สิงคโปร์แอร์ไลน์

การขยายอายุสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite รางวัล KrisFlyer Milestone Rewards และไมล์ KrisFlyer

 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เราเข้าใจว่าแผนการเดินทางของสมาชิกของเราจะมีความไม่แน่นอนในหลายเดือนข้างหน้า

 

เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับความภักดีของสมาชิก เราขอเสนอดังนี้

 • การขยายอายุสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver และ Gold สำหรับหนึ่งปีสมาชิกภาพสำหรับรอบการต่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021
 • การขยายอายุรางวัล KrisFlyer Milestone Rewards (เดิมเรียกว่ารางวัล Elite Gold Rewards) ที่จะหมดอายุระหว่างเดือนกรกฎาคม 2020 ถึงเดือนธันวาคม 2020 รวมถึงรางวัลที่ออกในปี 2020 โดยรางวัลจะมีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2021
 • การขยายอายุไมล์ KrisFlyer ที่จะหมดอายุระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2021 ไปอีก 6 เดือน
 • การต่ออายุสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver และ Gold เพิ่มอีก 12 เดือนเมื่อสิ้นสุดปีสมาชิกภาพระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 [ใหม่]
 • การยกไมล์ Elite ที่ได้รับไปยังปีสมาชิกภาพถัดไป (สำหรับวันที่เริ่มต้นเป็นสมาชิกภาพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022) [ใหม่]

 

เราหวังว่ามาตรการข้างต้นจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการเดินทางครั้งต่อไปกับเรามากขึ้น เราปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเราหวังว่าจะได้ต้อนรับคุณบนเที่ยวบินของเราอีกครั้ง

 

 

การต่ออายุสมาชิก KrisFlyer Elite Silver และ Gold (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 - กุมภาพันธ์ 2021)

 
 1. ปัจจุบันฉันเป็นสมาชิก KrisFlyer Elite Silver หรือ Elite Gold การเป็นสมาชิกของฉันจะได้รับการต่ออายุหรือไม่หากฉันไม่มี 25,000 ไมล์ Elite หรือ 50,000 ไมล์ Elite ในปีสมาชิกปัจจุบันของฉัน 

  สมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver หรือ Elite Gold ของคุณจะได้รับการต่ออายุอีกหนึ่งปี สำหรับสมาชิกที่ปีสมาชิกภาพสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021 

  เมื่อถึงวันต่ออายุสมาชิก ไมล์ Elite ของคุณจะถูกเริ่มนับศูนย์ใหม่เพื่อระบุถึงการเริ่มรอบสมาชิกใหม่
 2. จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนที่การเป็นสมาชิกของฉันจะได้รับการต่ออายุไปอีกปีหรือไม่

  สมาชิกภาพ Elite Silver หรือ Elite Gold ของคุณจะได้รับการต่ออายุอัตโนมัติในวันที่ตามเดือนที่หมดอายุการเป็นสมาชิกภาพของคุณตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านล่าง
 3. การต่ออายุสมาชิกภาพ Elite ของฉันจะเกิดขึ้นเมื่อใด

  ตารางที่ 1: รอบการต่ออายุสมาชิกภาพ Elite Silver หรือ Elite Gold
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  มีนาคม 2020
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  31 มีนาคม 2020
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 เมษายน 2020
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  เมษายน 2020
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  30 เมษายน 2020
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 พฤษภาคม 2020
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  พฤษภาคม 2020
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  29 พฤษภาคม 2020
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 มิถุนายน 2020
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  มิถุนายน 2020
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  30 มิถุนายน 2020
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 กรกฎาคม 2020
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  กรกฎาคม 2020
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  30 กรกฎาคม 2020
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 สิงหาคม 2020
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  สิงหาคม 2020
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  28 สิงหาคม 2020
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 กันยายน 2020
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  กันยายน 2020
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  30 กันยายน 2020
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 ตุลาคม 2020
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  ตุลาคม 2020
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  30 ตุลาคม 2020
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 พฤศจิกายน 2020
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  พฤศจิกายน 2020
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  27 พฤศจิกายน 2020
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 ธันวาคม 2020
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  ธันวาคม 2020
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  30 ธันวาคม 2020
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 มกราคม 2021
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  มกราคม 2021
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  29 มกราคม 2021
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 กุมภาพันธ์ 2021
  เดือนที่สมาชิกภาพปัจจุบันหมดอายุ
  กุมภาพันธ์ 2021
  วันที่การต่ออายุสมาชิกภาพของคุณจะเกิดขึ้น
  26 กุมภาพันธ์ 2021
  รอบการเป็นสมาชิกภาพใหม่จะปรากฏในบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir ภายในวันที่
  1 มีนาคม 2021
 4. ฉันมีไมล์ Elite เพียงพอที่จะต่ออายุสมาชิกระดับปัจจุบันของฉันได้ด้วยตัวเอง ฉันจะได้รับสถานะการเป็นสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งปีในระดับชั้นปัจจุบันของฉันหรือไม่ 

