สิงคโปร์แอร์ไลน์

Taxes and service fees

ภาษีและค่าธรรมเนียมบริการ

เมื่อคุณทำการจองกับเรา ค่าภาษีที่เรียกเก็บโดยรัฐ ภาษีท่าอากาศยาน และค่าระวางอื่นๆ ได้รวมอยู่ในค่าโดยสารของคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม มีค่าภาษีและค่าธรรมเนียมบริการเรียกเก็บเพิ่มจากค่าโดยสารที่คุณเห็นบนเว็ปไซต์ของเรา

ดูค่าภาษีและค่าธรรมเนียมบริการทั้งหมด

ภาษีที่เรียกเก็บโดยรัฐ

หน่วยงานของรัฐเรียกเก็บภาษีสำหรับการเดินทางทางอากาศยาน ภาษีนี้ถูกเรียกเก็บโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐของแต่ละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีที่เรียกเก็บโดยรัฐบางชนิดอาจไม่รวมอยู่ในค่าโดยสารรวมของคุณ และจะต้องชำระแยกต่างหากจากการจองของคุณ


การจองและค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร

มีค่าธรรมเนียมบริการ 50 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ากับสกุลเงินท้องถิ่น) เมื่อคุณทำการจองและขอออกบัตรโดยสารที่สำนักงานสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส หรือผ่านทางสายด่วนสำหรับจองบัตรโดยสารของเรา


ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม

เมื่อคุณเดินทางกับเรา คุณจะได้รับน้ำหนักสัมภาระที่น่าพอใจในทุกประเภทชั้นของการเดินทาง หากสัมภาระของคุณเกินน้ำหนักที่อนุญาตจะมีการคิดค่าสัมภาระเพิ่มเติม เรียนรู้เกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมของเรา


ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้า

มีค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับชนิดของค่าโดยสารของคุณ และข้อยกเว้นที่กำหนดดูข้อมูลเพิ่มเติม.


ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับชนิดของที่นั่งที่คุณเลือก และอัตราราคาในส่วนของเที่ยวบินของคุณ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามจำนวนผู้โดยสาร และตามส่วนของเที่ยวบินที่เดินทาง


*
 
ที่นั่งมาตรฐาน * ที่นั่งในโซนด้านหน้า * ที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ + ชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งมาตรฐาน# ชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ# ที่นั่งเดี่ยว^
พื้นที่ 1
8 ดอลลาร์สหรัฐ
15 ดอลลาร์สหรัฐ
25 ดอลลาร์สหรัฐ
35 ดอลลาร์สหรัฐ
50 ดอลลาร์สหรัฐ
-
พื้นที่ 2
10 ดอลลาร์สหรัฐ
20 ดอลลาร์สหรัฐ
60 ดอลลาร์สหรัฐ
-
-
-
พื้นที่ 3
15 ดอลลาร์สหรัฐ
25 ดอลลาร์สหรัฐ
80 ดอลลาร์สหรัฐ
-
-
-
พื้นที่ 4
20 ดอลลาร์สหรัฐ
40 ดอลลาร์สหรัฐ
100 ดอลลาร์สหรัฐ
- -
140 ดอลลาร์สหรัฐ
พื้นที่ 5
25 ดอลลาร์สหรัฐ
50 ดอลลาร์สหรัฐ
120 ดอลลาร์สหรัฐ
-
-
-
ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2021

* มีที่นั่งมาตรฐาน และที่นั่งในโซนด้านหน้าเฉพาะชั้นประหยัดเท่านั้น
+ ที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษมีเฉพาะชั้นประหยัด และชั้นประหยัดพิเศษเท่านั้น
# มีค่าบริการสำหรับที่ชั้นประหยัดพิเศษสำหรับเที่ยวบินบางเที่ยวบินเท่านั้น
^ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินเส้นทางอเมริกาในชั้นประหยัดพิเศษบางเที่ยวบินเท่านั้น
 
พื้นที่ 1: ระหว่างสิงคโปร์กับบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม หรือระหว่างเดนมาร์กกับอิตาลี หรือระหว่างสเปนกับอิตาลี
พื้นที่ 2
: ระหว่างสิงคโปร์ บังกลาเทศ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง - จีน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี มัลดีฟส์ เนปาล ศรีลังกา ไต้หวัน-จีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
พื้นที่ 3
: ระหว่างสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
พื้นที่ 4
: ระหว่างสิงคโปร์กับเดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี และสหราชอาณาจักร หรือระหว่างสหรัฐอเมริกากับเยอรมัน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง - จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหราชอาณาจักร และไต้หวัน - จีน
พื้นที่ 5: ระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐอเมริกา

มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเลือกที่นั่งล่วงหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิต

หากคุณเดินทางออกจาก หรือเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เบลเยียม หรือเนเธอร์แลนด์ การจองที่ชำระด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิตที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในอัตรา 1.0-2.0% แบบมีอัตราขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียมรวมจะถูกแสดงไว้ให้เห็นก่อนการยืนยันการชำระเงิน


ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิตสำหรับการจองโดยใช้สิทธิ์แลกไมล์ หรือการจองที่ชำระผ่านบัตรเครดิตส่วนบุคคลที่ออกในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือเมื่อคุณชำระโดยใช้ไมล์สะสม KrisFlyer เต็มจำนวน

 

ดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับเที่ยวบินที่ร่วมกับสายการบินพันธมิตร

เมื่อคุณเดินทางกับสายการบินพันธมิตรของเรา อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็ปไซต์ของสายการบินพันธมิตร


ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

หากสกุลเงินที่เรียกเก็บสำหรับบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของคุณแตกต่างจากสกุลเงินที่เรียกเก็บในการจอง ธนาคารของคุณจะทำการแปลงสกุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนด และอาจมีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ติดต่อธนาคารของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 


ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

เมื่อคุณชำระค่าบัตรโดยสารผ่านทางบัตรเครดิต/บัตรเดบิต จะเป็นการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทางที่คุณออกเดินทาง ดังนั้น หากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณออกโดยประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศต้นทางที่คุณเดินทางออก ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ติดต่อธนาคารของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องค่าธรรมเนียมนี้


การชำระเงินผ่าน PayPal ถือเป็นการทำธุรกรรมในประเทศลอนดอน ยกเว้นสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศออสเตรเลีย หากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่เชื่อมต่อกับบัญชี PayPal ของคุณเป็นบัตรที่ออกโดยธนาคารในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ลอนดอน ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ หากคุณเดินทางออกจาก หรือเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศออสเตรเลีย การใช้จ่ายด้วยบัญชี PayPal ของคุณจะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ในกรณีนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศหากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่เชื่อมต่อกับบัญชี PayPal ของคุณเป็นบัตรที่ออกโดยธนาคารในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ออสเตรเลีย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้