สิงคโปร์แอร์ไลน์

Taxes and service fees

ภาษีและค่าธรรมเนียมบริการ

เมื่อคุณทำการจองกับเรา ค่าภาษีที่เรียกเก็บโดยรัฐ ภาษีท่าอากาศยาน และค่าระวางอื่นๆ ได้รวมอยู่ในค่าโดยสารของคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม มีค่าภาษีและค่าธรรมเนียมบริการเรียกเก็บเพิ่มจากค่าโดยสารที่คุณเห็นบนเว็ปไซต์ของเรา

ดูค่าภาษีและค่าธรรมเนียมบริการทั้งหมด

ภาษีที่เรียกเก็บโดยรัฐ

หน่วยงานของรัฐเรียกเก็บภาษีสำหรับการเดินทางทางอากาศยาน ภาษีนี้ถูกเรียกเก็บโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐของแต่ละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีที่เรียกเก็บโดยรัฐบางชนิดอาจไม่รวมอยู่ในค่าโดยสารรวมของคุณ และจะต้องชำระแยกต่างหากจากการจองของคุณ


การจองและค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร

มีค่าธรรมเนียมบริการ 50 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ากับสกุลเงินท้องถิ่น) เมื่อคุณทำการจองและขอออกบัตรโดยสารที่สำนักงานสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส หรือผ่านทางสายด่วนสำหรับจองบัตรโดยสารของเรา


ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม

เมื่อคุณเดินทางกับเรา คุณจะได้รับน้ำหนักสัมภาระที่น่าพอใจในทุกประเภทชั้นของการเดินทาง หากสัมภาระของคุณเกินน้ำหนักที่อนุญาตจะมีการคิดค่าสัมภาระเพิ่มเติม เรียนรู้เกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมของเรา


ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้า

มีค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับชนิดของค่าโดยสารของคุณ และข้อยกเว้นที่กำหนดดูข้อมูลเพิ่มเติม.


ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับชนิดของที่นั่งที่คุณเลือก และอัตราราคาในส่วนของเที่ยวบินของคุณ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามจำนวนผู้โดยสาร และตามส่วนของเที่ยวบินที่เดินทาง


*
 
ที่นั่งมาตรฐาน * ที่นั่งในโซนด้านหน้า * ที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ + ชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งมาตรฐาน# ชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ# ที่นั่งเดี่ยว^
พื้นที่ 1
5 - 8 ดอลลาร์สหรัฐ
8 - 11 ดอลลาร์สหรัฐ
20 - 30 ดอลลาร์สหรัฐ
35 ดอลลาร์สหรัฐ
50 ดอลลาร์สหรัฐ
-
พื้นที่ 2
10 - 15 ดอลลาร์สหรัฐ
15 - 20 ดอลลาร์สหรัฐ
48 - 72 ดอลลาร์สหรัฐ
-
-
-
พื้นที่ 3
15 - 23 ดอลลาร์สหรัฐ
25 - 33 ดอลลาร์สหรัฐ
72 - 108 ดอลลาร์สหรัฐ
-
-
-
พื้นที่ 4
20 - 24 ดอลลาร์สหรัฐ
28 - 42 ดอลลาร์สหรัฐ
96 - 144 ดอลลาร์สหรัฐ
- -
140 ดอลลาร์สหรัฐ

* มีที่นั่งมาตรฐาน และที่นั่งในโซนด้านหน้าเฉพาะชั้นประหยัดเท่านั้น
+ ที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษมีเฉพาะชั้นประหยัด และชั้นประหยัดพิเศษเท่านั้น
# มีค่าบริการสำหรับที่ชั้นประหยัดพิเศษสำหรับเที่ยวบินบางเที่ยวบินเท่านั้น
^ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินเส้นทางอเมริกาในชั้นประหยัดพิเศษบางเที่ยวบินเท่านั้น
 
หมวดที่ 1: เดินทางระหว่างประเทศลอนดอนกับประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม หรือระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศนิวซีแลนด์ หรือระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศสวีเดน
หมวดที่ 2
: ระหว่างประเทศลอนดอนกับประเทศออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี มัลดีฟส์ เนปาล ศรีลังกา ไต้หวัน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
หมวดที่ 3
: ระหว่างประเทศลอนดอนกับประเทศเดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ รัสเซีย แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ตุรกี และสหราชอาณาจักร หรือระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศเยอรมัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี และสหราชอาณาจักร
หมวดที่ 4
: ระหว่างประเทศลอนดอนกับประเทศสหรัฐอเมริกา

มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเลือกที่นั่งล่วงหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิต

หากคุณเดินทางออกจาก หรือเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เบลเยียม หรือเนเธอร์แลนด์ การจองที่ชำระด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิตที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในอัตรา 1.0-2.0% แบบมีอัตราขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียมรวมจะถูกแสดงไว้ให้เห็นก่อนการยืนยันการชำระเงิน


ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิตสำหรับการจองโดยใช้สิทธิ์แลกไมล์ หรือการจองที่ชำระผ่านบัตรเครดิตส่วนบุคคลที่ออกในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือเมื่อคุณชำระโดยใช้ไมล์สะสม KrisFlyer เต็มจำนวน

 

ดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับเที่ยวบินที่ร่วมกับสายการบินพันธมิตร

เมื่อคุณเดินทางกับสายการบินพันธมิตรของเรา อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็ปไซต์ของสายการบินพันธมิตร


ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

หากสกุลเงินที่เรียกเก็บสำหรับบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของคุณแตกต่างจากสกุลเงินที่เรียกเก็บในการจอง ธนาคารของคุณจะทำการแปลงสกุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนด และอาจมีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ติดต่อธนาคารของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 


ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

เมื่อคุณชำระค่าบัตรโดยสารผ่านทางบัตรเครดิต/บัตรเดบิต จะเป็นการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทางที่คุณออกเดินทาง ดังนั้น หากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณออกโดยประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศต้นทางที่คุณเดินทางออก ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ติดต่อธนาคารของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องค่าธรรมเนียมนี้


การชำระเงินผ่าน PayPal ถือเป็นการทำธุรกรรมในประเทศลอนดอน ยกเว้นสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศออสเตรเลีย หากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่เชื่อมต่อกับบัญชี PayPal ของคุณเป็นบัตรที่ออกโดยธนาคารในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ลอนดอน ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ หากคุณเดินทางออกจาก หรือเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศออสเตรเลีย การใช้จ่ายด้วยบัญชี PayPal ของคุณจะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ในกรณีนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศหากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่เชื่อมต่อกับบัญชี PayPal ของคุณเป็นบัตรที่ออกโดยธนาคารในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ออสเตรเลีย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้