  เนื่องจากคุณมีไมล์ Elite ที่เพียงพอสำหรับการต่ออายุสมาชิกของคุณในระดับปัจจุบันของคุณแล้ว คุณจะมีคุณสมบัติในการต่ออายุสมาชิกอีกหนึ่งปีโดยอัตโนมัติด้วยตัวคุณ จะไม่มีการเพิ่มการเป็นสมาชิกไปอีกหนึ่งปี เราจะติดตามสถานการณ์ Covid-19 อย่างต่อเนื่องและทบทวนมาตรการที่จำเป็นเพื่อดูแลสมาชิกของเราในกรณีที่เกี่ยวข้อง
 5. ฉันได้รับไมล์ Elite เพียงพอสำหรับการต่ออายุสมาชิกระดับปัจจุบันของฉัน ฉันจะได้รับความช่วยเหลือในการอัพเกรดจากระดับปัจจุบันของฉันไปยังระดับที่สูงขึ้นถัดไปหรือไม่

  ความคิดริเริ่มนี้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการต่ออายุสถานะสมาชิก KrisFlyer Elite Silver หรือ Elite Gold เราจะติดตามสถานการณ์ Covid-19 อย่างต่อเนื่องและทบทวนมาตรการที่จำเป็นเพื่อดูแลสมาชิกของเรา
 6. ฉันจะได้รับชุดเซตสมาชิกหรือบัตรสมาชิกใหม่สำหรับรอบการเป็นสมาชิกใหม่ของฉันเมื่อใด

  การแพร่ระบาดของ Covid-19 มีผลกระทบต่อการผลิตการ์ดและบริการจัดส่งไปรษณีย์ เราขออภัยที่อาจเกิดความล่าช้าซึ่งอาจใช้เวลาถึง 16 -20 สัปดาห์ก่อนที่คุณจะได้รับชุดเซตสมาชิกใหม่ สิ่งนี้มีผลกับสมาชิกที่มีวันต่ออายุภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ Covid-19 ที่อาจจะยังมีอยู่ต่อไป ในระหว่างนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษตามระดับชั้นสมาชิกของคุณผ่านบัตรดิจิทัลบนแอพ SingaporeAir

การขยายอายุสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver และ Gold (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 - เดือนกุมภาพันธ์ 2022)

 
โครงการดูแลการต่ออายุ
 1. ในฐานะสมาชิก KrisFlyer Elite ฉันจะได้รับการดูแลอย่างไรบ้างจากโครงการดูแลการต่ออายุสมาชิกภาพที่ถูกปรับปรุง
  • สมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver หรือ Elite Gold ของคุณจะถูกขยายออกไปอีกปีโดยอัตโนมัติ มีผลกับสมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022
  • โครงการสนับสนุนการต่ออายุที่ถูกปรับปรุงนี้จะใช้แทนที่โครงการริเริ่มก่อนหน้าที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2020 ว่า 50% ของไมล์ Elite ที่จำเป็นจะถูกโอนเข้าบัญชี KrisFlyer ของคุณเพื่อช่วยในการต่ออายุสมาชิก KrisFlyer Elite ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ดังนั้น 50% ของไมล์ Elite ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุจะไม่ถูกโอนเข้าบัญชี KrisFlyer ของคุณอีกต่อไป
 2. ฉันจำเป็นต้องทำอะไรหรือไม่เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับโครงการดูแลการต่ออายุที่ถูกปรับปรุง

