อใด

  การขยายอายุจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2022
 4. ฉันเข้าสู่ระบบบัญชีของฉันและสังเกตเห็นว่ารางวัล KrisFlyer Milestone ที่มีสิทธิ์ได้รับการขยายอายุยังไม่ได้รับการขยายอายุ ฉันจะดูได้อย่างไรว่ารางวัลของฉันได้รับการขยายอายุอย่างถูกต้องแล้ว

  วันหมดอายุใหม่ของรางวัล KrisFlyer Milestone ที่มีสิทธิ์จะปรากฏในบัญชีของคุณภายในวันที่ 31 มกราคม 2022 โปรดเข้าสู่ระบบที่นี่เพื่อดูว่าคุณมีรางวัล KrisFlyer Milestone หรือไม่
 5. ฉันสามารถขยายอายุการใช้งานของรางวัล KrisFlyer Milestone ที่ได้รับการขยายออกไปสำหรับการใช้เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2022 ได้หรือไม่

  รางวัล KrisFlyer Milestone สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2022 ตราบใดก็ตามที่มีการใช้รางวัลในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2022 มิฉะนั้น โปรดใช้รางวัล KrisFlyer Milestone ของคุณภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2022
 6. ฉันได้ใช้รางวัล KrisFlyer Milestone ในการจองของฉันซึ่งตอนนี้ได้รับการคืนเงินแล้ว รางวัลจะถูกโอนกลับเข้าในบัญชีของฉันหรือไม่

  สำหรับรางวัลดังต่อไปนี้
  1. 25% โบนัสไมล์ KrisFlyer
  2. 50% โบนัสไมล์ KrisFlyer
  3. ไมล์ KrisFlyer สองเท่า

  โปรดเข้าสู่ระบบ บัญชี KrisFlyer ของคุณและไปที่ สรุปบัญชี > รางวัล KrisFlyer Milestone เพื่อจัดการรางวัลของคุณ คุณสามารถคลิกที่ “ลบ” เพื่อลบการใช้รางวัลของคุณออกจากการจอง การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนสถานะกลับเป็น "มีอยู่" วันหมดอายุจะถูกอัปเดตเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2022

  สำหรับรางวัลดังต่อไปนี้
  1. ส่วนลดการแลก 5,000 ไมล์ KrisFlyer
  2. การอัปเกรดล่วงหน้าสำหรับเส้นทางบินระยะสั้น
  3. การอัปเกรดล่วงหน้าสำหรับชั้นประหยัดพิเศษ

  โปรดติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก KrisFlyerเพื่อโอนรางวัลของคุณกลับ วันหมดอายุของรางวัลจะถูกอัปเดตเป็น 31 ธันวาคม 2022

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการดูแลการต่ออายุ

 
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("T&Cs") บังคับใช้กับโครงการดูแลการต่ออายุของสมาชิก KrisFlyer ("โครงการดูแลการต่ออายุ") ซึ่งจัดทำโดย บริษัท สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส จำกัด ("SIA") เพื่อช่วยให้สมาชิก PPS Club และสมาชิก Elite มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อสำหรับสถานะระดับชั้นสมาชิกของพวกเขาในปีถัดไป
 2. สมาชิก KrisFlyer ทุกท่านที่เป็นสมาชิก PPS Club หรือสมาชิก Elite นับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2022 จะมีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติสำหรับโครงการดูแลการต่ออายุนี้
 3. การตัดสินใจทั้งหมดของ SIA ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดูแลการต่ออายุนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด SIA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ยุติหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว SIA ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก KrisFlyer ที่เข้าร่วม
 4. โครงการริเริ่มทั้งหมดภายใต้โครงการดูแลการต่ออายุจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ KrisFlyer ที่ (https://www.singaporeair.com/en_UK/ppsclub_krisflyer/termsconditions-kf/)
 5. ในการเข้าร่วมโครงการดูแลการต่ออายุ ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เขา/เธอส่ง (รวมถึงชื่อของเขา/เธอ หมายเลขสมาชิก KrisFlyer และที่อยู่อีเมล) อาจถูกรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือการประมวลผลอื่น (เรียกรวมกันว่า "การประมวลผล") โดย SIA การรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SIA (ดูได้ทางออนไลน์ที่ https://www.singaporeair.com/en_UK/privacy-policy/)
 6. SIA จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมอาจได้รับ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงความเสียหาย การสูญเสีย การบาดเจ็บหรือความผิดหวังใดๆ) หรือส่งผลให้มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ โดยการเข้าร่วมในโครงการดูแลการต่ออายุนี้
 7. ในการเข้าร่วมโครงการดูแลการต่ออายุนี้ ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเงื่อนไขของการขนส่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SIA และข้อกำหนดของ KrisFlyer (ดูได้ทางออนไลน์ที่ https://www.singaporeair.com/en_UK/ppsclub_krisflyer/termsconditions-kf/) (เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SIA") การไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SIA เหล่านี้อาจส่งผลให้สมาชิก KrisFlyer ถูกตัดสิทธิ์ในทุกขั้นตอนใดๆ ของแคมเปญนี้
 8. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก KrisFlyer ที่ KF_contact@singaporeair.com.sg
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลสิงคโปร์โดยเฉพาะ