สิงคโปร์แอร์ไลน์

Cancellations and refunds

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

หากแผนการเดินทางของคุณได้รับผลกระทบจาก Covid-19 คุณอาจมีสิทธิ์เปลี่ยนวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม อาจมีส่วนต่างราคาค่าโดยสารขึ้นอยู่กับเงื่อนไขค่าโดยสารของคุณ เข้าไปที่ศูนย์ข้อมูล Covid-19 ของเรา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


คุณอาจขอคืนบัตรโดยสารของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ออนไลน์ หากคุณซื้อบัตรโดยสารโดยตรงจากสิงคโปร์ แอร์ไลน์สประเภทที่ขอคืนค่าโดยสารได้


หากคุณยกเลิกบัตรโดยสารชนิดที่ไม่สามารถขอคืนค่าโดยสารได้ คุณจะได้รับเงินคืนเฉพาะส่วนของภาษีเท่านั้น เงินที่ได้รับคืนจะได้รับทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้ซื้อบัตรโดยสารนั้น ในบางกรณี อาจมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือการขอคืนเงิน คุณต้องทำการยกเลิกบัตรโดยสารภายในวันที่กำหนดไว้ในการจองของคุณเพื่อขอรับเงินคืน


หากคุณซื้อบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ไปหรือออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา คุณอาจยกเลิกบัตรโดยสารโดยไม่ต้องเสียค่าปรับได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมงของการจองของคุณ - หากเป็นการยกเลิกก่อนการเดินทางนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน แต่ต้องทำการยกเลิกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง คุณต้องทำการยกเลิกกับทางสำนักงานสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ในพื้นที่เท่านั้นเพื่อให้ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของค่าโดยสารก่อนทำการซื้อบัตรโดยสารบนเว็ปไซต์ของเรา หรือตรวจสอบกับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณหรือกับสำนักงานสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ในพื้นที่

 

ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนเงิน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้