  สมาชิก KrisFlyer Elite ทุกท่านจะได้รับการขยายอายุสมาชิกภาพระดับชั้นปัจจุบันโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดปีสมาชิกภาพระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

การขยายรางวัล Elite Gold ที่หมดอายุ

 
 1. รางวัล Elite Gold ใดที่มีสิทธิ์ขยาย

  รางวัล Elite Gold ดังต่อไปนี้ที่จะหมดอายุช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2020 จะถูกขยายออกไปและจะใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021
  • รางวัลไมล์ KrisFlyer 2 เท่า
  • การอัพเกรดล่วงหน้าสำหรับเส้นทางบินระยะสั้น
  • การอัพเกรดล่วงหน้าสำหรับชั้นประหยัดพิเศษ
 2. ฉันเข้าสู่ระบบเข้าใช้บัญชีของฉันและสังเกตเห็นว่ารางวัล Elite Gold ที่มีสิทธิ์ของฉันไม่ได้รับการขยาย

  การขยายอายุรางวัล Elite Gold ที่มีสิทธิ์ของคุณจะแสดงในบัญชีของคุณโดยลำดับก่อนที่รางวัลของคุณจะหมดอายุ โปรดเข้าสู่ระบบ ที่นี่ เพื่อตรวจสอบหากคุณมีรางวัล Elite Gold
 3. ฉันสามารถขยายอายุรางวัล Elite Gold เพื่อใช้งานให้หลังวันที่ 31 มีนาคม 2021 ได้หรือไม่

  รางวัล Elite Gold สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่เดินทางออกหลังวันที่ 31 มีนาคม 2021 ตราบเท่าที่มีการใช้รางวัลในวันที่และก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2021 โปรดใช้รางวัล Elite Gold ของคุณภายในวันที่ 31 มีนาคม 2021

  รางวัล Elite Gold ที่หมดอายุแล้วไม่สามารถขยายได้อีก
 4. ฉันได้ใช้รางวัลไมล์ KrisFlyer 2 เท่าในการจองของฉัน ฉันต้องการเปลี่ยนตั๋วโดยสารของฉันให้เป็นวงเงินตั๋วโดยสาร ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดยกเลิกรางวัลไมล์ KrisFlyer 2 เท่าของคุณในการจัดการการจองก่อนส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือออนไลน์ของเราเพื่อเปลี่ยนตั๋วโดยสารของคุณเป็นวงเงินตั๋วโดยสาร รางวัลของคุณจะถูกโอนกลับเข้าบัญชีของคุณหากยังไม่เกินวันที่มีผลใช้และจะสามารถใช้ได้สำหรับการจองที่มีสิทธิ์ครั้งต่อไปของคุณ รางวัลของคุณจะได้รับการขยายและมีผลจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021 อาจใช้เวลานานถึง 4 สัปดาห์สำหรับการขยายอายุเพื่อแสดงในบัญชีของคุณ

  โปรดเข้าสู่ระบบที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสำหรับรางวัล Elite Gold ของคุณ
 5. ฉันได้ใช้รางวัลการอัพเกรดล่วงหน้าสำหรับเส้นทางบินระยะสั้น หรือ การอัพเกรดล่วงหน้าสำหรับชั้นประหยัดพิเศษในการจองซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นวงเงินตั๋วโดยสารแล้ว รางวัลจะถูกคืนกลับไปที่บัญชีของฉันหรือไม่

  โปรดติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก KrisFlyerเพื่อโอนรางวัล Elite Gold Rewards ที่มีสิทธิ์ของคุณกลับ รางวัลการอัพเกรดล่วงหน้าสำหรับเส้นทางบินระยะสั้น หรือ การอัพเกรดล่วงหน้าสำหรับชั้นประหยัดพิเศษของคุณจะถูกคืนไปยังบัญชีของคุณและจะสามารถใช้ได้สำหรับการจองที่มีสิทธิ์ครั้งต่อไปของคุณ รางวัลของคุณจะถูกขยายออกไปและมีผลจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021

