สิงคโปร์แอร์ไลน์พันธมิตร

นี่คือพันธมิตรที่คุณสามารถแลกรับสิทธิพิเศษ ชำระด้วยไมล์ และรับไมล์เมื่อคุณชำระด้วยเงินสดหรือบัตร

Amò

+2 miles / dollar

dining

COCA

+1 mile / dollar

dining