  โปรดเข้าสู่ระบบที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของรางวัล Elite Gold ของคุณ
 6. ฉันไม่สามารถดูรางวัล Elite Gold ที่มีสิทธิ์ของฉันได้หลังจากที่ระดับชั้นสมาชิกของฉันถูกเปลี่ยนเป็น Elite Silver ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดติดต่อฝ่ายบริการสมาชิกKrisFlyerสำหรับรายละเอียดของรางวัล Elite Gold ของคุณ

การขยายอายุไมล์ KrisFlyer ที่จะหมดอายุ (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 - เดือนมิถุนายน 2021)

 
 1. ไมล์ KrisFlyer ที่จะหมดอายุใดที่มีสิทธิ์ขยาย

  ไมล์ KrisFlyer ที่จะหมดอายุช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2021 จะได้รับขยายออกไปอีก 6 เดือนและจะมีผลจนถึงเดือนกรกฎาคม 2021 และเดือนธันวาคม 2021 ตามลำดับ
 2. ฉันชำระค่าบริการเพื่อขยายเวลาไมล์ของฉันไปก่อนหน้านี้ ไมล์เหล่านี้จะได้รับการขยายเวลาด้วยหรือไม่

  ได้ ไมล์ทั้งหมดที่ได้รับการขยายก่อนหน้านี้จะมีสิทธิ์
 3. ฉันเข้าสู่ระบบเข้าใช้บัญชีของฉันและสังเกตเห็นว่าไมล์ KrisFlyer ที่กำลังจะหมดอายุของฉันยังไม่ได้รับการขยาย

  การขยายอายุไมล์ KrisFlyer ที่กำลังจะหมดอายุของคุณจะแสดงในบัญชีของคุณโดยลำดับทุกสิ้นเดือนก่อนที่ไมล์จะหมดอายุ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีไมล์ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2021 คุณจะสามารถเห็นว่าไมล์ได้รับการขยายออกไปและมีผลจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2021 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โปรดเข้าสู่ระบบที่นี่เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีไมล์ KrisFlyer ที่จะหมดอายุหรือไม่
 4. ไมล์ของฉันที่หมดอายุช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2020 ถูกขยายออกไปก่อนหน้านี้และจะหมดอายุช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2021 ไมล์เหล่านี้มีสิทธิ์ได้รับการขยายเพิ่มเติมหรือไม่

  ได้ ไมล์ทั้งหมดที่หมดอายุก่อนหน้านี้จะมีสิทธิ์ ไมล์เหล่านี้จะถูกขยายออกไปอีก 6 เดือนและจะหมดอายุช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2021 ตามลำดับ
 5. ฉันสามารถขยายอายุการใช้งานของไมล์ KrisFlyer ที่ขยายออกไปสำหรับการใช้เกินเดือนที่หมดอายุใหม่ได้หรือไม่

  ได้ ไมล์ KrisFlyer ที่ขยายออกไปสามารถขยายออกได้เกินกว่าเดือนที่หมดอายุใหม่ จะมีค่าธรรมเนียมการขยายไมล์สำหรับคำขอดังกล่าวผ่านการชำระเงินโดยใช้ไมล์หรือค่าบริการเพียงเล็กน้อย สำหรับสมาชิก KrisFlyer คุณสามารถขยายไมล์ได้อีก 6 เดือนหลังจากวันหมดอายุใหม่ในขณะที่สมาชิกระดับ KrisFlyer Elite อาจขยายได้อีก 12 เดือน โปรดคลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 6. การขยายไมล์ KrisFlyer ที่จะหมดอายุของฉันจะเกิดขึ้นเมื่อใด

  เดือนที่ไมล์ KrisFlyer ปัจจุบันหมดอายุ การขยายไมล์จะเกิดขึ้นเมื่อ เดือนที่ไมล์ KrisFlyer ที่ถูกขยายหมดอายุ การขยายเพิ่มเติมของเดือนที่ไมล์ KrisFlyer หมดอายุ
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  กรกฎาคม 2020
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนกรกฎาคม
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  มกราคม 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
  กรกฎาคม 2021
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  สิงหาคม 2020
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนสิงหาคม
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  กุมภาพันธ์ 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
  สิงหาคม 2021
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  กันยายน 2020
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนกันยายน
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  มีนาคม 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
  กันยายน 2021
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  ตุลาคม 2020
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนตุลาคม
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  เมษายน 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
  ตุลาคม 2021
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  พฤศจิกายน 2020
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนพฤศจิกายน
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  พฤษภาคม 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
  พฤศจิกายน 2021
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  ธันวาคม 2020
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนธันวาคม
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  มิถุนายน 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
  ธันวาคม 2021
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  มกราคม 2021
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนมกราคม
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  กรกฎาคม 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  กุมภาพันธ์ 2021
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  สิงหาคม 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  มีนาคม 2021
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนมีนาคม
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  กันยายน 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  เมษายน 2021
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนเมษายน
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  ตุลาคม 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  พฤษภาคม 2021
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนพฤษภาคม
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  พฤศจิกายน 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
  Current KrisFlyer miles expiry month:
  มิถุนายน 2021
  Extension of miles will take place in:
  สิ้นเดือนมิถุนายน
  Extended KrisFlyer miles expiry month:
  ธันวาคม 2021
  Further extension of KrisFlyer miles expiry month
 7. ฉันสามารถดูการขยายไมล์ KrisFlyer ของฉันได้อย่างไร

  คุณสามารถเข้าสู่ระบบที่โปรไฟล์ KrisFlyer ของคุณบน singaporeair.com หรือแอปพลิเคชัน SingaporeAir แล้วคลิกที่ไมล์ > ระยะเวลาของไมล์ จะมีการแจกแจงไมล์ของคุณที่จะหมดอายุใน 12 เดือนข้างหน้าแบบรายเดือน

  ทุกสิ้นเดือน คุณจะเห็น 2 รายการในใบแจ้งยอดบัญชีของคุณ รายการแรกจะแสดงไมล์ที่จะหมดอายุซึ่งถูกหักจากบัญชีของคุณพร้อมคำอธิบาย "การขยายอายุไมล์ 6 เดือน Singapore Airlines SR (การปรับปรุง)" รายการที่สองจะแสดงจำนวนไมล์เดียวกับที่จะหมดอายุที่ถูกโอนกลับเข้าบัญชีของคุณพร้อมคำอธิบาย "การขยายอายุไมล์ 6 เดือน Singapore Airlines SR"
 8. ฉันมีไมล์ที่ได้รับการขยายและจะหมดอายุในเดือนมิถุนายน 2021 เนื่องจากฉันต้องการใช้ไมล์สำหรับการแลกเที่ยวบิน การแลกเที่ยวบินของฉันจะต้องเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2021 หรือไม่

  คุณจะต้องแลกไมล์ของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจองเพื่อแลกรับตั๋วโดยสารนั้นสำเร็จวันที่หรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2021 คุณสามารถเดินทางหลังเดือนมิถุนายน 2021
 9. ฉันมีไมล์ที่จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม 2021 และหลังจากนั้น ไมล์ที่กำลังจะหมดอายุเหล่านี้จะถูกขยายออกไปด้วยหรือไม่

  เนื่องจากสถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เราจะติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

การยกไมล์ Elite ที่ได้รับไปยังปีสมาชิกภาพถัดไป (สำหรับสมาชิกภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022)

 
 1. ความคิดริเริ่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อฉันในฐานะสมาชิก KrisFlyer Elite Silver หรือ Elite Gold อย่างไร เมื่อไหร่ที่ไมล์สะสม Elite ซึ่งถูกยกมาจะเข้ามาในบัญชีของฉันในปีสมาชิกภาพใหม่
  • ไมล์ Elite ใดๆ ที่ได้รับจากการสะสมทางอากาศและบนภาคพื้นดินในระหว่างรอบการมีคุณสมบัติจะถูกยกไปด้วยหลังจากมีการขยายปีสมาชิกภาพของคุณแล้ว
  • ไมล์ Elite ของคุณจะกลายเป็นศูนย์ก่อนเมื่อขยายอายุสมาชิกภาพและจะถูกโอนกลับให้คุณภายในสองเดือนนับจากวันที่เริ่มรอบการเป็นสมาชิกใหม่ของคุณ
  • สมาชิก KrisFlyer Elite แต่ละท่านจะมีสิทธิ์ได้รับไมล์ Elite โอนกลับเพียงครั้งเดียว
  • เฉพาะไมล์ Elite ที่สะสมภายในปีสมาชิกภาพของคุณ (สำหรับวันที่เริ่มต้นสมาชิกภาพระหว่างเดือนมีนาคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021) จะได้รับการโอนกลับอีกครั้ง
  • สมาชิก KrisFlyer Elite Silver ที่ได้รับการอัปเกรดเป็นระดับ KrisFlyer Elite Gold ก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ KrisFlyer Elite Silver จะมีสิทธิ์ได้รับไมล์ Elite โอนกลับเพียงครั้งเดียวภายในสองเดือนนับจากวันที่อัปเกรด
  • เฉพาะไมล์ Elite ที่สะสมภายในปีสมาชิกภาพของคุณ (สำหรับวันเริ่มต้นเป็นสมาชิกภาพตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021) จะได้รับพิจารณาสำหรับการโอนกลับอีกครั้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการดูแลการต่ออายุ

 
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("T&Cs") บังคับใช้กับโครงการดูแลการต่ออายุของสมาชิก KrisFlyer ("โครงการดูแลการต่ออายุ") ซึ่งจัดทำโดย บริษัท สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส จำกัด ("SIA") เพื่อช่วยให้สมาชิก PPS Club และสมาชิก Elite มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อสำหรับสถานะระดับชั้นสมาชิกของพวกเขาในปีถัดไป
 2. สมาชิก KrisFlyer ทุกท่านที่เป็นสมาชิก PPS Club หรือสมาชิก Elite นับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2020 จะมีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติสำหรับโครงการดูแลการต่ออายุนี้
 3. สมาชิก KF Elite จะได้รับไมล์ Elite เท่านั้น จะไม่สามารถรับมูลค่า PPS ได้
 4. การตัดสินใจทั้งหมดของ SIA ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดูแลการต่ออายุนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด SIA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ยุติหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว SIA ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก KrisFlyer ที่เข้าร่วม
 5. โครงการริเริ่มทั้งหมดภายใต้โครงการดูแลการต่ออายุจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ KrisFlyer ที่ (https://www.singaporeair.com/en_UK/ppsclub_krisflyer/termsconditions-kf/)
 6. ในการเข้าร่วมโครงการดูแลการต่ออายุ ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เขา/เธอส่ง (รวมถึงชื่อของเขา/เธอ หมายเลขสมาชิก KrisFlyer และที่อยู่อีเมล) อาจถูกรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือการประมวลผลอื่น (เรียกรวมกันว่า "การประมวลผล") โดย SIA การรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SIA (ดูได้ทางออนไลน์ที่ https://www.singaporeair.com/en_UK/privacy-policy/)
 7. SIA จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมอาจได้รับ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงความเสียหาย การสูญเสีย การบาดเจ็บหรือความผิดหวังใดๆ) หรือส่งผลให้มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ โดยการเข้าร่วมในโครงการดูแลการต่ออายุนี้
 8. ในการเข้าร่วมโครงการดูแลการต่ออายุนี้ ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเงื่อนไขของการขนส่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SIA และข้อกำหนดของ KrisFlyer (ดูได้ทางออนไลน์ที่ https://www.singaporeair.com/en_UK/ppsclub_krisflyer/termsconditions-kf/) (เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SIA") การไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SIA เหล่านี้อาจส่งผลให้สมาชิก KrisFlyer ถูกตัดสิทธิ์ในทุกขั้นตอนใดๆ ของแคมเปญนี้
 9. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก KrisFlyer ที่ KF_contact@singaporeair.com.sg
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลสิงคโปร์โดยเฉพาะ